Bár még csak június van, azonban már ideje észbe tartani a szülőknek, hogy gyermekeik vonatkozásában milyen módon nyerhetnek támogatást az iskolai tanév kezdetéhez. A D.A.S. JogSzerviz szakértőinek célja, hogy ennek eseteit vonultassák fel és adjanak némi támpontot az érintettek részére, annak érdekében, hogy ne az utolsó pillanatban kelljen kapkodniuk.

Felmérések alapján 2021. évben az iskolakezdés akár 50.000,- Ft összeget is elérhette egy gyermek estén, ami várhatóan az idén – az inflációnak is köszönhetően – még magasabb mértéket is könnyen kitehet.

Valljuk be, az iskolakezdés komoly kiadással járhat, épp ezért nem mindegy, hogy az érintett szülők milyen módon és honnan juthatnak támogatáshoz e téren. A támogatások iránya többféle is lehet.

Részben az állam biztosítja azt, részben – béren kívüli juttatás címén – a munkáltató nyújthatja, illetve az is lehet, hogy a lakhely szerinti önkormányzat biztosít valamilyen természetbeni, vagy anyagi támogatást a rászoruló vagy ott lakó családok részére.

Az állami támogatás köre

A családtámogatásról szóló törvény tartalmazza a családi pótlékra vonatkozó szabályokat is. A családi pótlék egy gyűjtőfogalom. A családi pótlék a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségek havi támogatására szolgál.

Azt hiszem, hogy nagyjából mindenki tudja, hogy ez egy jelképes ellátás, legalábbis az összegszerűségét tekintve. Nevelési ellátásra az arra jogosult személy (szülő, gyám, stb) a gyermek tankötelesség válásának évének október 31. napjáig jogosult.

Ezt követően iskoláztatási támogatásról beszélünk, mely a gyermek tankötelessé válása évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára jár. Főszabály szerint, a tankötelezettség korhatára jelenleg 16. életév.

A 16. életévet követően, köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel, annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek 20. életévét betölti jár az iskoláztatási támogatás is.

Kivételek természetesen az előbbi életkor meghatározása kapcsán is vannak, melyeket a törvény részletez.

A köznevelési törvény 46.§-a rendelkezik arról, hogy az állam biztosítja természetbeni támogatásként a nappali közoktatásban tanuló gyerekek számára, hogy a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésükre.

A 2022-es költségvetési törvény alapján ennek érdekében a 2022/2023. tanévre leadott iskolai tankönyvrendeléseknél figyelembe vehető tanulónkénti tankönyvtámogatás összege főszabályként az 1-4. évfolyamig 9000/Ft/év, míg e fölött már sávosan nő. Az összegszerűséget a költségvetési törvény pontosan megjelöli.

Munkáltatói támogatások köre

Vannak olyan munkahelyek, ahol lehetőség van arra, hogy akár pénzbeli, akár utalvány formájában a munkáltató támogatja a munkavállaló gyermekének iskolakezdését.

Forrás: Shutterstock

Mivel ez egy, a munkáltató által válaszható támogatási forma, ezért érdemes az aktuális juttatások körében az érintett munkavállalónak e körben a munkáltatójánál érdeklődnie.

Önkormányzatok támogatása iskolakezdés esetére

Az önkormányzatok a fentiekhez hasonlóan, szintén önállóan döntenek arról, hogy biztosítanak-e bármilyen támogatást az ott élők számára az iskolakezdéshez. Amennyiben igen, úgy annak feltételeit rendeletben állapítja meg.

Tipikusan vagy rászorultsági alapon, vagy nagycsaládosok javára, de lehetséges, hogy egyéb, általánosabb szempontok szerint történhet meg a támogatás. Ez esetben is változó lehet az, hogy a támogatás módja milyen. Lehet pénzbeli, de lehet természetbeni is.

Általánosságban jellemző az, hogy külön kérelemmel lehetséges a támogatást kezdeményezni, melyhez az önkormányzatok nyomtatványt biztosítanak az érintettek számára.

Mivel ez a támogatási forma sem automatikus, így érdemes ebben az esetben is az illetékesnél érdeklődni.

https://das.hu/