A Polgári törvénykönyv ma már igen egyértelmű szabályokat határoz meg arra nézve, hogy a pénztartozást miként kell teljesíteni, mikor minősül teljesítettnek, illetve miként kell meghatározni az idegen pénznemben meghatározott tartozás árfolyamát. A D.A.S. JogSzerviz szakértője foglalja össze a legfontosabb tudnivalókat.

Ezen szabályok szerint a pénztartozást pénz tulajdonjogának a jogosult részére való átruházása (tehát készpénz átadásával) vagy a jogosult fizetési számlájára való befizetés vagy átutalás útján lehet teljesíteni – mondta el az Origónak dr. Bálint Boglárka.

A pénztartozás készpénzfizetés esetén a pénz átvételének időpontjában, egyéb esetben abban az időpontban válik teljesítetté, amikor a pénzt a jogosult fizetési számláján a jogosult számlavezető bankja jóváírta vagy azt jóvá kellett volna írnia.

Hol kell teljesíteni?

A jogszabály azt a kérdést is rendezi, hogy hol kell teljesíteni a pénztartozást, illetve mi a pénztartozás teljesítési helye. Ez utóbbinak azért van jelentősége, mert a cikk elején említett példában is ezen rendelkezések lesznek fontosak.

A pénztartozás teljesítésének helye készpénzfizetés esetén a jogosultnak a kötelem keletkezésének időpontja szerinti telephelye, ennek hiányában székhelye. Természetes személy esetén a jogosult lakóhelye, ennek hiányában szokásos tartózkodási helye.

A kötelem egy gyűjtőfogalom, maga a kötelem az olyan, meghatározott személyek között létrejövő polgári jogi jogviszonyok gyűjtő elnevezése, amelyekben az egyik szereplő egy szolgáltatással tartozik a másiknak, a másik pedig jogosult e szolgáltatás teljesítésének követelésére.

Ha a pénztartozást a kötelezett nem készpénzfizetéssel teljesíti, a pénztartozás teljesítésének helye a jogosultnak a kötelem keletkezésének időpontja szerinti fizetési számláját vezető bank telephelye, ennek hiányában székhelye. Átutalások esetén tehát a teljesítési hely az lesz, ahol a jogosult vezeti a számláját.

Milyen módon kell teljesíteni a pénztartozást?

A Polgári törvénykönyv a fentieken túlmenően rendelkezik a teljesítés módjáról is. Ezen szabályok értelmében a pénztartozást a teljesítés helyén és idején érvényben lévő pénznemben kell megfizetni. Magyarországon tehát főszabály szerint forintban kell megfizetni a pénztartozásokat.

A más pénznemben meghatározott pénztartozást a teljesítés helye szerinti jegybank által a teljesítés idején meghatározott árfolyam – ha ilyen nincs, a pénzpiaci árfolyam – alapján kell átszámítani.

A pénztartozás elszámolása

A fentieken túlmenően a felek között viták merülhetnek fel abban a kérdésben is, hogy a megfizetett pénztartozást miként kell elszámolnia a jogosultnak. A Polgári törvénykönyv természetesen ezt a kérdést is rendezi.

Ennek értelmében ha a pénztartozás teljesítéseként fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elegendő, elsősorban a költségekre, majd a kamatokra és végül a főtartozásra kell elszámolni.

Forrás: Shutterstock

Ettől azonban a jogosult eltérhet, ám ha ezen főszabálytól el kíván térni, úgy azt célszerű egyértelműen és kifejezetten közölnie a kötelezettel.

Összefoglalás

Jogszabályaink tehát meglehetősen részletesen és egyértelműen rendezik azt a kérdést, hogy a pénztartozást hol, mikor és miként kell rendezni.

Ezen kívül találunk rendelkezést arra is, hogy ha a felek idegen pénznemben, tehát például euróban határozzák meg a pénztartozás összegét, akkor azt miként kell átváltani hazai pénznemre, forintra.

Érdemes tisztában lennünk ezen szabályokkal tehát főként akkor, hogyha vásárlásaink egy részét más pénznemben bonyolítjuk le.

https://das.hu/