Talán egyesek számára érthetetlen, hogyha a munkavállaló, miután elbocsátották, ragaszkodik korábbi munkahelyéhez és kéri, hogy munkaviszonyát állítsa helyre a bíróság. Nagyobb cégek, multinacionális vállalatok esetében azonban ez egyáltalán nem olyan elképzelhetetlen. A munkaviszony helyreállításának azonban csak törvényben meghatározott esetekben van helye. A D.A.S: JogSzerviz szakértője ezeket az eseteket veszi sorba.

Nagyon fontos kérdéskör, hogy a munkáltatói felmondásnak milyen követelményeknek kell megfelelnie és mikre nem lehet hivatkozni a felmondás során – fejtette ki dr. Bálint Boglárka.

Fontos azonban, hogy a munkavállaló munkaviszonyának helyreállítását is kérheti a bíróságtól akkor, hogyha a felmondás indoklása az egyenlő bánásmód követelményébe ütközik. Ez azt jelenti, hogy a munkaáltató felmondását nem indokolhatja azzal, hogy azért bocsátja el a munkavállalót, mert az rendelkezik valamely, jogszabály által úgynevezett védett tulajdonsággal.

Védett tulajdonságnak minősül többek között a bőrszín, a politikai, vallási meggyőződés, a nem, a kor, vagy éppen valamely fogyatékosság, egészségügyi állapot is. Amennyiben a munkáltató felmondása egyértelműen és kifejezetten diszkrimináción alapszik, a bíróság helyreállíthatja a munkaviszonyt.

A felmondási tilalomba ütközés

Melyek azok az élethelyzetek, amik kizárják vagy korlátozzák a munkáltató felmondási jogát? Ezen korlátozások alapján munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt a várandósság, a szülési szabadság, a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság, a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, valamint a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap tartama alatt.

Amennyiben a munkáltató ezen korlátozást megszegi, úgy a munkavállaló kérheti a bíróságtól, hogy állítsa helyre munkaviszonyát.

A szakszervezeti tisztségviselő védelme

A Munka törvénykönyve alapján a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértése szükséges a választott szakszervezeti tisztséget betöltő munkavállaló munkaviszonyának a munkáltató által felmondással történő megszüntetéséhez.

Ez a védelem a tisztségviselőt megbízatásának idejére és annak megszűnését követő hat hónapra illeti meg, feltéve, ha a tisztségét legalább tizenkét hónapon át betöltötte. Ugyanez a védelem illeti meg a munkavállalói képviselőt, amennyiben a munkáltatónál üzemi tanács működik.

Abban az esetben tehát, hogyha a munkáltató ilyen egyetértés hiányában közöl felmondást a szakszervezeti tisztségviselővel, vagy munkavállalói képviselővel, úgy a munkavállaló kérheti jogviszonyának helyreállítását is a bíróságtól.

Közös megegyezéssel esetén

Rendkívül ritka, szinte példa nélküli, hogy a munkavállaló saját, közös megegyezésre irányuló nyilatkozatát sikeresen támadja meg bíróság előtt. Ennek elvi lehetősége ugyanakkor fennáll, így érdemes megemlíteni, hogy ebben az esetben is kérheti a munkavállaló munkaviszonyának helyreállítását.

Egyéb következmények

A munkaviszony jogellenes megszüntetéséhez, illetve a munkaviszony helyreállításához egyéb következmények is társulnak.

Ilyen következmény, hogy a munkaviszony helyreállítását követően keletkezett, a munkaviszonyban töltött időhöz kapcsolódó jogosultság tekintetében a munkaviszony megszüntetése és annak helyreállítása közötti tartamot munkaviszonyban töltött időnek kell tekinteni.

Forrás: Thinkstock

Ezen túlmenően meg kell téríteni a munkavállaló elmaradt munkabérét, egyéb járandóságát és ezt meghaladó kárát. Elmaradt munkabérként a munkavállaló távolléti díját kell figyelembe venni.

Az elmaradt munkabér és egyéb járandóság összegének számításánál ugyanakkor le kell vonni, amit a munkavállaló megkeresett, vagy az adott helyzetben elvárhatóan megkereshetett volna, továbbá ha volt ilyen, akkor a munkaviszony megszüntetésekor kifizetett végkielégítést.

A fentieken összefoglalva tehát egyáltalán nem mindegy, hogy munkáltatóként mikor és mivel indokoljuk felmondásunkat. A fenti szabályokra különösképpen figyelemmel kell lennünk akkor, hogyha a munkaviszony helyreállításának lehetőségét mindenképpen le akarjuk kerülni – figyelmeztetett végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

https://das.hu/