A szomszédjogi jogvitáknak végtelen példája van. Az egyik legjellemzőbb, amikor társasházban lévő szomszédok olyan hangosak, hogy az mások pihenését rendre zavarja, akadályozza. A rendszeres házibulik, vagy hangoskodások pont ilyenek lehetnek. Mi lehet a megoldás? A D.A.S. JogSzerviz szakértői válaszolnak.

Számtalan példa van arra, hogy megfelelő módon, nyílt és őszinte kommunikációval az ilyen szomszédjogi jogviták könnyen és eredményesen kezelhetőek. De persze mindig vannak kivételek.

A jogvita rendezése akkor igényel jogi eljárást, amikor a felek kezéből kicsúsznak az események valamilyen oknál fogva. Lehet, hogy a másik fél nem is törődik a problémával, vagy egyszerűen nincs tekintettel másra. Ilyenkor jöhet szóba a birtokvédelmi eljárás is.

Mi az a birtokvédelmi eljárás?

A szomszédjogi jogviták viszonylagosan gyors és helyben történő rendezésének egyik lehetősége, az, hogy az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyző előtt az érintett fél birtokvédelmi eljárást kezdeményez.

Ebbe az eljárásba sok minden belefér, így az áthajló fa problematikájától kezdve, a hangoskodók megregulázásán át, a zavaró légkondicionáló gép elhelyezésén keresztül, tényleg minden.

A kiindulási alap az, hogy az ingatlan birtokosát – legyen az lakás, vagy földterület – birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogtalanul megfosztják, vagy birtoklásában zavarják, háborítják. Ez a birtokost mindenkivel szemben megilleti, kivéve, ha a birtokot jogszerűtlenül, tilos önhatalommal szerezte meg.

Ez azt is jelenti, hogy egy érvényes bérleti szerződés alapján akár a bérlőt is megilleti a birtokvédelem az ingatlan tulajdonosával szemben, amennyiben a tulajdonos visszaél a jogaival és például engedély nélkül bemegy a bérleménybe, vagy egyébként a bérlőt a szomszédos ingatlan tulajdonosa a hangoskodásával zavarja.

Birtokvédelmi eljárás a jegyzőtől egy éven belül kezdeményezhető. Ha a probléma azonban már ennél hosszabb ideje fennáll, úgy a jegyző nem fog érdemben azzal foglalkozni, hanem a hatáskörének hiányát fogja megállapítani.

A jegyző az önkormányzatok mellett tevékenykedik és az eljárás szóban, vagy írásban, 3000,- Ft illeték lerovása mellett kezdeményezhető.

A jegyző az eljárását nagyjából pár hét alatt lefolytatja, amennyiben minden az eset elbírálásához szükséges irat, bizonyíték a rendelkezésére áll. A legtöbb esetben helyszíni szemle lefolytatására és az érintett meghallgatására is sor kerül.

Forrás: Shutterstock

Ha megállapítható a birtoksértő magatartás, akkor a jegyző elrendeli az eredeti állapot helyreállítását, valamint a birtoksértőt eltiltja a birtoksértő magatartás folytatásától.

Az a fél, aki a jegyző döntését vitatja, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz a jegyző határozatával szemben.

Ha azonban a jegyző határozata – az abban foglaltakkal – jogerőssé és végrehajthatóvá válik, úgy azt a kötelezettnek 3 napon belül végre kell hajtani. Ha ez nem történik meg, úgy az érintett pénzbírságra is számíthat.

Milyen eljárást kezdeményezhetünk még?

A hangoskodás miatt szabálysértési eljárás is kezdeményezhetővé válik. Maga a hatályos szabálysértési törvény is rendelkezik erről, csendháborítás tényállása alatt.

Eszerint, aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el.

Ebben az esetben, akár helyszíni bírság is kiszabhatóvá válik – húzták alá végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértői.

https://das.hu/