A szabálysértési eljárások többségében a szabálysértési hatóság pénzbírságot szab ki büntetésként. Vannak, akik a pénzbírságot figyelmen kívül hagyják, mert a rendőrség, vagy más szabálysértési hatóság döntésével nem értenek egyet, azonban ennek értelemszerűen lehetnek jogkövetkezményei. A D.A.S. JogSzerviz szakértője azt mutatja be, mire lehet számítani, ha a szabálysértési pénzbírságot nem fizeti meg az elkövető.

A szabálysértési pénzbírság legalacsonyabb összege – a törvény eltérő rendelkezése hiányában – ötezer forint, legmagasabb összege százötvenezer forint, szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetén háromszázezer forint – hangsúlyozta dr. Varga Júlia.

Szabálysértési elzárás

Amennyiben a pénzbírság nem kerül teljesítésre, a büntetést főszabály szerint a bíróság szabálysértési elzárásra változtatja át. Szintén főszabályként mondja ki a jogszabály, hogy az átváltoztatás során ötezer forintonként egy napi szabálysértési elzárást kell számítani.

A ki nem fizetett pénzbírságnak ötezerrel nem osztható részét nem kell figyelembe venni. A pénzbírság helyébe lépő szabálysértési elzárást büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani.

Ha azonban annak tartama a két napot nem haladja meg, rendőrségi fogdában foganatosítható a büntetés, ha a férőhelyek száma ezt lehetővé teszi.

Közérdekű munka

Az, akinek szabálysértési felelősségét megállapították, szabálysértési elzárás, és a pénzbírság megfizetése helyett dönthet úgy, hogy a meg nem fizetett pénzbírságot közérdekű munkával megváltja.

Ennek értelmében a pénzbírság befizetésére rendelkezésre álló határidő lejártát követő nyolcadik napig személyesen jelentkezhet a lakóhelye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervnél.

A határidőben történő személyes jelentkezés elmulasztása esetén a meg nem fizetett pénzbírságot, és bizonyos esetben a helyszíni bírságot szabálysértési elzárásra kell átváltoztatni.

Fontos, hogy a pénzbírságot vagy helyszíni bírságot nem lehet közérdekű munkával megváltani, ha az elkövető a várandósság tizenkettedik hetét elérő nő.

Kizárt továbbá a közérdekű munkával történő megváltás a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvényben meghatározott fogyatékos személy, illetve a kórházi fekvőbeteg-ellátásban részesülő elkövető esetén.

A meg nem fizetett szabálysértési pénzbírság vagy helyszíni bírság helyébe lépő közérdekű munka végrehajtásában az állami foglalkoztatási szerv működik közre. Helyébe ötezer forintonként hat óra közérdekű munkát kell meghatározni.

Forrás: MTI/Kovács Tamás

A meg nem fizetett pénzbírságnak ötezer nem osztható részét nem kell figyelembe venni. Az állami foglalkoztatási szerv, illetve a kijelölt munkahely a jogszabályban meghatározottak szerint köteles az elkövető részére közérdekű munkát felajánlani, illetve az elkövetőt foglalkoztatni.

Lényeges, hogy a közérdekű munkáért értelemszerűen díjazás nem jár, az nem minősül munkaviszonynak.

Fizetési könnyítés

Az elkövetőnek a fentieken túl lehetősége van a szabálysértési hatóságtól egy alkalommal fizetési halasztást, vagy részletfizetést kérni.

A kérelmet a szabálysértési költség megfizetésére a megfizetésre nyitva álló határidőben előterjesztett kérelemre egy alkalommal, legfeljebb hat havi halasztást adhat vagy engedélyezheti a pénzbírság, a szabálysértési költség legfeljebb hat hónapon keresztül, részletekben történő megfizetését.

A halasztás, illetve a részletfizetés tárgyában hozott határozat ellen nincsen helye jogorvoslatnak – hangsúlyozta végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

https://das.hu/