Sokszor, sok helyen beszéltünk, adtunk már iránymutatást arról, hogy a termékek hibás teljesítéséből eredő vásárlói igények milyen módon és formában érvényesíthetőek. Most egy olyan jogintézménnyel foglalkoznak a D.A.S. JogSzerviz szakértői, mely nem kizárólag az eladóval, hanem magával a gyártóval szembeni igényérvényesítést teszi lehetővé.

Valamely termék hibás teljesítése esetében nemcsak a kereskedővel, eladóval szemben érvényesíthető a hibás teljesítésből eredő igény, hanem a gyártóval szemben is. Ez sok fogyasztó számára nem is ismert lehetőség, holott kizárólag a fogyasztói szerződések esetében áll fenn.

A Polgári Törvénykönyv rendelkezései

A jelenleg hatályos Polgári Törvénykönyv pontosan szabályozza és meghatározza azokat a rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy egy hibás termék esetén a fogyasztó milyen igényeket támaszthat, és kivel szemben.

Főszabály szerint, az eladó hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés, azaz az adásvétel időpontjában nem felel a szerződésben, vagy a jogszabályban meghatározott minőségi követelményeknek. Ez a hibás teljesítés általános, törvényi meghatározása.

Ebből a fogalom-meghatározásból az is következik, hogy amennyiben valaki, például egy használt autót kipróbált állapotban úgy vásárol meg, hogy az adásvételi szerződésben megjelölik, hogy mi a jármű problémája, akkor később nem hivatkozhat arra, hogy a hibát nem ismerte.

Tehát, ha a vevő számára ismert a hiba a vásárlás alkalmával és ez bizonyított is, akkor a továbbiakban, hibás teljesítéssel összefüggő igénnyel sem léphet fel a kereskedővel, illetve az eladóval szemben.

Mi a helyzet azonban a gyártóval szembeni igényérvényesítéssel?

Annak nincs jogi akadálya, hogy a fogyasztó az igényét közvetlenül a termék gyártójával szemben is érvényesítse. Erről szól maga a termékszavatosság.

Felmerül a kérdés, hogy ki tekinthető ebből a szempontból gyártónak? A Polgári Törvénykönyv egyértelműen megadja erre a választ. Nemcsak a szó szoros értelembe vett gyártó, hanem az adott termék előállítója és forgalmazója is.

Mikor felel a termékszavatosság körében a gyártó?

A gyártó egyébként akkor felel a termék hibájáért, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor a hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Forrás: dpa Picture-Alliance via AFP/Nicolas Armer

Ha a hiba fennáll és igazolható az is, hogy gyártási hibáról van szó, akkor a fogyasztó az alábbi igényeket érvényesítheti a gyártóval szemben. A fogyasztó vagy a termék kijavítását kérheti, vagy amennyiben ez megfelelő határidőn belül a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem teljesíthető, akkor a termék kicserélését követelheti.

Mikor mentesül a gyártó a termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó abban az esetben mentesül az előbbi kötelezettségének teljesítése alól, amennyiben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján egyértelműen bizonyítja, hogy „a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta vagy a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta."

A gyártóval szembeni igényérvényesítés az eddigi a tapasztalatok szerint sokszor gördülékenyebben halad, mintha az eladóval szemben támasztanánk igényt. Éppen ezért célszerű ennek is egy esélyt adni a sikeres eljárás érdekében.

https://das.hu/