Közös tulajdon esetén gyakorta vezet jogvitához, hogy a felek bár szeretnék, de nem tudják megosztani a tulajdont. Egy elmérgesedett jogvita végül könnyen vezethet oda, hogy a tulajdonostárs a tulajdoni részét egy kívülálló személy részére értékesíti. Ezen a ponton lép be az elővásárlás jogintézménye. A D.A.S. JogSzerviz szakértőinek írása.

Gyakran a tulajdonosok közötti személyes ellentét eredményezi azokat a jogvitákat, melyek a közös tulajdon megszüntetéséhez vezetnek. A közös tulajdon többféle módon megszüntethető.

A legegyszerűbb módja ennek a tulajdon-átruházás. Leegyszerűsítve, ekkor vagy az egyik tulajdonos számára került átruházásra a tulajdoni hányad (adásvétel vagy ajándékozás útján), vagy maguk a tulajdonosok, közösen értékesítik egy kívülálló személy részére a tulajdonukat.

Ha vita van a felek között és nem jelenthet megoldást a fenti, akkor végső soron sor kerülhet arra is, hogy maga a bíróság természetben megosztja az ingatlant, vagy valamelyik tulajdonostárs tulajdonába adja. Ennek a részletszabályait a Polgári törvénykönyv rendezi.

Sajnos olyan eset is előfordulhat, hogy az egyik tulajdonos már nagyon megválna az ingatlanban lévő hányadától, de nincs olyan személy a tulajdonosok között, aki megvenné. A polgári jogi szabályok ekkor lehetőséget adnak arra, hogy szabadon, harmadik személy részére adja el a tulajdoni illetőségét az érintett.

Ám ebben az esetben biztosítania kell azt is a többi tulajdonos számára, hogy éljenek az elővásárlási jogukkal.

Adásvétel esetén ekkor az eladó tulajdonostársnak kötelezettsége az, hogy a vételi ajánlatot teljes terjedelmében, minden egyes tulajdonostárssal közölje. Ez alól kivételt képez az eset, amikor a közlés rendkívüli nehézséggel, vagy számottevő késedelemmel járna.

Folyamat

Leegyszerűsítve a folyamatot: ha a vételi ajánlatra valamelyik tulajdonostárs az előre meghatározott időtartam alatt elfogadó nyilatkozatot tesz, akkor vele szükséges megkötni az adásvételi szerződést is.

Forrás: Milous Chab - Dreamstime

Ha a tulajdonos megsérti a fenti szabályokat, akkor az elővásárlási jog megsértésével kötött adásvételi szerződés hatálytalan azzal a személlyel szemben, aki élt volna az elővásárlási jogával.

Ez a személy ennek megállapítása miatt pert kezdeményezhet és kérheti a bíróságtól azt is, hogy az adásvételi szerződés, a vételi ajánlattal azonos tartalommal, az ő elfogadó nyilatkozata alapján vele kerüljön megkötésre.

Rossz hír az, hogy elővásárlási jog nem illeti meg a tulajdonostársat olyan esetben, ha a tulajdoni rész ajándékozás útján kerülne kívülálló személy tulajdonában – hangsúlyozták végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértői.

https://das.hu/