Az talán senkinek sem újdonság, hogy a gyermektartás fizetési kötelezettségére különleges szabályok vonatkoznak a tartásra szoruló gyermek érdekében, de lehet, hogy nem mindegyik speciális rendelkezés terjedt el a köztudatban. A gyermektartásra vonatkozó jogi érdekességeket taglalja a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Érdemes tudni, hogy tartásdíj iránti követelés esetén az egyéb jogcímen fennálló követelésekhez képest a jogosult lényegesen gyorsabban juthat megtérüléshez – fejtette ki dr. Varga Júlia.

A bíróság az olyan határozatában, amellyel a munkabérben részesülő személyt tartásdíj fizetésére kötelezte, a munkáltatót egyúttal közvetlenül felhívja arra, hogy a határozatban megállapított összeget vonja le, és fizesse ki a jogosultnak.

Ilyenkor a bíróság közvetlenül megküldi a munkáltatónak a tartásdíj fizetésére kötelező határozatot, tehát nem kell megvárni, amíg a végrehajtási eljárás az önálló bírósági végrehajtó előtt megindul. Ez a közvetlen bírósági felhívás útján történő behajtás.

Közvetlen bírósági letiltás esetén a végrehajtási lap kiállítására jogosult bíróság – a végrehajtási lap kiállítása helyett – közvetlenül letiltó végzést hoz, ha kizárólag az adós munkabéréből kell behajtani a követelést. Ebben az esetben sem kerül végrehajtóhoz az ügy, amely a megtérülés gyorsaságát hivatott biztosítani.

Tartásdíj behajtása érdekében a végrehajtási lapot a jövőben lejáró tartásdíjrészletekre nézve is ki lehet állítani. Ilyenkor csak a végrehajtási eljárás befejezéséig lejárt tartásdíjrészleteknek megfelelő összeget lehet behajtani és a végrehajtást kérőnek kifizetni.

Végrehajtási szabályok

Főszabály szerint, ha a végrehajtó az adós munkabérére letiltást vezet, a munkabér 33%-a vonható le havi rendszerességgel. Tartásdíj iránti követelés esetén azonban a munkavállalói munkabérnek már az 50%-áig terjedhet a levonás.

A munkabérhez hasonlóan a nyugellátás 50%-a is levonható gyermektartásdíj iránti követelés behajtása érdekében.

Lényeges továbbá, hogy amennyiben az adós baleseti táppénzre, táppénzre, GYED-re, CSED-re vagy álláskeresési járadékra jogosult, ez az összeg is végrehajtás alá vonható, legfeljebb 33% erejéig.

Általánosságban rögzíthető, hogy a tartásdíj, gyermektartásdíj iránti követelések 6 hónapra visszamenőleg érvényesíthetők.

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A bírósági végrehajtásról szóló törvény alapján azonban 6 hónapnál régebbi tartásdíjrészletekre akkor is indítható végrehajtás, ha a végrehajtást kérő valószínűsíti, hogy a tartásdíjhátralék az adós rosszhiszemű magatartására vezethető vissza, vagy annak érvényesítését alapos okból mulasztotta el.

Büntetőjogi vetület

A gyermektartás fizetésének elmulasztása nem csak a gyermek jólétét veszélyeztetheti, hanem adott esetben bűncselekményt is megvalósíthat.

A büntető törvénykönyv értelmében, aki jogszabályon alapuló és végrehajtható hatósági határozatban előírt gyermektartási kötelezettségét önhibájából nem teljesíti, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Amennyiben a fizetési kötelezettségnek a kötelezett az elsőfokú ügydöntő határozat meghozataláig eleget tesz, úgy az elkövető nem büntethető ezen bűncselekmény miatt – hangsúlyozta végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

https://das.hu/