Azt gondolná az ember, a klímaváltozás tudományos téma, politikának ott semmi helye. Ehhez képest méretes szakadék tátong Amerikában a demokrata és a republikánus szavazók klímakérdésben vallott nézetei között. 

A klímaváltozás körül zajló vita szinte minden frontján gyökeresen ellentétes álláspontot foglalnak el az eltérő politikai meggyőződésű szavazók az USA-ban – hozta nyilvánosságra legfrissebb felmérése eredményeit a Pew Research Center közvélemény-kutató intézet.

A liberális demokrata és a konzervatív republikánus válaszadók másképp ítélik meg a klímaváltozás okait és a rá adandó megfelelő válaszlépéseket, és nem egyformán bíznak meg a témát kutató tudósokban sem. 

A több mint 1500 amerikai szavazókorú polgárt megszólaltató felmérés szerint a bal- és a jobboldal a klímaváltozás tekintetében teljesen más szemüvegen keresztül látja a világot. A demokraták a tudósokat és az általuk végzett kutatást általában pozitívan és bizalommal értékelik, míg a republikánusok sokkal inkább gyanakvással és szkepszissel tekintenek a klímakutatók által szolgáltatott adatokra és eredményekre. Mindez a számok tükrében: 

  • A liberális demokraták 70%-a, ám a konzervatív republikánusoknak mindössze 15%-a hisz abban, hogy a klímakutatók teljes és pontos képet szolgáltatnak a klímaváltozás okairól.
  • A liberális demokraták 54%-a meg van győződve arról, hogy a klímakutatók alaposan és részletesen értik a klímaváltozás okait, míg a konzervatív republikánusoknak csak mintegy 11%-a, a mérsékelt és liberális republikánusoknak pedig 19%-a osztja ezt a nézetet.
  • A liberális demokraták minden más politikai és ideológiai csoportnál egységesebben vallják, hogy a klímakutatók körében széles körű konszenzus van a globális felmelegedés okait illetően. Ők 55%-ban értettek egyet ezzel a megállapítással, miközben a konzervatív republikánusoknak csak a 16%-a véli úgy, hogy a tudósok többsége egyetért a klímaváltozás okaival kapcsolatban.
  • Hasonlóképpen, a liberális demokraták 55%-a, a konzervatív republikánusoknak viszont csak a 9%-a osztja azt a nézetet, hogy a klímakutatás az esetek többségében a legjobb elérhető bizonyítékokat tárja elénk. A demokraták 39%-a, a republikánusok 54%-a szerint ez csak néha van így. 
  • A konzervatív republikánusok hajlanak azt gondolni, hogy a klímakutatók pusztán a karrierjüket építik (57%), vagy a saját politikai meggyőződésük fűti őket (54%). A liberális demokratáknak 16, illetve 11 százaléka tulajdonít effajta hátsó szándékokat a klímakutatóknak. 

Ugyanakkor a konzervatív republikánusok bizalmatlansága kimondottan a klímakutatókra és nem a tudományos társadalom egészére irányul, ugyanis politikai irányultságtól függetlenül a válaszadók többsége kifejezte abbéli hitét, hogy a tudósok általánosságban a köz javára munkálkodnak. Azok a republikánusok továbbá, akik maguk is aggódnak a globális felmelegedés miatt, kedvezőbben vélekedtek a klímakutatásról. 

Forrás: completcolorado.com

A liberális demokraták között jóval elterjedtebb az a meggyőződés, hogy a klímaváltozás károsítani fogja a környezetünket. A körükben 10-ből 6-an ítélik nagyon valószínűnek, hogy a globális felmelegedés súlyosabb szárazságokat és pusztítóbb viharokat hoz majd, megtizedeli az állat- és növényvilágot, és a tengerszint emelkedése folytán veszélybe sodorja a kontinensek partvidékeit.

A konzervatív republikánusok között azonban 10-ből csak 2-en akadnak, akik szerint e fenyegetések közül bármelyik komolyan veendő; a többiek szerint a veszély „nem túlzottan" vagy „egyáltalán nem" valószínű. 

Forrás: AFP/Jewel Samad

A megosztottság nyilvánvaló annak megítélésében is, hogy vajon célzott politikával és egyéni döntésekkel mennyire eredményesen vehetjük fel a harcot a klímaváltozás okozta problémákkal szemben. A liberális demokraták sokkal inkább hisznek benne, hogy mind a politika révén, mind egyéni szerepvállalással hatékonyan léphetünk fel a felmelegedés ellen. A mérsékelt és liberális republikánusok, illetve a mérsékelt és konzervatív demokraták nézeteikkel köztes helyzetet foglalnak el a politikai paletta szélsőségeit képviselők között. Ismét csak a számok nyelvére fordítva: 

  • A liberális demokraták 76%-a, de a konzervatív republikánusoknak csak a 29%-a véli úgy, hogy az erőművek károsanyag-kibocsátásának csökkentésével jelentősen befolyásolhatjuk a klímaváltozás menetét. Hasonló mértékű (71 kontra 27 százalék) a véleménykülönbség a szén-dioxid-emisszió csökkentését előíró nemzetközi egyezmények eredményességét illetően.
  • A liberális demokraták 67%-a, a konzervatív republikánusok 27%-a ért egyet azzal, hogy a személy- és tehergépjárművekkel szembeni szigorúbb üzemanyag-hatékonysági elvárások jelentős hatást gyakorolhatnak. Még nagyobb, 44 százalékpontos különbség mutatkozik a „szén-dioxid-lábnyom" csökkentéséért cserében az ipari szereplők számára felajánlott adókedvezmények hasznosságának megítélésében (67 kontra 23 százalék). A demokraták 52, a republikánusok 21 százaléka vallja azt, hogy a saját mindennapi erőfeszítéseinkkel, a magunk privát szén-dioxid-lábnyomának zsugorításával sikert érhetünk el.
  • Az állás 56-23 százalék (33 százalékpontnyi eltérés) abban a kérdésben, hogy a hibrid és elektromos autók elterjedése része lehet-e a megoldásnak. 

A demokraták több mint háromnegyede szerint a klímakutatóknak szót kell kapniuk a klímaváltozás kezelésére vonatkozó politikai döntések megvitatásakor, de még a republikánusok fele is elfogadja, hogy a tudósoknak beleszólást kell adni ezekbe az ügyekbe. 

Forrás: MTI/EPA/Michael Reynolds

Érdekes módon a válaszadók általános tudományos tájékozottsága nem mutatott összefüggést az éghajlatváltozás terén elfoglalt álláspontjukkal. Sajátos – és talán kissé ijesztő –, hogy a politikai hovatartozás sokkal erősebben meghatározta a klímaváltozással, illetve az azt kutató tudósokkal kapcsolatos véleményeket, mint az illető tudományos felkészültsége. 

„Azok a demokraták, akik magas pontszámot kaptak tudományos háttérismereteikre, még a saját politikai csoportjukon belül is nagyobb valószínűséggel vélekedtek úgy, hogy a Föld az emberi tevékenység nyomán melegszik, a tudósoknak jól kialakult képük van a jelenség okairól, és ezeket hiteles módon tárják a nyilvánosság elé. Ugyanakkor a tudományban jártas republikánusok sem inkább, sem kevésbé nem vallották ezeket a nézeteket, mint a tudományosan képzetlenebb ideológiai társaik. 

Forrás: AFP/Imaginechina/Liu Zhongcan

Tehát az emberek politikai meggyőződése mélyen befolyásolja azt, ahogy a saját tudományos ismereteik a klímaváltozással és a klímatudósokkal kapcsolatos nézeteikben tükröződnek" – összegezte Cary Funk, a Pew Research Center kutatásvezetője.