Retusált dagerrotípiákat és arisztokraták portréit festette megélhetésért, elkészítette Batthyány Lajos arcképét, megfestette a spanyol inkvizíció borzalmait, illusztrálta Az ember tragédiáját, Arany János balladáit, Petőfi Sándor költeményeit, Lermontov, Gogol és Puskin műveit, valamint a grúz nemzeti eposzt, A tigrisbőr lovagot, amiért utcát is neveztek el róla Tbilisziben. Az orosz cári udvar festőjeként több száz megrendelt festményt és grafikát készített, és a cári család feltehetően „belső használatra” erotikus rajzokat is rendelt tőle. Bemutatjuk Zichy Mihályt és pajzán rajzait.

„Felismerem, ha látom” - ezt egy amerikai bíró mondta, amikor megpróbálta meghatározni a hardcore pornográfiát 1964-ben. Ugyanígy, Zichy szexképeit szemlélve is egyértelmű, hogy explicit, mindent látni engedő pornóval állunk szemben, ami persze a távoli nézőpontokból láttatott megfeszülő testrészletek és fodrozódó kelmék miatt nem nélkülözi az erotikát sem, bár a pénisz kézzel történő kényeztetését taglaló képek olyanok, mintha egy Útmutatás a szerelem művészetéhez című könyv számára készültek volna illusztrációként.

Maszturbáció, homoszexualitás és terhesszex

Bár Zichy ezenkívül soha nem merészkedett odáig, mint a mai, széles tömegek számára készített internetes pornó extrém közeli felvételeit megelőlegező Courbet-festmény, egy-egy képe kétségkívül felidézi a modern szexfilmek ismert pozitúráit, amelyekben a legfontosabb szempont, hogy a genitáliák jól láthatóak legyenek. Zichy vizuális erotikája közelebb áll a fényképezés, aztán a film elterjedésével létrejött konkrét, valószerű szexábrázoláshoz, mint például Peter Fendi könnyed, játékos biedermeier erotikájához.

Zichy vizuális erotikája közelebb áll a fényképezéshezForrás: Wikipédia

Leghatásosabbak talán Zichy maszturbációt és homoszexuális együttlétet ábrázoló képei, amelyek a gyönyört nem pusztán valamiféle úri huncutságnak, hanem a személyt lábáról ledöntő erőnek ábrázolják. Zichy olyan tabutémákat is megörökített, mint az erőszakos vagy terhesszex, bármiféle minősítés vagy állásfoglalás nélkül. De ki volt Zichy Mihály, a romantika magyar festője, aki évtizedeket töltött az orosz cár közelében?

Zalából a cár udvarába

Zichy Mihály 1827-ben született Zalában, az ősi Zichy-családban, apja Deák Ferenccel is barátságot ápolt. Festő, grafikus, a mesterséget Bécsben tanulta. Képei naivan romantikus, erősen idealizáló stílusúak, virtuóz technika, szemet gyönyörködtető részletgazdagság és erős drámaiság jellemző rájuk.

Képei naivan romantikus, erősen idealizáló stílusúak (Mentőcsónak)Forrás: MEK OSZK

1847-ben kerül bécsi mestere ajánlásával Szentpétervárra a cári udvarba, ahol rajzot tanít Ilona nagyhercegnő lányának. Az 1848-49-es magyar események után elhagyja az udvart, kezdetben arisztokraták portrémegrendeléseit teljesíti, lassan nevet szerez magának, majd visszakerül a cári udvarba, 1856-ban megfesti II. Sándor koronázását. Ebben az időszakban a cári család életének minden mozzanatát meg kellett örökítenie, például vadászatokat vagy akár az udvaroncok karikatúráit.

A cár elleni merénylet harására aztán a 60-as években hazajön egy rövid időre, de 1868-ban már kiállítását tervezi az orosz fővárosban, ami nagyjából visszhangtalan marad. 1869-ben újra szerződést köt a cárral, 1874-ig mintegy 500 képet fest. Ez után pár évig Párizsban él, közben barátságot köt többek között Gustave Doréval, Victor Hugóval és ott élő orosz emigránsokkal.

Zichy MihályForrás: OSZK EPA

1883-tól megint a cár udvari festője. Újra koronázási ünnepségeket fest, és politikai megbeszélésekről készít rajzokat. Mindeközben a századforduló környékén kapcsolatban áll hazai művészekkel, például a szobrász Zala Györggyel és a festő Székely Bertalannal. 1906 február végén megáll a szíve.

Tivornyákat is megfestett

Zichy az 1850-es évek közepétől készít dessin grivois-ákat, vagyis pajzán rajzokat, a walesi herceg például vadászatról szóló zsánerképek mellett erotikus munkákat is rendelt tőle, ahogy Zichy a cári udvar hivatalos ceremóniáinak rejtve maradt részét is, tivornyákat is megfestett, természetesen a valóságtól elrugaszkodva, más korba helyezve. Elképzelhető, hogy Zichy egyes erotikus témájú képei megrendelésre, mások viszont az udvari élet kritikájaként készültek.

Aprólékos, bájos és intimForrás: Wikipédia

A korszak meglehetősen prűd volt az erotikus ábrázolások terén - meztelenség főleg történeti és antik tárgyú képeken lehetett csak, így Zichy is számos giccsbe hajló rokokó rajzot és mitologikus jelenetet készített, több esetben csak azért, hogy pucér testrészeket rajzolhasson.

Zichy pajzán képein elsősorban a francia rokokó hatása érződik, például Jean-Honoré Fragonard és François Boucher képei, Zichy maga is hivatkozik rájuk egy levelében. Az aprólékos, bájos és intim rokokó minden jellegzetességével az érzéki örömöket, a mindenben ott rejlő gyönyört hirdeti, és ebben az idealizáló stílusban mutatja be a testet és erotikát is.

A szexben levetkőzik rangjukat

Zichy rajzai azonban azért érdekesek, mert a rokokó naivitása és technikai aprólékossága mellett egyfajta realista, valószerűségre törekvő igény is érződik rajtuk. A gyakran arctalan alakok a szexben levetkőzik rangjukat, és személytelenül adják át magukat egy náluk nagyobb erőnek, a testi vágynak.

Az arctalan alakok a szexben levetkőzik rangjukatForrás: Wikipédia

Ez az a vágy, ami felülírja a társadalmi rangot, morális meggyőződést, ami összefüggésben van a hatalommal, Zichy mégis szinte ridegen, távolságtartó szemlélőként tárja a néző elé, már-már objektíven mutatja be az emberi szenvedély hatalmát. Ezeket a képeket szemlélve még akár Sade márki is eszünkbe juthat.

Erotikus képeit lélektani és társadalmi kísérletnek tekintette

Zichy 1885-ben külön albumban jelenteti meg aktjait, de ebbe inkább finom rajzú tanulmányok kerültek be. 1895-ben viszont kiadja Breviarium eroticum című kötetét ötvennyolc képpel. Erotikus képeinek válogatása csak halála után, 1911-ben Lipcsében jelent meg. A válogatást először 1913-ban állították ki a budapesti Nemzeti Szalonban.

Nem a tárgyban fekszik a botránkoztató, hanem a módban, ahogyan előadva vanForrás: Wikipédia

„Nem a tárgyban fekszik a botránkoztató, hanem a módban, ahogyan előadva van" – írja erotikus képeiről a festő, ami egyértelművé teszi, hogy célja az érzéki szenvedély önmagában való ábrázolása volt. Ezért igyekezett katalógust készíteni különböző szexuális viselkedésmódokról: megörökítette a kamaszkori szexualitást, a dajkák és nevelők perverzitását, homoszexuális együttlétet és erőszakot is. Erotikus képeit lélektani és társadalmi kísérletnek tekintette, ami akkor nyeri el értelmét, ha a teljes kollekciót egyszerre láthatja a közönség.

"Zichy erotikái kétfajta szemléletet képviselnek; sok esetben elárulják, hogy megrendelésre készültek, de sok esetben szabadabb szellemű és sémáktól mentesebb ábrázolások, mint a nagyközönségnek szánt erkölcsi, politikai tanításokat tartalmazó művek. Talán annak köszönhető a késői erotikák utolérhetetlen rajzi eleganciával előadott vakmerő realizmusa, hogy nem megrendelésre, hanem a nagy korszintézis jegyében, a jövőnek készültek" - írta Gellér Katalin művészettörténész.

Vakmerő realizmusaForrás: Wikipédia

Hiába kereste a japán metszetek perverzióját

Zichyt életében elkerülte a siker, kritikusai nem látták pajzán rajzain a fent leírt kettőséget, és a dekadenciát, a bűnt és a „rossz szépségének” bemutatását hiányolták: hazai kiállításáról Ignotus ledorongoló kritikát írt, amiben elavultnak nevezte rajzait, amelyek szerinte "gazdáinak vagy barátainak mulattatására" készültek. Ignotus csak a rokokó bájt, romantikus szenvedélyt látta Zichy pajzán képein, és hiába kereste a japán metszetek, például Hokuszai sungáinak perverzióját.

Bálint Aladár aztán a Nyugat következő lapszámában még ennél is tovább ment, amikor azt állította, hogy Zichy rajzai nélkülözik az erotikát: „mindenünnen a csodálatosan objektív, kitűnő látású, boszorkányos technikájú, de a dolgokon kívül álló ember kézjegye bukkan elő. (...) Rajzai finomak, szellemesek, felfogásban éppen úgy, mint technikában, de még a legbrutálisabb levetkezésben is (sőt éppen ezekben a legerősebben) a puskáját behunyt szemmel néző katona furcsa bátorsága érzik" – írta.

Itt nézegethet további erotikus Zichy-képeket.