Mi a teendő, ha a nyaralás helyszínén észleli az utas a problémát? A bírósági gyakorlat alapján a legjobb bizonyítékok mindig a fényképet, videó felvételek, amelyekkel a látható kifogásokat lehetséges dokumentálni – hívták fel az Origó figyelmét a D.A.S. JogSzerviz szakértői.

Milyen lehetséges problémák lehetnek a nyaralás alatt? Az utazási irodák tipikusan csomagként értékesítik az egyes utazásokat. Ebbe beletartozik általában a nyaralás utazási költsége (repülővel, vagy busszal), maga a szállás és csomagtól függően az ellátás összege is.

A problémát sok esetben az okozza, hogy a szerződéskötéskor a szerződő esetleg elfelejt valamilyen szolgáltatást „lefoglalni". Láttunk már olyat, hogy "all-inclusive" ellátást szeretett volna valaki, azonban a foglalásban mégsem ez került rögzítésre.

Ezek a hibák nyilvánvalóan kiiktathatóak azzal, hogy szerződőként határozottan körbejárjuk, hogy igényünknek megfelelően milyen szolgáltatások vannak. Továbbá: mielőtt az utazási szerződést aláírnánk, egyszerűen ellenőrizzük az abban foglaltakat is.

Tipikus probléma az is, hogy az utazási katalógusban közzétett és a szerződő által elképzelt szállás nem egyezik.

Itt a legkülönbözőbb problémák merülhetnek fel: nem tengerre néző, nem működik a légkondicionáló, zajos és vékonyak a falak, vagy olyan mértékben piszkos és elhasznált a szállás, hogy ott lehetetlen pihenni.

A megelőzés

A tudatosabb utazóknak célszerű az utazási irodától függetlenül is ellenőrizni a szállást, melyhez igen nagy segítséget tud nyújtani ma már az internet.

Több olyan szállásfoglalással foglalkozó weboldal is működik, ahogy a fogyasztók visszajelzései alapján is értékelik a szállásokat. Érdemes ezekre mindig egy pillantást vetni, mert talán jó előre megelőzhetővé válik a kellemetlen élmény.

Szükséges lépések

Ha azonban a legnagyobb elővigyázatosság ellenére sem tudtuk elkerülni a problémát, javasolt az alábbi lépéseket megtenni.

Ezzel is felkészülve arra, hogy amennyiben jogvitánk tovább fokozódna, akkor jobb esélyekkel tudjuk az igényünket is érvényesíteni. Főszabály az, hogyha tetten érhető a hibás teljesítés, akkor azért az utazási iroda felel.

Ez alól csak szűk kivétel van, mégpedig akkor mentesül a hibás teljesítés miatti kötelezettsége alól, ha a probléma az utas magatartására vezethető vissza, vagy olyan előre nem látható, elháríthatatlan külső ok merül fel, melyért senki nem tehető felelőssé.

A tavalyi évben ilyen volt a pandémia is, mellyel azonban ma már sajnos tervezni vagyunk kénytelenek.

Fontos követelmény, hogy az utazási irodának még a fenti helyzetekben is, feltétlenül segítséget kell nyújtania az utasok részére.

Mi a teendő, ha a nyaralás helyszínén észleli az utas a problémát?

A hibát, tehát magát a problémát az utasnak kell bizonyítania. A bírósági gyakorlat alapján a legjobb bizonyítékok mindig a fényképet, videó felvételek, amelyekkel a látható kifogásokat lehetséges dokumentálni.

Bizonyítékként szolgálhatnak még a különböző tanúnyilatkozatok is, melyeket akár más utastársaktól szereztünk be. Ez utóbbiakat célszerű írásba is foglalni, annak érdekében, hogy a későbbiek során fel lehessen használni.

Nem elég azonban a fenti kifogásokat bizonyítani, az is szükséges, hogy az érintett utas a külföldön lévő, azaz a kinti kapcsolattartó részére, igazolható módon jelezze a kifogását.

Ez azt a célt szolgálja, hogy még a nyaralás tartama alatt megoldást lehessen találni, akár akként, hogy egy helyettesítő szállást biztosítanak az utas számára, ami akár elfogadható is lehet a további időre.

Az utazási iroda képviselőjenek természetesen kötelezettsége a kifogásról és az esetleges megoldásról jegyzőkönyvet felvennie és ennek egy példányát az utas részére átadnia.

Ha megoldható a kifogás kezelése, akkor más – azonos értékű – helyettesítő szolgáltatást is nyújthat az iroda (más szállodában ugyanolyan kategóriájú szállás.). Ennek a szolgáltatásnak hasonló színvonalúnak kell lennie, mint a szerződésben vállalt.

Forrás: 123rf.com

Ha nem oldható meg a helyettesítő szolgáltatás, akkor végső soron marad az arányos díjleszállítás, melyről már fentebb szó volt.

Ha azonban a helyettesítő szolgáltatás nyújtására nincs lehetőség, vagy az sem megfelelő, akkor az utazási irodának kötelezettsége a részvételi díjat a hibás teljesítéssel arányos mértékben csökkenteni.

Itt ne feledjük, hogy a repülőjegy, vagy annak illetéke nem csökkenthető, legfeljebb a szállás eredeti foglalási költsége az, amely szóba jöhet.

Sokszor ezt a hírt az utasok is csalódottan fogadják, mely érthető. Ha azonban sikerül azt igazolni, hogy az érintett nyaralás valamilyen különleges esemény apropója volt (eljegyzési meglepetés, stb.), akkor még némi sérelemdíjra is szert lehet tenni.

Ez utóbbit is azonban az utasoknak kell bizonyítaniuk egy esetleges polgári peres eljárásban – hangsúlyozták végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértői.

https://das.hu/