Nem csupán időnk, hanem pénzünk is bánhatja figyelmetlenségünket abban az esetben, ha elveszítjük okmányainkat. Érdemes tehát iratainkat biztonságos helyen tartani és csak azokat magunknál tartani, amiket tényleg kötelesek vagyunk. Adókártyánk, TAJ kártyánk például biztosan nagyobb biztonságban van otthonunkban, mint pénztárcánkban. A D.A.S. JogSzerviz szakértője összefoglalása.

Az okmányok pótlását célszerű a hozzánk legközelebb eső járási hivatalnál (Budapesten belül kerületi hivatalnál) kezdeni. – mondta el dr. Bálint Boglárka.

Érdemes azonban tudni, hogy a jogszabályok alapján, ha elvesztettük személyi igazolványunkat, úgy azt kötelesek vagyunk haladéktalanul, de legkésőbb a három munkanapon belül bejelenteni a járási hivatalnál.

Ez akkor is igaz, hogyha az igazolványt ellopták, megsemmisült vagy az megrongálódott. A három munkanapos határidő pedig a sajnálatos esemény tudomásunkra jutásától számítandó. Ez a szabály minket is véd, hiszen irataink birtokában könnyen visszaélés áldozata lehetünk.

A személyazonosító igazolvány pótlása ma már mind elvesztés, mind eltulajdonítás esetén illetékmentes. Annak kiállításához ugyanakkor más dokumentummal, például érvényes útlevéllel vagy születési anyakönyvi kivonattal igazolnunk kell személyazonosságunkat.

Az igényléshez külön formanyomtatványt nem kell kitöltenünk, a járási hivataltól kapott ideiglenes igazolványt azonban célszerű magunknál tartani addig, amíg plasztikkártyánk el nem készül.

Lakcímkártya

Lakcímkártyánk pótlását szintén a járási (kerületi) hivatalban tudjuk intézni. A pótlást kitöltött lakcímbejelentő lappal lehet kérelmezni. Ezt a kérelmet a szállásadónak és a bejelentésre kötelezettnek saját kezűleg alá is kell írnia.

A szállásadó általában az ingatlan tulajdonosát jelenti, míg a kötelezett az a személy, aki az adott ingatlanba kívánja bejelenteni lakcímét. Bérelt ingatlanban élők esetén fontos, hogy nincs szükség a szállásadó általi hozzájárulásra, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal, vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja.

Szintén nem kell a szállásadó saját kezű aláírása, ha a szállásadó a lakcímbejelentéshez az elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján előzetesen hozzájárult.

Ennek alapján tehát a két tanúval aláírt bérleti szerződés, vagy a közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződés esetén nem szükséges a szállásadó, az ingatlan tulajdonosának aláírása. A lakcímkártya pótlása szintén illetékmentes, azt általában a helyszínen el is készítik az igénylő számára.

Vezetői engedély

Nem túl meglepő módon a jogosítvány pótlásában is tudnak segíteni a járási (kerületi) hivatalban, de ezt az eljárást kezdeményezhetjük kormányablakoknál, illetve a Belügyminisztériumnál is.

Amennyiben jogosítványunkat elvesztettük, úgy a pótlásért sajnos 4.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnünk.

TAJ kártya

A TAJ kártya (hivatalos nevén Társadalombiztosítási Azonosító Jelet tartalmazó okmány) pótlását a fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró főosztályánál, illetve osztályánál tudjuk kezdeményezni.

Az igénylés során személyazonosságunkat igazolni szükséges, a születési anyakönyvi kivonatot ebben az esetben is elfogadják. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj köteles, ennek mértéke 3.000,- Ft. A TAJ kártyát a szolgáltatási díj megfizetésének igazolása után azonnal kézhez kapjuk.

Adókártya

Az adókártya pótlása már viszont a NAV feladatkörébe tartozik, azt a NAV honlapjáról is letölthető T34-es nyomtatvány kitöltésével lehet kezdeményezni.

Forrás: MTI/Balázs Attila

Az adatlap benyújtható elektronikusan az Ügyfélkapun keresztül, vagy papíron – akár személyesen, akár postázva – az ország bármely NAV ügyfélszolgálatán, illetve a Kormányablakokban működő NAV-ablakokban. Az okmány pótlásáért elvesztés esetén 3.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnünk.

Tanulság

A fentiek alapján látszik, hogy nem csak időnk, hanem pénzünk is bánhatja figyelmetlenségünket abban az esetben, ha elveszítjük okmányainkat. Érdemes tehát iratainkat biztonságos helyen tartani és csak azokat magunknál tartani, amiket tényleg kötelesek vagyunk.

Adókártyánk, TAJ kártyánk például biztosan nagyobb biztonságban van otthonunkban, mint pénztárcánkban. Ezen iratokról a hétköznapokban elegendő, ha egy fénymásolatot tartunk magunknál és magát az okmányt csak akkor vesszük elő, amikor arra ténylegesen szükségünk van.

https://das.hu/