CSED, GYED, GYES: a legtöbb kismama tisztában van azzal, hogy mit jelentenek ezek a mozaikszavak, és azzal, hogy a gyermek születése után ezeken a jogcímeken milyen mértékű ellátásra jogosult. Vannak azonban a gyermeknevelést segítő további, a köztudatban kevésbé ismert támogatások is, melyek szintén anyagi ellátást jelentenek a családnak – hívta fel az Origó figyelmét a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Kinek jár anyasági támogatás? Anyasági támogatásra jogosult lehet a szülő nő, az örökbefogadó szülő, vagy a gyám is – fejtette ki dr. Varga Júlia.

A szülést követően jogosult a támogatásra az a nő, aki várandóssága alatt legalább négy alkalommal várandósgondozáson vett részt.

Koraszülés esetén a támogatásra való jogosultság akkor is fennáll, ha a szülő nő legalább egyszer részt vett várandósgondozáson. A támogatás akkor is jár, ha a gyermek halva születik.

Az örökbefogadó szülő is jogosult az anyasági támogatásra, ha az örökbefogadást véglegessé vált határozatban engedélyezték, és a gyermeket a végleges engedélyezés időpontját megelőzően legfeljebb egy éve nevelte folyamatosan saját háztartásában.

Lényeges, hogy örökbefogadás esetén bármely szülő, nem csak az örökbefogadó anyuka lehet jogosult a támogatásra.

Anyasági támogatásra jogosult lehet továbbá a gyám, ha a gyermek a születését követő hat hónapon belül – véglegessé vált határozat alapján – a gondozásába kerül.

Amennyiben az anyasági támogatásra jogosult nő a támogatás felvételét megelőzően meghal, úgy az anyasági támogatást az anyával egy háztartásban élt apának kell kifizetni, ezen személy hiányában annak a személynek, aki a gyermek gondozását ellátja.

Jogosultak köréből kizártak

Nem jár az anyasági támogatás, ha a szülők a gyermek születését megelőzően nyilatkozatban hozzájárultak a gyermek örökbefogadásához. Fontos, hogy ha a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulásról szóló nyilatkozatot visszavonta a jogosult, az anyasági támogatás igényelhető.

Nem jár a támogatás továbbá, ha a megszületett gyermek a gyámhatóság végleges határozata alapján családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodásban részesül.

Forrás: Shutterstock

Abban az esetben azonban, ha a családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodást megszüntetik, és a továbbiakban az anya gondoskodik a gyermek neveléséről, ő is jogosult a támogatásra.

Meddig igényelhető és milyen mértékű támogatásról beszélünk?

A támogatás iránti kérelmet a szülést követő hat hónapon belül lehet benyújtani. Örökbefogadás esetén az örökbefogadás végleges engedélyezését követő hat hónapon belül lehet benyújtani a kérelmet.

Az anyasági támogatás – gyermekenkénti – összege a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegében 225%-ával ikergyermek esetén 300%-ával azonos.

2021-ben tehát az egy gyermek után járó támogatás összege 64.125,- forint, ikergyermekek esetén 85.500,- forint – húzta alá végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

https://das.hu/