A héten két óriáscég is önkéntes kompenzációkban egyezett meg a Gazdasági Versenyhivatallal (GVH), ami nem új jelenség: pontosan illeszkedik a versenyhatóság eddigi törekvéseibe. A fogyasztók közvetlen jóvátételhez juthatnak, a cégek pedig jelentős bírságösszegeket és további hírnévvesztést spórolhatnak meg maguknak, ha együttműködnek az eljárások során. Tavaly a magyar fogyasztók több mint 2 milliárd forintos közvetlen jóvátételt nyertek a GVH-val kötelezettségvállalásokban megállapodó cégektől.

GVH magyar logóForrás: Origo

A Versenytörvény számos lehetőséget biztosít a vállalkozások számára, hogy együttműködésükkel csökkenthessék versenyellenes magatartásuk jogkövetkezményeit.

Az együttműködés különféle formái a vállalkozások részéről a bírság csökkentését (vagy akár a teljes elkerülését) eredményezhetik, a hatóság oldaláról pedig idő- és költséghatékonyságot jelentenek, emellett elősegíthetik a fogyasztói érdekek érvényre juttatását.

Ilyen együttműködési lehetőséget jelentenek a vállalkozások számára a versenyfelügyeleti eljárások során a kötelezettségvállalások és (bírságcsökkentésért vállalt) kötelezések is.

A kötelezettségvállalások funkciója az, hogy ha egy cég kész önkéntesen orvosolni a felmerülő versenyaggályokat, akkor legyen mód az eljárás rugalmas lezárására.

Ha egy vállalkozás megfelelően összhangba hozza magatartását a törvény rendelkezéseivel és ezáltal biztosítható a közérdek védelme, akkor a GVH megszünteti az eljárást, egyúttal előírja az önkéntes vállalások teljesítését.

A döntés ilyenkor iránymutatást adhat a többi piaci szereplő számára, további előnye pedig, hogy olyan, fogyasztók számára előnyös vállalásokra is kiterjedhet, amelyet a Versenyhivatal egyébként nem tudna kikényszeríteni. Az együttműködés eredményeként emellett a vállalkozás gyakorta lemond a bírósági felülvizsgálat lehetőségéről, mely csökkenti a bíróságok leterheltségét.

A héten két nagyvállalat – a Samsung Electronics és a világ egyik legnagyobb e-kereskedelmi piactere, az amerikai Wish – önkéntes kötelezettségekkel zárta a GVH előtt folyó eljárását. Az érintett piacok mindkét esetben egyételmű üzenetet kaptak a helyes joggyakorlattól, a fogyasztók pedig pénzbeli kompenzációt, illetve pontosabb tájékoztatást nyertek a döntések révén. A két ügyzárás beleilleszkedik az elmúlt évek hatósági gyakorlatába, amelynek keretében a GVH bírságkiszabás helyett a vállalkozásokat a fogyasztói jólétet növelő, illetve a hazai gazdaságot erősítő vállalásokra ösztönzi.

Ennek köszönhetően a magyar fogyasztók jelentős közvetlen előnyöket nyerhetnek: 2022-ben a versenyhatósági eljárások során előírt fogyasztói kompenzációs vállalások értéke elérte a 2,013 milliárd forintot.

A kötelezettségvállalások előnyösek a cégek számára is: mivel a hatóság jogsértés kimondása nélkül zárhatja le az eljárást, a vállalkozások elkerülik a negatív PR-fejleményeket és a vállalat imázsában keletkező károkat.

Lényeges, hogy a kötelezettségvállalás végrehajtása a cégek számára nem fakultatív, hanem kötelező hatósági előírás. A GVH határozata ilyen esetekben részletesen meghatározza a végrehajtás határidejét, valamint igazolásának módjait. A megadott határidőt követően a versenyhatóság ellenőrzi a határozatban foglaltak pontos betartását, és nem megfelelő vagy hiányos végrehajtás esetén bírságot is kiszabhat.

A versenyhatósági eljárások során igénybe vehető, a bírságot csökkentő együttműködési lehetőségekről a vállalkozások a GVH honlapján olvashatnak részletesebben.