Egy új termék, akár egy új autó vásárlásánál komoly bosszúságot okoz, ha az új termék, esetleg maga a gépjármű egyszerűen hibás. Valljuk meg őszintén: egy új termék vonatkozásában a vásárló sosem ezt várja és a csalódás garantált. Különösen így van ez egy nagyobb értékű fogyasztási cikknél, konkrétan egy autónál, ahol szó szerint létkérdés, hogy az biztonságos legyen a közlekedés során. Most azokat a polgári jogi szabályokat nézzük át, melyek egy új, fogyasztói szerződés keretében vásárolt gépjármű hibás teljesítésénél irányadóak.

A jótállás, azaz a garanciális helytállás. Egy új autó vásárlásakor, ha azt fogyasztóként vásárolja meg a vevő, a jogszabály maga írja elő a jótállási kötelezettséget az eladó terhére. Ennek tehát van egy kötelező és minimális időtartama, mely az adásvételtől számított 1 év.

Ugyanakkor manapság már magától értetődik, hogy a gyártók ennél hosszabb időtartamú jótállást vállalnak magukra nézve. A jótállási feltételekben határozzák meg, hogy milyen feltételekkel és milyen hibákra, alkatrészekre vállalnak többlet kötelezettséget.

A gyártói kiterjesztett garancia is ma már elterjedt. Ennek lényege az, hogy külön díj ellenében a gyártó több éves jótállási kötelezettséget vállal a gépjárműre.

Ebben az esetben azonban jellemzően a kiterjesztett gyártói garanciavállalás más sokkal szűkebb körre terjed ki, mint az eredeti jótállási vagy garanciális helytállás.

Kinek és mit kell bizonyítania?

A jótállási kötelezettség, tehát egyrészről jogszabályon, másrészről pedig a szerződésből ered. A jótállásnak az az előnye, hogy ez alatt az időtartama alatt felmerülő hibák esetén a kereskedő köteles helytállni.

Egyedül akkor mentesül a kötelezett a helytállása alól, amennyiben bizonyítja, hogy a hiba bekövetkezte a vevőnek felróható. Ebből az is következik, hogy a vevőnek a jótállási idő alatt felmerülő hibajelenséget kell igazolnia, ugyanis a törvény ebben az esetben eleve abból indul ki, hogy a hiba már az adásvétel időpontjában fennállt.

A kereskedő persze vitathatja ezt, azonban épp ezért saját magát kell kimentenie a helytállási kötelezettsége alól azzal, hogy bizonyítja, miszerint a hiba a vevő nem rendeltetésszerű használatából ered. Ez a legtöbb esetben műszaki szakkérdés.

A garancia, vagy más néven jótállási könyv részleteiben tartalmazza azt, hogy milyen időre és pontosan mire terjed ki a garancia. Sok esetben forgó-kopó alkatrészek ebbe a körbe nem tartoznak bele.

Ugyanakkor lényeges, hogy amennyiben valamilyen hibát észlel a vásárló az új autón, akkor azt feltétlenül és igazolható módon szükséges az eladó irányába jelezni.

A hibajelenség fennállása esetén az eladó, illetve a márkaszervíz díjmentesen ki kell, hogy küszöbölje a hibát. Ez vagy javítással, vagy alkatrészcserével történhet meg.

Egyéb, esetleges igények

Sokszor merül fel a kérdés, hogy vajon köteles-e az eladó csereautót biztosítani a szervizelés idejére. Mindez elsősorban attól függ, hogy ilyet vállalt-e az eladó, gyártó a jótállási könyvben.

Forrás: Honda

Amennyiben igen, úgy erre alapozva igényt lehet tartani a csereautóra. Ellenkező esetben azt kell bizonyítania a vevőnek, hogy a hibás teljesítéssel összefüggő kárigénye tényleg fennáll.

Ez tipikusan hosszabb idejű, komolyabb javításoknál merülhet fel, akkor, ha a vevő azt is tudja bizonyítani, hogy számára a jármű használat elengedhetetlen és szívességi használattal a pótlás ideiglenesen nem volt számára megoldható.

Ekkor esetleg a bérautó költségének igényérvényesítése merülhet fel.