A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) adatai szerint a 60 perces türelmi idő a bevezetése óta összesen közel 3 millió esetben segített az úthasználók számára abba, hogy elkerüljék a kiszabott büntetést. Ez a szám is azt mutatja, hogy a 60 perces türelmi idővel a legtöbb sofőr már tisztában van, azonban még így is számtalan kérdés merül fel a különböző autópálya matricákkal összefüggésben. A D.A.S. JogSzerviz szakértőjének célja ezen néhány, gyakran felmerülő kérdés megválaszolása.

Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy az „autópálya matrica" kifejezés szakmai szempontból ma már nem helytálló. A helyes megnevezés az „úthasználati jogosultság" lenne, aminek több oka is van – fejtette ki dr. Bálint Boglárka.

Az egyik, hogy bár korábban úthasználati jogosultság megvásárlásával valóban egy matricát vettek kézhez az úthasználók, ma már gyakorlatilag ez pusztán egy hőpapírra nyomtatott szelvény, internetes vásárlás esetén pedig egy visszaigazoló e-mail.

A másik ok pedig az, hogy az „autópálya matricát" ma már nem csak akkor kell megvásárolnunk, hogyha autópályára hajtunk fel, hanem egyes, díjkötelesnek nyilvánított útszakaszok esetén is. Az egyszerűség kedvéért a jogosultságra autópálya matricaként, e-matricaként vagy útdíjhasználati jogosultságként fog a szakértő hivatkozni.

Mikor kell megvásárolnom az e-matricát?

Főszabály szerint a díjköteles útszakaszokat kizárólag érvényes úthasználati jogosultság birtokában lehet igénybe venni. Ez azt jelenti, hogy az autópálya matrica beszerzéséről a felhajtás előtt gondoskodni kell.

Az már pusztán egy kedvezmény, hogy azoknak a jóhiszemű úthasználóknak, akik tévedésből hajtottak fel a díjköteles úthálózatra, a felhajtástól számítva maximum 60 perc áll a rendelkezésükre, hogy megvásárolják úthasználati jogosultságukat.

Meddig kell megtartani az ellenőrző szelvényt / nyugtázó értesítést?

A vásárlás után kapott ellenőrző szelvényt, illetve nyugtázó értesítést az e-matrica érvényességének utolsó napjától számított 2 évig kell megőrizni. Mivel tapasztalatunk szerint a hőpapírra nyomtatott szelvények ezen időtartamon belül könnyen olvashatatlanná válhatnak, így javasoljuk, hogy akinek módjában áll, úgy arról érdemes fényképfelvételt és/vagy fénymásolatot is készítenie a megvásárlást követően.

Mi történik, ha tévedésből átlépek egy megyehatárt, ahova nincs éves megyei e-matricám?

Az adott megye gyorsforgalmi úthálózatát az annak használatára jogosító megyei matricával a következő megyében található első csomópontig lehet jogszerűen használni. Ezt követően a gyorsforgalmi úthálózat igénybevétele kizárólag az érintett szomszédos megyére érvényes matricával, vagy a teljes úthálózat használatára jogosító érvényes országos (pl. heti/10 napos/éves) e-matrica birtokában lehetséges.

Természetesen ebben az esetben is igaz az, hogy azoknak a jóhiszemű úthasználóknak, akik tévedésből hajtottak fel a díjköteles úthálózatra, a felhajtástól számítva legfeljebb 60 perc áll a rendelkezésükre, hogy megvásárolják úthasználati jogosultságukat. Ha a gépjármű a felhajtást követő 60 perc elteltével sem rendelkezik érvényes jogosultsággal, az pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után.

Mit tegyek, ha téves díjkategóriára vettem meg az e-matricát?

Téves díjkategória esetén, a jogosultság érvényességi időtartamán belül lehetőség van a díjkategóriát a NÚSZ Zrt. ügyfélszolgálati irodájában a megfelelő díjkülönbözet megfizetése vagy visszaigénylése mellett helyes kategóriára módosítani. Az eljárásért 1470 Ft ügyintézési díjat kell megfizetnünk.

A helyes díjkategória megállapítása érdekében be kell mutatni a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt vagy a nyugtázó értesítést, valamint a gépjármű forgalmi engedélyét. Az új, megfelelő díjkategóriájú jogosultsághoz regisztrált rendszámnak meg kell egyeznie az eredeti, forgalmi engedély által igazolt rendszámmal.

A pótdíj kiszabását követő díjkategória helyesbítés azonban sajnos nem mentesít az előzetesen kiszabott pótdíj vagy pótdíjkülönbözet megfizetésének kötelezettsége alól.

Mit tegyek, ha elírták a rendszámomat?

Téves rendszám feltüntetése esetén a téves rendszám miatt kapott pótdíjfizetési felszólítás kézhezvételét követő 60 napon belül lehetőség van a rendszám megfelelő módosításával a helyes rendszám rögzítésére. Erre azonban legfeljebb 3 karakter eltérésig van lehetőségünk, 1470 Ft ügyintézési díj megfizetése mellett.

Az eljárás során ebben az esetben is be kell mutatni a gépjármű forgalmi engedélyét, a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt vagy a nyugtázó értesítést. A módosítást követően a jogosultság a módosított rendszámra lesz érvényes a teljes érvényességi időn belül.

A 0 (nulla) és az O karakterek, illetve az „1" és „I" karakterek felcseréléséből adódó karaktertévesztés átírása során azonban nem kell ügyintézési díjat fizetnünk.

Mit tegyek akkor, ha két e-matricát vettem ugyanarra az autóra?

Elképzelhető az is, hogy egyszerűen elfeledkeztünk arról, hogy az adott autóra már van érvényes autópálya matricánk. Ebben az esetben, ha ugyanarra a járműre, részben vagy egészben azonos időszakra egynél több jogosultságot vásároltunk, úgy – az 1470 Ft ügyintézési díj megfizetése ellenében – a kérhetjük a felesleges jogosultság visszavásárlását.

Forrás: Szörényi Péter

Ha a több jogosultság kezdő érvényességi napja vagy érvényességi időtartama nem egyezik, visszavásárlással csak akkor tudunk élni, ha a későbbi kezdő érvényességű jogosultság érvényessége még nem kezdődött el, vagy ha már elkezdődött, akkor az eltelt időszakban a másik jogosultság teljes időtartamban érvényes volt.

Visszavásárolják-e az autópálya matricát, ha arra már nincs szükségem?

Bizonyos esetekben erre van lehetőség. A NÚSZ ügyfélszolgálati irodáiban – az 1470 Ft ügyintézési díj megfizetése mellett – lehetőség van az úthasználati jogosultságok visszavásárlására is, amihez szintén be kell mutatni a gépjármű forgalmi engedélyét, valamint le kell adni a vásárláskor kapott ellenőrző szelvényt vagy be kell mutatni a nyugtázó értesítést.

Amennyiben az érvényességi idő már elkezdődött, a visszavásárlás csak abban az esetben lehetséges, ha az adott járműre előbb megvásárolják az érvényességi idő kezdete és a visszavásárlás közötti időszakot lefedő rövidebb idejű jogosultságot. Megyei matrica visszavásárlására az érvényesség megkezdése után azonban már nincs lehetőség.

Összefoglalás

Az autópálya matricákkal összefüggésben számtalan olyan kérdés merülhet fel természetesen, amire a válasz nem egyértelmű akkor sem, ha rendszeres közlekedünk autópályákon. Olyan esetben pedig, amikor a kiszabott pótdíjfizetési felhívást nem érezzük jogosnak, érdemes utánajárnunk a vonatkozó jogszabályoknak is.

https://das.hu/