A legtöbb fogyasztó szerencsére tisztában van azzal, hogy ha egy termék, amit megvásárolt elromlik, akkor kellékszavatossági, vagy jótállási igényt érvényesíthet. Az is sok tudatos fogyasztó által ismert tény, hogy nem csak a kereskedőtől, hanem a gyártótól is követelhetjük a termék kicserélését, kijavítását. Ez a termékszavatosság intézménye, ami kvázi átugorja a kereskedőt, és annak ellenére, hogy a fogyasztó nem került a gyártóval közvetlen szerződéses jogviszonyba, mégis lehetővé teszi az igényérvényesítést – hívta fel az Origó figyelmét a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Sokszor előfordult már, hogy egy terméket forgalomba helyezése után kivontak, mert kiderült, hogy balesetveszélyes, betegségeket idéz elő, vagy egyéb módon veszélyeztette mások egészségét - fejtette ki dr. Schiffer Zsolt.

De mi történik pontosan olyankor, ha egy termék nem csak elromlik, hanem megsebesít, megbetegít, vagy a termék meghibásodása nagy összegű anyagi kárt okoz? Kit tehetek felelőssé azért, ha egy általam vásárolt termék egészségkárosodást okoz nekem? Erre szolgál a termékfelelősség jogintézménye.

A termékkárért a gyártó tehát felelősséggel tartozik. Termékkár alatt pedig azt értjük, ha a termék valaki halálát, testi sérülését vagy egészségkárosodását okozza. Termékkár az is, ha a termék meghibásodása 500 Eurónál nagyobb összegű kárt okoz.

Legelőször is tisztázni kell, hogy egyértelműen, orvosi módszerekkel igazolható összefüggésnek kell lennie a termék használata, és a betegség kialakulása közt, amit beazonosíthatóan a termék okozott.

Tehát pusztán az a tény, hogy valaki érintkezett valamilyen, a termékben megtalálható, utólag veszélyesnek minősülő anyaggal, nem támasztja alá azt, hogy megbetegedését az a veszélyes anyag okozta.

Gyakori példa a termékfelelősség kapcsán, és sajnos sokak által ismert, az azbeszt szigetelő anyagok által okozott megbetegedés – világviszonylatban is jelentős tömegkárok miatt indult perekben hivatkoztak erre a jogintézményre.

Ugyanakkor ez máris rámutat a jogintézmény egyik hiányosságára, a 10 éves objektív határidőre.

Ugyanis a gyártó felelőssége csak a forgalomba hozataltól számított 10 évig áll fenn. Azonban – mint ahogy az azbeszt okozta megbetegedések esetében is – gyakori, hogy a betegség csak hosszú időn át tartó behatás esetén, vagy akár 15-20 évvel a termék használata után jelentkezik.

Azonban az összefüggés sok esetben kétséget kizáróan bizonyítható. Több azbeszt okozta megbetegedésnél is tény, hogy a tüdőszövetekből vett mintákon tökéletesen kimutathatóak a betegséget okozó azbeszt szálcsák akkor is, ha az azbeszt behatás óta 15-20 év eltelt.

De a 10 éves objektív határidő miatt a gyártó (forgalmazó) felelősségét megállapítani nem lehet. Ilyenkor egyéb felelőstől lehet követelni a kár megtérítését, vagy esetlegesen sérelemdíjat (például: munkáltató, építtető stb.)

De 10 éven belül minden esetben köteles a gyártó helytállni, ha bizonyítjuk, hogy a sérülést, vagy betegséget a termék okozta?

Forrás: 123rf.com/Maya Kruchenkova

A gyártó akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem hozta forgalomba, vagy terméket nem üzletszerű forgalmazás céljából állította elő, illetve azt nem üzletszerű gazdasági tevékenység körében gyártotta vagy forgalmazta, hanem más módon jutott el az adott személyhez.

Akkor sem felel a gyártó, ha a termék az általa történő forgalomba hozatal időpontjában hibátlan volt, és a hiba oka később keletkezett. És ami a legfontosabb, ha a termék általa történő forgalomba hozatala időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető.

Ugyanakkor ez alól kivételt képeznek a gyógyszerek, amelyeknél a tudomány és technika ismereteire a gyártó nem hivatkozhat. Tehát a gyógyszergyártó ez alapján nem mentesülhet a felelősség alól.

Amennyiben a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta, a gyártó szintén mentesül, ez esetben felmerül a jogalkotó felelőssége.

A termékfelelősség tehát egy modern jogintézmény, és hibáival együtt fontos szerepet játszik abban, hogy a fogyasztóknak okozott sérülések, betegségek és maradandó egészségkárosodások felelőssége alól a gyártó csak szűk körben mentesülhessen – hangsúlyozta végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

https://das.hu/