Vlagyimir Nabokov, orosz-amerikai író eddig ismeretlen, befejezetlen műve kerülhet hamarosan az olvasók elé. A Lolita szerzője 1977-ben, Montreux-ben bekövetkezett halála előtt egy regényen dolgozott, melynek a Laura eredetije (The Original of Laura) címet adta. Mivel a mű csak félig készült el, Nabokov kifejezett kívánsága volt, hogy családja semmisítse meg a kéziratot.

Nabokovot gazdag képzeletvilága, lendületes, kísérletező formanyelve, bonyolult cselekményvezetése miatt a huszadik század legnagyobb írói között tartják számon. Hírhedt botrányregénye, a Lolita óriási hatással volt a második világháború utáni modern irodalomra: a szerelem új, kötetlen megjelenítése nem csak a korábban tabunak számító témák előtt nyitott utat, a szexualitáson keresztül lehetségessé tette a társadalmi konvenciók és erkölcsi értékrend hiányában megzavarodott posztmodern ember lelkiállapotának pontosabb ábrázolását is.

Nabokov annak a képzeletbeli írói iskolának volt oszlopos tagja, melyet Henry Miller készített elő, s melynek hagyományait a kortárs irodalomban Philip Roth képviseli.

Az író fia, Dmitrij Nabokov közel harminc évig nem nyúlt apja befejezetlen munkájához, most azonban elérkezettnek látja az időt arra, hogy könyv alakban is megjelenjen a regény.

"Nem volt erőnk apánk végakaratát teljesíteni. Ha megsemmisítenénk, senki soha nem olvashatná el. Másrészt viszont nem tudom, hogy örömet szereznék-e apámnak a mű publikálásával. Talán keveset írt belőle ahhoz, hogy teljes képet lehessen alkotni róla. Elképzelhető, hogy jobb megoldás lenne odaadni egy egyetemi könyvtárnak, előbb-utóbb azonban így is publikálná valaki. Akkor jobb, ha ezt most tesszük meg, az én irányításommal" - nyilatkozta nemrég Nabokov fia egy milánói napilapnak.

A befejezetlen regényről keletkezése óta tud a kortárs irodalom, a Laura eredetijé-nek történetét azonban senki nem ismeri. Erről az író fia is csak sejtelmesen nyilatkozott: "Laura eredetije egy nő, aki a regény világában él. A regény különböző optikákból, különböző helyzetekből nézi őt, és valamennyire az az őrület is megtalálható benne, ami apám legtöbb művének szereplőit jellemzi. Erről a könyvről vagy mindent el kell mondani, vagy semmit. Metaforái nagyon eredetiek, a könyv a próza költészete."