Nem egyszer érezheti a munkavállaló, hogy az utasítás, melyet a munkáltatójától kap, nem jogszerű és emiatt nem tenne eleget annak. A munkajog szerencsére lehetővé teszi azt a munkavállalók számára, hogy olykor megtagadják a munkáltató által adott utasításokat. Ennek eseteit veszik át a D.A.S. JogSzerviz szakértői.

Mindenekelőtt fontos tisztázni, hogy bár a munkaviszony egyfajta alá-fölé rendeltségi viszonyt hoz létre a felek között, a munkáltató utasítási joga nem korlátlan. Ugyanakkor a munkavállaló is csak a törvényben meghatározott esetekben köteles, illetve jogosult megtagadni a munkáltatói utasítást.

Ha az utasítás megtagadása nem megalapozott a munkavállalói oldalon, sajnos könnyen okozhat kellemetlenséget, és akár a munkaviszony jogszerű megszüntetéséhez is vezethet. Ezért fontos az, hogy e körben is tisztában legyenek a munkavállalók a törvény előírásaival.

A munkavállaló a munkáját a munkáltató irányítása alatt köteles végezni. Ez praktikusan azt is jelenti, hogy a munkavégzés során a munkavállaló a munkáltató utasításai alapján jár el.

Gondoljunk itt például a munkavédelmi szabályok betartására, a kialakított folyamatok szerinti munkavégzésre, vagy éppen hova szállítsa le az árut a gépjárművezető, stb.

Munkáltatói utasítás megtagadása

A Munka törvénykönyve alapvetően két esetet különböztet meg az utasítás megtagadására. Az egyiket kötelező jelleggel írja elő, míg a második esetben a munkavállaló mérlegelésétől függ, hogy megtagadja-e az utasítást vagy sem?

A munkavállaló akkor köteles megtagadni a munkáltatói utasítást, amikor annak végrehajtása más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

A joggyakorlat szerint egyértelműen meg kell tagadni azokat az eseteket, melyek bűncselekmény elkövetésével járnának, hisz ezt a törvény generálisan, mindenki számra tiltja.

A munkavállaló – mérlegelése szerint – akkor tagadhatja meg az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló saját életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

Milyen esetben köteles rendelkezésre állni?

A munkavállaló az utasítás megtagadása esetén is köteles rendelkezésre állni. Ezt jól szemlélteti az az eset, amikor a munkavállaló gépjárművezető a bíróság szerint is jogszerűen tagadta meg azt a munkáltatói utasítást, mely a pihenőidejének megsértésére vonatkozott.

Forrás: Shutterstock

Itt tudni kell, hogy a nemzetközi fuvarozásban rendkívül magas összegű bírságra számíthatnak azok a sofőrök, akik a pihenőidőre vonatkozó előírásokat megszegik. Ez esetben a munkavállaló igazolni tudta a munkáltatói utasítás jogszerűtlenségét.

Ugyanakkor a bíróság arra is rávilágított, hogy ettől függetlenül a munkavállalónak rendelkezésre kellett állni, mely a jelen esetben a rakomány őrzésének biztosítására is vonatkozott.

Mivel ez utóbbinak nem tett eleget a munkavállaló, ezért a vele szemben kezdeményezett munkáltatói felmondás jogszerű volt.

Összegzés

A fenti szabályokból és jogesetből is látszik, hogy ezeknek az ügyeknek a megítélése egyáltalán nem könnyű. Sokszor magát a munkavállalót terheli annak bizonyítása, hogy egy esetleges munkáltatói felmondás kapcsán végül azt bizonyítsa, hogy a munkáltatói utasítást jogszerűen tagadta meg.

Épp ezért, ha ilyen helyzetbe kerülne bárki is, érdemes hozzáértő munkajogásszal is konzultálnia, mielőtt egy ilyen döntést meghozna – tanácsolták végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértői.

https://das.hu/