A kárbiztosítás leegyszerűsítve egy gyűjtőfogalom. Ebbe a körbe tartoznak a vagyon, a felelősségbiztosítási szerződések, de a jogvédelmi és segítségnyújtásra vonatkozó szerződések is. A mindennapokban tipikusan ilyen a lakásbiztosítási, vagy a casco biztosítási szerződés is. A D.A.S. JogSzerviz szakértői ismertetik a legfontosabb tudnivalókat.

Ezen biztosítási szerződések kapcsán a biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben az általános szerződési feltételeiben rögzített biztosítási esemény bekövetkezik (lopáskár), akkor azt a szolgáltatását nyújtja, melyre szintén a szerződésében vállalt kötelezettséget.

Ezzel szemben a szerződő fél a biztosítási szerződésben vállalt ideig köteles a biztosítási díjat a biztosító számára megfizetni.

Miként szüntethetőek meg ezek a szerződések?

Először is érdemes leszögezni, hogy senki számára nem lenne szerencsés azt sugallni, hogy a biztosítási szerződésekre nincs szükség. Hiszen mindig bekövetkezhet egy olyan váratlan esemény, mely kapcsán csak ebből a szerződésből eredően kaphat az érintett, biztosított megtérülést.

Ilyen lehet például egy önhibás közlekedési baleset, ahol a sérült jármű javítási költsége térülhet meg a casco biztosítási szerződés terhére.

Mégis akadnak olyan helyzetek – és ez teljesen természetes – amikor a szerződő vagy maga a biztosító valamilyen okból kifolyólag szeretné a szerződését megszüntetni.

A Polgári törvénykönyv rendelkezései alapján, a biztosítási szerződést bármelyik fél, így akár a biztosító is írásban, a biztosítási időszak utolsó napjára felmondhatja. Ez a határozatlan időre kötött szerződésekre irányadó.

Nem kell egyik félnek sem indokolnia a felmondását, azonban azt bizonyítaniuk szükséges, hogy az egyoldalú nyilatkozatukat a másik fél részére megküldték.

Egy picit mások a szabályok, ha a biztosítási szerződést határozott időre kötötték meg egymással a felek. Ez nem egy tisztességtelen kikötés, ugyanis a törvény alapján nincs ennek akadálya. Ebben az esetben ugyanis a felek a felmondási jogot legfeljebb három évre kizárhatják.

Ha a szerződés három évnél hosszabb időre szól, és a felek esetleg nem kötötték ki, hogy az a megállapított időtartam eltelte előtt is felmondható, akkor a negyedik évtől kezdve a szerződést bármelyik fél írásban felmondhatja.

Forrás: shutterstock.com

Lényeges, hogy a biztosítók a hosszabb, akár a legalább három éves időtartamú szerződések esetében díjkedvezményt adnak a szerződő számára. Abban az esetben, ha mégis idő előtt szűnne meg a szerződés, a biztosítók erre a díjkedvezményre, tartamengedményre igényt szoktak tartani.

Amikor a biztosítási díj nem kerül befizetésre

Előfordulnak olyan esetek is, amikor a díj meg nem fizetése miatt szűnik meg a szerződés. Ebben az esetben arról van szó, hogy a szerződő az esedékes biztosítási díjat nem fizeti meg időben. Ilyenkor a biztosító felszólítást küld a szerződőnek és 30 napos póthatáridőt tűz a díj befizetésére.

Ha ez a póthatáridő eredménytelenül telik el, akkor a biztosítási szerződés az esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik. Ám ez alól kivételt képez azon eset, amikor a biztosító esetleg peres eljárást kezdeményez az érintett biztosítási díj megfizetése iránt.

Biztosítási szerződések megszüntetése – milyen más lehetőség van még?

Akár határozatlan, akár határozott időre kötötték a felek a biztosítási szerződést, annak nincs akadálya, hogy a felek bármikor egymással, közös megegyezéssel megszüntessék a biztosítási szerződést.

https://das.hu/