Bár a kedvtelésből tartott állatok közül, még mindig nem sikerült letaszítani a trónról a kutyákat, macskákat és egyéb rágcsálókat, az utóbbi években egyre nagyobb számban jelennek meg az otthon tartott veszélyes állatok a kis kedvencek között. Ezek az állatok – nevükből kiindulva- nem egy golden retriver személyiségével rendelkeznek, ezért a tartásukról külön jogszabály rendelkezik. A D.A.S. JogSzerviz szakértőjének útmutatója.

A veszélyes állatok tartását a 85/2015. FM rendelet szabályozza, mely az állatokat veszélyességük szerint három nagy kategóriába sorolja – ismertette dr. Sáfrány Írisz.

Az elővigyázatosságot igénylő állatok köre

Ezek olyan állatok, amelyek bár belekerültek a rendeletbe, azonban a besorolásuk alapján a legkevésbé lehetnek az emberre nézve ártalmasak. Ebbe a kategóriába tartozik például a strucc, a sörényes hangyász, illetve a tevék összes faja.

Elővigyázatosságot igénylő állatfaj egyedét olyan természetes személy tarthatja, aki cselekvőképes és amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik, biztosítja az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben előírt tartási és biztonsági feltételeket.

Közepesen veszélyes állatok köre

Ebben a kategóriában már külön tartási szabályokat állapít meg a rendelet az egyes állatok tekintetében. A rendelet összesen 223 állatfajt sorol ebbe a kategóriába, amelyből a legnépesebb a hüllők osztálya, melybe 172 fajt tartanak nyilván. Ide sorolandó például a skorpiók, a szirti sas, a vörös óriáskenguru és a szürke farkas.

Közepesen veszélyes állatfaj egyedének tartása olyan cselekvőképes személynek engedélyezhető, aki a veszélyes állatokra tekintettel képesítéssel vagy szakmai tapasztalattal rendelkezik (pl.: biológus, zoológus, állatorvos stb.), továbbá meg kell teremtenie a korábbi pontban már említett miniszteri rendeletben előírt tartási és biztonsági feltételeket.

Mindezeken felül, elvárás az állattartóval szemben, hogy a méreggel nem rendelkező veszélyes állat esetén a tervezett tartási hellyel közvetlenül szomszédos lakóingatlanok, vagy méreggel rendelkező veszélyes állat esetén a közvetlenül szomszédos lakóingatlanokat is magába foglalóan a tartási hely szerinti lakóépület valamennyi lakóingatlana kétharmadának tulajdonosaitól, illetve az ott életvitelszerűen tartózkodóktól engedélyt kell beszerezni.

A szabály alól kivételek a halak, mert azok elszabadulására a lakóközösségen belül elég kicsi esély mutatkozik.

Különösen veszélyes állatok

Ebben a kategóriában több medúzafaj is felsorolásra kerül, de ide tartoznak a pörölycápák, a krokodilok, a rozmár és valamiért szegény zsiráf is.

Különösen veszélyes állat kizárólag állatkertben vagy cirkuszi menazsériában tartható. Cirkuszi menazséria számára is csak méreggel nem rendelkező különösen veszélyes állatfaj egyedének tartása és szaporítása engedélyezhető. Ezeken a helyeken tartott állatok gondozóinak is külön képesítéssel kell rendelkezniük az állatok tekintetében.

Általános szabályok

Veszélyes állat akkor tartható, ha az állat fizikai tulajdonságaira és képességeire figyelemmel kialakított tartási hely az állat szökésének vagy közterületre jutásának megakadályozására alkalmas.

Méreggel rendelkező közepesen veszélyes állatfaj egyedének tartására engedély akkor adható, ha a kérelmező igazolni tudja, hogy az állat marása, szúrása esetére biztosított az állatfaj mérge ellen használható antidótumhoz (ellenanyaghoz) való hozzáférése.

A veszélyes állatok szállítására külön szabályok vonatkoznak, mely alapján az állat kizárólag olyan zárt eszközben szállítható, amelynek kialakítása alkalmas az állat szökésének megakadályozására. A különösen veszélyes állat és a méreggel rendelkező közepesen veszélyes állat szállítása során legalább két fő együttes jelenléte szükséges a szállítás teljes időtartama alatt.

A különösen veszélyes állat és a méreggel rendelkező közepesen veszélyes állat szállítása során a szállítóeszköz külső felületére jól látható, veszélyre felhívó jelzést kell elhelyezni.

Forrás:Flickr/ Peter G W Jones

A különösen és közepesen veszélyes állatfaj egyedének országba történő behozatala és országból történő kivitele akkor engedélyezhető, ha biztosítottak a rendelet szerinti szállítási és behozatal esetében a tartási feltételek. Ugyanígy a szaporítás is külön engedélyhez kötött.

Ezzel ellentétben az elővigyázatosságot igénylő állatfaj egyedének tartása, szaporítása, elidegenítése, tartása átengedése, valamint országba történő behozatala esetén, a tulajdonosnak csak a természetvédelmi hatósághoz kell bejelentenie e tevékenységét, legkésőbb e cselekmény megkezdését követő harminc napon belül.

Különösen veszélyes és közepesen veszélyes állatfaj egyedének bemutatása akkor engedélyezhető, ha ember, illetve állat testi épségét nem veszélyezteti, valamint a kérelmező rendelkezik tartási engedéllyel. Tehát ha valaki közszemlére szeretné tenni a bölényeit, amely közepesen veszélyes állatnak minősül, akkor szükséges olyan karámot kialakítania, ahonnan a bölény nem tud kitörni.

Jó mókának tűnhet otthon szervált, majomevő sast vagy fekete lóantilopot tartani, csak előtte az ember tájékozódjon arról, hogy ezek tartásához milyen feltételek biztosítására van szükség. Ha nem megfelelő módon tartunk ilyen állatokat, akkor az állatvédelmi hatóság elkobozhatja kedvencünket, rosszabb esetben pedig a felelőtlen tartás okozta károk megtérítésére leszünk kötelesek.

https://das.hu/