Nyaralás előtt, különösen, ha külföldre utazunk, érdemes számba venni, hogy milyen teendőik vannak, és érdemes kiemelt figyelmet fordítani arra, hogy az utazásunknak megfelelő típusú biztosítási szerződést kössünk. A D.A.S. JogSzerviz szakértőinek összefoglalója.

Sajnos, még mindig jellemző, hogy sokan nem kötnek külföldi utazásuk esetére biztosítási szerződést. Vannak, akik arra hagyatkoznak, hogy a folyószámlájuk mellé „jár" utasbiztosítás, és olyanok is vannak, akik nem a megfelelő terméket választják ki.

Pedig ezen nem érdemes spórolni, ugyanis előfordulhat az, hogy adott esetben egy hegyi túrára nem lesz irányadó egy olcsóbb, városnézésre megkötött utasbiztosítási szerződés.

Éppen ezért a biztosítási szerződéskötéskor különösen tekintettel kell lenni arra, hogy valóban megfelelő lesz-e számunkra az adott biztosítási szerződés.

Amikor azonban már megkötésre került a szerződés, akkor is bizonyos kötelezettségek terhelik a biztosítottat annak érdekében, hogy megelőzze, elkerülje az érintett biztosítási esemény bekövetkeztét.

A legtöbb utasbiztosítási szerződés szolgáltatást nyújt kórházi ellátásra, poggyászkárra, lopáskárra, de van, amelyik jogvédelemre és segítségnyújtásra is.

Hogy az egyes biztosítási események kapcsán, pontosan mire szolgáltat a biztosító, ezt a szerződési feltételeiben részletezi.

Ugyanakkor az is fontos kitétel, hogy mely esetek zárják ki a biztosító szolgáltatását, helytállási kötelezettségét, illetve milyen iratokat kell számára a teljesítéshez benyújtani és mekkora összeg erejéig teljesít.

Általános mentesülési okként jelenik meg ezekben a szerződésekben, ha a biztosított személy a káreseményt maga okozta vagy szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal. Amennyiben ez megállapítható, akkor a biztosító meg fogja tagadni a szolgáltatását.

Ennek oka a biztosított személy kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettsége. Tipikus példa erre az esetre a strandon, őrizetlenül hagyott értékek, táskák eltulajdonítása.

Ebben az esetben mentesül a biztosító, mivel nagy valószínűséggel a lopás megelőzhető lett volna, ha a táskákat az illető nem hagyja őrizetlenül.

A másik biztosítás, melyre érdemes gondolni, az a sztornó biztosítási szerződés.

Ha utazási irodán keresztül foglalnak nyaralást, akkor ez a biztosítási szerződés szinte minden esetben megkötésre kerül.

Ennek lényege az, hogy az utazás megkezdését megelőzően a biztosítottnál felmerül valami olyan körülmény, mely miatt nem tudja igénybe venni az utazást. Ilyen lehet például egy betegség.

Forrás: Shutterstock

A biztosító ekkor arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a meghiúsulási ok, melyet a szerződésben rögzített, bekövetkezik, akkor az utazási díj egy részét visszafizeti.

Ez a biztosítási szerződés, tehát jelentősen különbözik – a tartalmát tekintve – az utazásbiztosításoktól.

Még egy tipp a külföldön, de az Európai Unión belül nyaralók számára. Célszerű minden esetben kiváltani az Európai Uniós TB kártyát. Ezzel a kártyával tudják ugyanis azt igazolni a külföldi állami egészségügyi ellátás során, hogy rendelkeznek érvényes társadalombiztosítási szerződéssel.

Ennek pedig akkor van jelentősége, ha valamilyen indokolt orvosi ellátásra volna szükségük és utasbiztosításuk esetleges nem nyújt rá szolgáltatást.

https://das.hu/