Az életben számtalan esetben előfordul, hogy valamilyen pénztartozást kell teljesítenünk. Ehhez még csak nem is feltétlenül kell bármilyen hitelt, vagy kölcsönt felvennünk. Pénztartozást teljesítünk akkor, hogyha utánvéttel fizetünk ki egy megrendelt terméket, vagy éppen akkor, amikor közüzemi számlánkat rendezzük a szolgáltatók felé. A legtöbb esetben a tartozás megfizetése egyszerűnek tűnik, a forintban kiállított számlát készpénzben vagy átutalással forintban rendezzük. Egyes esetekben azonban előtérbe kerülhetnek a Polgári Törvénykönyv azon részletszabályai, amik szabályozzák, hogy hol és miként kell tartozásunkat rendezni.

Bár egyértelműnek tűnik, a pénztartozás teljesítését jogi szakszóval is fizetésnek hívjuk – mondta el a D.A.S. JogSzerviz szakértője. Dr. Bálint Boglárka szerint pénztartozást pénz tulajdonjogának a jogosult részére való átruházása vagy a jogosult fizetési számlájára való befizetés vagy átutalás útján lehet teljesíteni.

Mikor minősül teljesítettnek a pénztartozás?

A pénztartozás készpénzfizetés esetén a pénz átvételének időpontjában, egyéb esetben abban az időpontban válik teljesítetté, amikor a pénzt a jogosult fizetési számláján a jogosult számlavezető bankja jóváírta vagy azt jóvá kellett volna írnia.

E fenti szabályok alapján tehát akkor teljesítjük a tartozásunkat, amikor azt készpénzben átadjuk a jogosultnak. Utalás esetén az az időpont számít, amikor az általunk átutalt pénzösszeget a jogosult számláján jóváírja vagy jóvá kellene írnia a számlavezető banknak.

Ebből adódóan tehát nem az számít, hogy a jogosult mikor könyveli le a beérkezett pénzösszeget, hanem az, hogy az mikor érkezik meg számlájára.

Az idő előtti teljesítés

Gyakran előfordul olyan eset, hogy a kötelezett nem pont akkor teljesíti a pénztartozást, ami például egy számlán teljesítési határnapként meg van jelölve.

Kérdés ilyenkor, hogy a jogosult köteles-e elfogadni az úgy nevezett idő előtti teljesítést? Nos, a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint ilyen esetben a jogosult köteles a teljesítést elfogadni.

Hol kell teljesíteni a pénztartozást?

Felmerülhet kérdésként az is, hogy hol kell teljesíteni a fennálló tartozást? Készpénzfizetés esetén ennek különösen nagy jelentősége lehet, míg átutalásos vagy a jogosult fizetési számlájára történő befizetési módnál ennek talán kevesebb jelentőséget tulajdonítunk.

A pénztartozás teljesítésének helye mindenesetre készpénzfizetés esetén a jogosultnak a kötelem keletkezésének időpontja szerinti telephelye, ennek hiányában székhelye, természetes személy esetén a jogosult lakóhelye, ennek hiányában szokásos tartózkodási helye.

Ha a pénztartozást a kötelezett nem készpénzfizetéssel teljesíti, a pénztartozás teljesítésének helye a jogosultnak a kötelem keletkezésének időpontja szerinti fizetési számláját vezető bank telephelye, ennek hiányában székhelye.

Ha a kötelem keletkezésének időpontjában a jogosultnak több fizetési számlája van, a kötelezettet a teljesítési hely tekintetében választási jog illeti meg.

Ha a készpénztartozás keletkezését követően a teljesítési hely megváltozik, és erről a jogosult a kötelezettet értesíti, a teljesítés helye az új telephely vagy székhely, természetes személy esetén az új lakóhely vagy szokásos tartózkodási hely. A teljesítés helyének megváltozásából eredő többletköltséget azonban a jogosult előlegezi és viseli.

Miként kell a pénztartozást megfizetni?

Érdekes kérdést vet fel az, hogyha a felek más pénznem határozzák meg a fennálló tartozás összegét, mint amilyen pénznemben azt a jogosult végül teljesíti. A Polgári Törvénykönyv értelmében ugyanis a pénztartozást a teljesítés helyén és idején érvényben lévő pénznemben kell megfizetni.

Ez azt is jelenti, hogy ha a felek euróban határozzák meg a fennálló tartozást, de azt a jogosult magyar számlavezető bankájánál lévő számlaszámra kell átutalni, akkor a teljesítés helye Magyarország lesz, tehát a tartozást forintban kell megfizetni.

Forrás: Shutterstock

Ez utóbbi példa jól szemlélteti, hogy kérdésként merülhet fel, hogy milyen az átváltási árfolyamot kell alkalmazni? A Polgári Törvénykönyv úgy rendelkezik, hogy a más pénznemben meghatározott pénztartozást a teljesítés helye szerinti jegybank által a teljesítés idején meghatározott árfolyam – ha ilyen nincs, a pénzpiaci árfolyam – alapján kell átszámítani.

Mindezek alapján tehát, amennyiben a magyar bank által vezetett folyószámlára kell az euróban meghatározott vételárat teljesíteni, úgy a kötelezettnek alapvetően azt kell figyelembe vennie, hogy a teljesítés napján mi a Magyar Nemzeti bank által meghatározott árfolyam.

Összefoglalás

Fontos tehát, hogy kötelezettként tisztában legyünk azzal, hogy milyen szabályok mentén kell tartozásainkat teljesíteni. A fenti szabályok ugyan sorvezetőként szolgálhatnak, ám ha kétség merül fel bennünk, hogy tartozásunkat miként is kell teljesítenünk, úgy érdemes jogban járatos szakemberek segítségét kérni.

https://das.hu/