Sok munkavállaló tölti napi munkaidejének jelentős részét céges gépjárművekben, gondoljuk akár a hivatásos sofőrökre vagy egy területi képviselőre, akinek napi feladata bizonyos terület bejárása. A jó idő beköszöntével felmerülhet kérdésként, hogy a munkáltató köteles-e olyan gépjárművet biztosítani az ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatottak számára, amely rendelkezik klímaberendezéssel? A D.A.S. JogSzerviz szakértője válaszol.

A Munka törvénykönyve előírja, hogy a munkáltató köteles biztosítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit. Ezen meglehetősen általános jellegű szabályt az egyéb, munkavédelmi tárgyú jogszabályaink konkretizálják – fejtette ki dr. Bálint Boglárka.

Elsőként azonban fontos azt tisztázni, hogy pontosan minek is minősül a gépjármű a munkavédelmi jogszabályaink alapján.

A választ a munkavédelemről szóló törvény adja meg. Ezen törvény értelmező rendelkezései alapján ugyanis munkahelynek minősül minden olyan szabad vagy zárt tér ahol munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben munkavállalók tartózkodnak. Ideértve a földalatti létesítményt és a járművet is.

A gépjármű tehát munkavédelmi szempontból ugyanolyan helyiségnek tekintendő, mint egy üzemcsarnok, avagy egy iroda.

A munkavédelemről szóló törvény előírja továbbá, hogy minden munkahelyiségben a munkavállalók létszámát, a tevékenység jellegét és a veszélyforrásokat figyelembe véve elegendő mennyiségű és minőségű, egészséget nem károsító levegőt és klímát kell biztosítani.

Ha ennek biztosítása műszakilag megoldhatatlan, a munkavállalók egészségének megóvása érdekében szervezési intézkedéseket kell tenni, egyéni védőeszközt alkalmazni, illetőleg védőitalt juttatni.

A munkáltató tehát nem dőlhet hátra pusztán azért, mert az általa üzemeltetett és munkavállalóknak átadott gépjárműbe műszakilag kivitelezhetetlen klímaberendezés beépítése. Ebben az esetben is köteles ugyanis egyéb intézkedéseket tenni. Például védőitalt biztosítani az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeinek megteremtése érdekében.

Olyan kifejezett jogszabályi előírás tehát nincs, amely kötelezővé tenné a munkáltatók számára, hogy minden céges gépjárművet lássanak el klímaberendezéssel és annak folyamatos működését biztosítsák.

A munkavállalók azonban követelhetik, hogy vagy klímaberendezéssel vagy más eszközök, például megfelelő mennyiségű és hőmérsékletű védőital biztosításával tegyen eleget a munkáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek.

Mit lehet tenni céges autó esetén?

Felmerülhet ugyanakkor kérdésként, hogy mit tehet a munkavállaló akkor, hogyha a munkáltató nem tesz eleget e fenti kötelezettségeinek?

Első lépésként mindig érdemes a munkáltatói jogkör gyakorlója, illetve a felettesek felé jelezni a kialakult problémát és kérni aktív közreműködésüket annak megoldása során. Ezen túlmenően minden munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább húsz fő, munkavédelmi képviselőt kell választani.

A munkavállalók minden munkavédelemmel összefüggő kérdéssel összefüggésben jogosultak tanácskozni a munkavédelmi képviselővel, aki közvetíteni tud a munkavállalók és a munkáltató között.

A Munka törvénykönyve értelmében a munkavállaló megtagadhatja a munkáltatói utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

Forrás: Mio

Amennyiben tehát a hőmérő higanyszála olyan magasra kúszik, hogy a klíma nélküli gépjárműben eltöltött hosszabb időtartam közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné a munkavállaló testi épségét, akkor átmenetileg a megtagadhatja az azzal történő munkavégzést.

Ekkor természetesen azután már nem tagadhatja meg a munkavégzést a munkavállaló, hogyha a munkaáltató egyéb intézkedésekkel (pl. védőital biztosításával) rendezi a kialakult helyzetet.

Végezetül pedig a munkavállaló jogosult akár a munkáltató székhelyén működő megyei kormányhivatal munkavédelmi osztályán panasszal élni.

Összefoglalás

Tehát a céges gépjármű is munkahelynek minősül, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit a munkáltatónak itt is biztosítania szükséges.

Ezen kötelezettségének a munkáltató ugyanakkor nem csak klímaberendezés telepítésével és üzemeltetésével tehet eleget, hanem egyéb intézkedések alkalmazásával is – hangsúlyozta végezetül a D.A.S JogSzerviz szakértője.

https://das.hu/