Az 1956-os forradalom ötvenedik évfordulója kapcsán szokatlanul felélénkült a könyvpiac: szinte képtelenség tájékozódni a témával foglalkozó könyvek között. A teljesség igénye nélkül összeválogattunk nyolc egymástól teljesen különböző munkát - összeállításunkban emigrációból írt értelmezés ugyanúgy szerepel, mint '56-os útikönyv, gyermeknapló, a forradalom után közvetlenül megjelent tanulmány, vagy éppen rendhagyó módon DVD-lemez, korabeli hang és képanyaggal. A választékot szemlélve elmondhatjuk, hogy a forradalom ma már szinte teljes egészében megismerhető - valóban csak rajtunk múlik, hogy mennyire ásunk mélyre a nem is olyan távoli múltban.

Tartalom:
A magyar forradalom 1956 - Napló című albumszerű kötet túlzás nélkül az ötvenedik évfordulóra megjelent könyves dömping legizgalmasabb darabja. Már maga a könyv története is regénybeillő: az ismeretlen, vélhetően tizenéves szerző rajzokkal, kollázsokkal díszített naplóját az Ecseri piacon találta meg mai tulajdonosa, a kiadás munkáiban is résztvevő művészettörténész, Molnos Péter.

A könyv jelentőségét nem túlzás Anne Frank naplójának fontosságával összemérnünk - a napló kézzel írott oldalain (a könyv az eredetivel megegyező formában, facsimile kiadásban jelent meg) egy kisfiú szemszögéből jelenik meg az '56-os forradalom. A naplót érezhetően szülei felügyelete alatt, mintegy kiegészítő házifeladatként írta a szerző - a szülők még arra is vették a fáradtságot, hogy esetenként az eredetitől eltérő tintával javítsák a gyakori és tipikusan gyerekes helyesírási hibákat - ám ez nem akadályozta meg abban, hogy tudattalanul is szemléltesse: milyen élményekkel szolgált egy kiskamasznak a tankok megjelenése a Nagykörúton.

Ne gondoljuk, hogy a belvárosban zajló utcaharcok (a napló írója közvetlenül a szétlőtt New York Palota mellett lakott) feltétlenül kiheverhetetlen traumát okoztak egy kisgyermeknek. A forradalomról meglepően tárgyilagosan, heves érzelmek nélkül író - és rajzoló! - kisiskolás inkább egyfajta izgalmas kalandnak fogja fel a forradalmat, s bár ezt a perspektívát elsőre torznak és a forradalom egészét tekintve hiteltelennek érezhetjük, valójában a napló számos - a történészek által is sokat boncolgatott - kérdésre egyértelmű és világos választ ad. A kötetet lapozgatva könnyebb megértenünk, hogy miként ragadhattak tizenéves fiúk fegyvert a Corvinnál, milyen összetett és ellentétes érzésekkel küzdött a budapesti - nem feltétlenül fegyveres - átlagpolgár, aki egyszerre szembesült lakóhelye drasztikus pusztulásával és a függetlenség múlónak bizonyuló ábrándjával.

Megejtő érzés olvasni, ahogy a napló szerzője azonos lelkesedéssel számol be a Nemzeti Színház előtt felborított villamosokról és arról, hogy szabadidejében - hiszen az oktatás szünetelt - hogyan haladt előre az Egri csillagok-kal. A beragasztott röpcédulákkal, színes és meglepően részletes gyermekrajzokkal kiegészített napló olyan közel hoz bennünket a forradalomhoz, hogy szinte halljuk az utcán kerepelő géppuskákat, érezzük a leomló vakolat szagát.

Kinek ajánljuk?
Legyen ez a könyv az, melyet fenntartások nélkül mindannyian kézbe veszünk legalább egyszer. A szerző korából fakadóan ideológiailag teljesen képzetlen, kommentárok és megjegyzések nélkül egyszerűen papírra vetette mindazt, amit 1956 október 23-a és 1957 április 8-a között Budapest utcáin látott és hallott. Naplója sok tekintetben hitelesebben számol be az '56-os forradalomról, mint bármely nagyigényű, magyarázó, értelmező történelmi munka.

Krich Balázs

Megjelent:
A Kieselbach Galéria gondozásában. Nem szokásunk külön méltatni a kiadót, ez esetben azonban kivételt kell tennünk, hiszen ezt a könyv külső megjelenése feltétlenül megkívánja. A magyar forradalom 1956 - Napló példátlan a magyar könyvkiadásban, tartalmán túl olyan vizuális élménnyel szolgál, mellyel esetenként csak a leghíresebb külföldi kiadók köteteiben találkozhatunk. Csak bízni tudunk benne, hogy a könyv fordításban is megjelenik majd - mint ahogy Anne Frank sorai a világ szinte minden országában örökérvényűnek bizonyultak, azt sem tartjuk elképzelhetetlennek, hogy egyszer majd a tengerentúl olvasói is végiglapozhatják egy ismeretlen magyar kisfiú beszámolóját nemzetünk tragédiáról.

Ára:
Ár nélkül