A munkavállaló akkor köteles megtagadni a munkáltatói utasítást, amikor annak végrehajtása más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. A munkavállaló – mérlegelése szerint – akkor tagadhatja meg az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló saját életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. A D.A.S. JogSzerviz szakértője elemzi a munkajogi szabályokat.

A munkaviszony esetén a munkaviszony alapkérdései a szerződéskötéskor eldőlnek, így az, hogy a munkavállaló milyen munkakörben, hol, milyen bérezés mellett fog munkát végezni a munkáltató részére – mutatott rá dr. Gombolai Éva.

Tekintettel arra, hogy a munkaviszonyban a munkáltató egyik fő jogosultsága a munkavállaló utasítása, a munkaviszony döntően alá- fölérendeltségi viszonyt jelent.

A munkaviszony szabályozására szolgáló törvények és más jogszabályok egyik fő feladata, hogy kereteket szabjanak a munkáltató dominanciájának, és biztosítsák azt, hogy minden munkaviszonyra alkalmazhatóan eldönthető legyen, hogy az adott utasítást köteles-e végrehajtani a munkavállaló, vagy esetleg jogszerűen tagadja meg annak végrehajtását. annak végrehajtását.

A munkavállaló akkor köteles megtagadni a munkáltatói utasítást, amikor annak végrehajtása más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

A munkavállaló – mérlegelése szerint – akkor tagadhatja meg az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló saját életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

Ehhez viszonyítottan más esetkört képvisel az, amikor a munkavállaló arra hivatkozhat, hogy számára aránytalan sérelmet okoz a munkáltató utasítása.

A Munka törvénykönyve ugyanis egyértelműen rögzíti, hogy a munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni, a teljesítés módjának egyoldalú meghatározása a munkavállalónak aránytalan sérelmet nem okozhat.

Azt minden esetben egyedileg kell mérlegelni, hogy mi minősülhet aránytalan sérelemnek. Ez munkakörönként, munkavállalónként eltérő lehet.

Minden olyan esetre alkalmazni kell, amikor a munkáltatónak ugyan van joga egyoldalúan elrendelni valamit, így pl. túlórát ideiglenesen a szokásos munkavégzési helytől eltérő helyen, vagy eltérő munkakörben való munkavégzést.

Ennek során azonban aránytalan sérelmet nem okozhat. Aránytalan sérelemmel járhat ugyanis egy ilyen – amúgy jogszerű és szabályos – munkáltatói utasítás, ha például, de nem kizárólag a családi körülményeire, egészségi állapotára tekintettel a munkavállalónak az utasítás teljesítése komoly következményekkel járna.

Forrás: Phanie/GARO/PHANIE/Garo

Az általános együttműködési kötelezettségre tekintettel ilyen esetben a munkavállalónak haladéktalanul jeleznie kell ezeket a körülményeket, és azokat valószínűsíteni is szükséges.

Megvalósul az aránytalan sérelem akkor is, ha a munkavállaló munkavégzése során ki van téve olyan körülményeknek, amelyek például az egészségi állapotát negatív irányba mozdíthatják el.

Az egészségsérelem lehetőségének a fennállása is elegendő ahhoz, hogy a munkavállaló munkavégzési körülményei tekintetében az aránytalan sérelem fennálljon.

Fontos azonban, hogy az aránytalan sérelem okozásának tilalma a munkaviszony fennállta alatt értelmezhető.

Vagyis önmagában attól, hogy a munkaviszony megszüntetése, vagyis a felmondás aránytalan sérelmet okoz, ha egyébként jogszerű volt, az ezen az alapon nem támadható.

https://das.hu/