Az adásvételi szerződést szerkesztő ügyvédnek speciális figyelem felhívási kötelezettsége áll fenn
elővásárlási jog esetén. A KRS Ügyvédi Iroda szakértői ismertetik a legfontosabb tudnivalókat.

Kérdésként merülhet fel ingatlan adásvételi szerződések esetében, hogy ha az elővásárlási jogra
jogosult belép a szerződésbe, az okiratszerkesztő ügyvéd ügyfelévé válik-e és ha igen, mely kezdő
időponttal.

Akkor, amikor az elővásárlási jog gyakorlása iránti szándékát bejelenti, vagy esetleg termőföld
esetében akkor, amikor a kormányhivatal részéről hozott az ő személyét kijelölő határozat jogerőre
emelkedik?

A kérdéssel a Magyar Ügyvédi Kamara (MÜK) is foglalkozott és arra az álláspontra jutott, hogy az
ügyvéd általában a megbízó megbízása vagy hatóság kirendelése alapján járhat el, és mivel az
elővásárlási jog jogosultja általi igényérvényesítés nem ilyen eset, ezért a harmadik személy nem válik
külön megbízás hiányában egyik időpontban sem az okiratszerkesztő ügyvéd ügyfelévé.

A termőföld ügyekben eljáró szervek cselekményei sem hoznak létre megbízási jogviszonyt az
adásvételi szerződést szerkesztő ügyvéd és az elővásárlásra jogosult között.

Lehetnek azonban olyan esetek, amikor az elővásárlási jog jogosultja az okiratszerkesztő ügyvéd
ügyfelévé válik. Ilyen helyzet, ha az elővásárlási jog jogosultja külön megbízást ad az ügyvéd részére,
vagy ha az okiratszerkesztő ügyvéd az elővásárlásra jogosulttól letétet vesz át.

Mi történik akkor, ha az eredetileg szándékozott vevő (esetleg eladó) és az elővásárlási jog jogosultja
között érdekellentét alakul ki?

Ebben az esetben az elővásárlási jog jogosultja érdekében az ügyvéd nem járhat el, az elővásárlási jog
jogosultjának nem válik a jogi képviselőjévé, viszont eljárhat eredeti megbízói képviseletében, mivel
ezt semmi nem zárja ki.

Forrás: Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda

Kérdésként merülhet fel továbbá, hogy az adásvételi szerződés tartalmazhatja-e azt a kitételt, hogy
az elővásárlási jog gyakorlása esetén az elővásárlási jog jogosultja fizeti az ügyvédi díjat.

Mivel az elővásárlásra jogosult önmagában az elővásárlási jog gyakorlásával nem, hanem csak az
ügyvédi megbízásra vonatkozó többlettényállás esetén válik az átruházás ügyében eljáró ügyvéd
ügyfelévé, ezért ilyennek minősül az is, ha az elővásárlásra jogosult az átruházó okiratban az eljárásra
nézve kikötött ügyvédi munkadíj ismeretében él az elővásárlási jogával.

A MÜK álláspontja szerint tehát annak nincs akadálya, hogy a megbízási díjat és költségeket
elővásárlási jog esetén maga az adásvételi szerződés (is) tartalmazza olyan kikötéssel, hogy az
okiratszerkesztés ellenjegyzésének és az ingatlan-nyilvántartási eljárásnak a díját (vagy annak egy
meghatározott részét) az köteles viselni, akinek a javára, mint vevő javára az átruházás érvényesen és
joghatályosan megtörténik.