Az utazás előtt erősen javasolt utasbiztosítási szerződést kötni. Ez a legrosszabb helyzetekben is segítséget jelenthet az érintettek részére, akár egészségügyi problémáról, vagy lopáskárról van szó. A D.A.S. JogSzerviz szakértői most azt a jogi helyzetet járják körül, hogy a megkötött biztosítási szerződés esetén is a biztosítottnak is vannak olyan kötelezettségei, amelyek a szolgáltatás nyújtásához szükségesek. Ha pedig ezeknek a kötelezettségeknek nem tesz eleget a biztosított, akkor a biztosító könnyen mentesülhet a helytállási kötelezettsége alól.

vA biztosító kizárólag a nála megkötött biztosítási kötvény és az ahhoz tartozó általános szerződési feltételek alapján köteles eljárni és szolgáltatni. Kifejezetten azokra a biztosítási eseményekre nyújt szolgáltatást, melyek a szerződésben szerepelnek.

Azt is fontos azonban észben tartani, hogy a biztosító ugyanakkor meghatározza azokat a kizárásokat, melyek fennállta esetén biztosan nem téríti meg, illetve teljesíti a követelést. És vannak olyan esetek is, amelyek a biztosító mentesülését határozzák meg.

Mi az a mentesülés?

Általában a biztosító mentesüléséhez olyan esetek vezetnek, amikor a biztosított személyek nem tettek eleget a kármegelőzési kötelezettségüknek, esetleg annak bekövetkeztéért súlyosan gondatlanul felelnek.

Konkrét esetben ez azt jelenti, hogy a biztosítottaknak az utasbiztosítási szerződésből eredően is kötelezettségük az esetleges kárt a tőlük elvárható módon megelőzzék, illetve enyhítsék. Tipikus és megtörtént valós, konkrét eset, amikor a biztosítottak a tengerpartra menet vitték az irataikat, fényképező gépeiket és a járművük kocsi kulcsát is.

A tengerparton azonban nem gondoskodtak arról, hogy mindig valaki vigyázzon az értékekre, azok felügyelet nélkül maradtak, melyet az ismeretlen tolvaj kis is használt. Az illető valamennyi, a kocsira vonatkozó iratot magával vitte és a kocsi kulcsait is.

A kár természetesen bejelentésre került az utasbiztosítás terhére, azonban a biztosító az igényt, pont a mentesülésre tekintettel utasította el.

Az utasbiztosítás alapján a biztosító a rablásból, lopásból eredő kárt (iratok pótlásának költségét, fényképező gépek, kamerák használati értékét) meg is térítette volna (kivéve a gépjárműre vonatkozó kárt), azonban a kárrendezés során egyértelműen megállapítható volt az, hogy bizony a biztosítottak nem tettek eleget a fentiekben részletezett kármegelőzési kötelezettségüknek, mi több súlyosan gondatlanul maguk is hozzájárultak ahhoz, hogy értékeiket ellopja valaki.

Forrás: Shutterstock

Ez pedig teljesen jogszerűen vezetett a biztosító szolgáltatás alóli mentesüléséhez.

A biztosítók sokszor az általános szerződési feltételeikben meg is határozzák azokat a konkrét eseteket, melyeket súlyosan gondatlannak tekintenek, ugyanakkor általánosságban mindenképpen a mentesüléshez vezető magatartásnak tekintik, a biztosított súlyosan gondatlan, vagy szándékos magatartását.

Ez mindenképpen iránymutatás a biztosítottak számára. Azonban annak valódi megítélése, hogy mi lett volna megfelelő módja a kármegelőzésnek, vagy mennyiben voltak az érintettek súlyosan gondatlanok, egyedileg vizsgálandó körülmények.

https://das.hu/