A hagyományosan katolikus országban a karácsonyi szokások között komoly szerep jut a vallásos motívumoknak. A pápai beszédet az egész világ figyelemmel követi.

Noha a havas karácsony csak néhány északi tartományra jellemző, az év végi ünnepi hangulat egész Olaszországon végigsöpör. December elsejével az emberek elkezdenek készülni, amelynek nyomait az utcákat járva mindenütt fellelhetjük. A városokat mindenfelé ünnepi díszek tarkítják: az utak, főterek és az üzletek kirakatai gazdag kivilágítást kapnak, több helyütt alkalmi vásárok nyílnak, az utcákat pedig elárasztja a Mikulások hada, akit az olasz gyerekek Karácsonyapónak vagy Télapónak (Babbo Natale) ismernek.

Olaszországban a karácsonyfát már hetekkel korábban, december 8-án, Mária mennybemenetelének napján felállítják. Rómában a legnagyobb fenyőt a Piazza Navona-n csodálhatják meg a fővárosiak, ahol az ünnepi áhítathoz a muzsikusok zenéje is hozzájárul.

Tekintélyes tradícióval bír a Betlehem állítása, melynek szülőhazája a középkori Itália. Az első Betlehemet Assisi Szent Ferenc állította Gubbió-ban, élő személyekkel és állatokkal, ezt a szokást későbbi rendtársai, a ferences szerzetesek honosították meg szerte Európában. Ma a leghíresebb élőképet a Vatikán főterén tekinthetik meg az érdeklődők, szintén hús-vér szereplőkkel. A családi életben is fontos szerep jut a Betlehemnek, elkészítése december 8-án, a karácsonyfa felállításának napján kezdődik, feladata, hogy felidézze Jézus születésének történetét, és lélekben felkészítse az embereket a szent ünnepre.

Érdekesség, hogy a nálunk bevett szokásokkal ellentétben az olasz Betlehem, vagy, ahogy ők hívják: Presepe-csak szenteste teljesedik ki, a kisdedet ugyanis 24-én, pontban éjfélkor helyezik a jászolba. A Betlehem állítás, illetve annak eljátszása minden településen nagy jelentőséggel bír. Egyes településeken nem csak a jászolt, de egész kis falvakat építenek, amelynek központjában áll a Szent Család. A képek elmaradhatatlan szereplői emellett a bibliai szamár és borjú, amelyek lehelletükkel melegítették fel a betlehemi istálót.

A karácsony ünnepe tulajdonképpen 24-én éjfélkor kezdődik, és mindössze egy napig, másnap éjfélig tart. Az ünnep 25-én délben családi ebéd keretében éri el a tetőpontját, és az ajándékozás is erre a napra esik. Legfontosabb vallási esemény a Pápa szentmiséje, amit a világ több pontján figyelemmel kísérnek a hívők, s melynek során az egyházfő az egész világot megáldja. Dél-Olaszországban, ahol, ha lehet, még nagyobb tisztelet övezi a Krisztus születését ábrázoló élőképeket, az éjféli mise után bevett szokás a templomtól templomig tartó zarándoklás, minek során megcsodálják a különböző jászlakat. A misztérium jelentőségét jól érzékelteti az ünnep neve is, tudniillik olaszul a karácsony "Natale", azaz születés.