Kilépett a jobboldali színházi társaságból, menesztették

2015.10.08. 19:35

A Szentendrei Kulturális Központ igazgatója szakmai okokra hivatkozva kiléptette az intézményt Vidnyánszky Attila magát jobboldaliként meghatározó Magyar Teátrumi Társaságából, ezért a városvezetésnek „megrendült benne a bizalma”. A szentendrei önkormányzat csütörtöki ülésén megszavazta, hogy az igazgatót menesztik. Utódja ideiglenesen a Polgármesteri Kabinet kommunikációs vezetője lesz.

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. (SZKK) élére 2015. márciusától a Szentendrei Önkormányzat ideiglenesen, majd 2015. májusától – sikeres pályázata alapján – „határozatlan időre, de legfeljebb 5 évre” ügyvezető igazgatóvá nevezte ki Csató Kata bábrendezőt, szentendrei származású színházi szakembert.

A főként nyári színházként működő SZKK-nak Csató tehát eddig egy szezonját vezényelte le igazgatóként. Míg az előző évben 37 előadásra 6368 néző vett jegyet, addig Csató Kata igazgatása alatt 35 előadásra 6524 néző ült be – azaz kevesebb előadás megtartásával is nézőszám-növekedést ért el. Gyerekprogramjaival, drámapedagógiai programjával, egy határon túli osztálytermi színházi előadás meghívásával és a saját bemutató létrehozásával is elégedett volt mind a szakma, mind az intézményt fenntartó városvezetés.

„Kinevezésem óta folyamatos egyeztetések, megbeszélések zajlanak a város és az SZKK között. A kommunikációban mindkét fél nyitott, a problémák és felmerülő kérdések konstruktív megoldására törekedett. Mindezek is azt erősítették bennem, hogy szakmai és intézményvezetői munkámmal mind a városvezetés, mind a város lakossága elégedett” – mondja Csató Kata.

Csató Katát menesztettékFotó: M. Schmidt János - Origo

Kiléptek a Teátrumi Társaságból

Májusban Csató úgy döntött, kilépteti az intézményt a Magyar Teátrumi Társaságból (MTT). Az MTT-t 2008-ban alapította Vidnyánszky Attila, mivel úgy érezte, a jobboldali gondolkodású színházi emberek nem kapnak elég súlyt a színházszakmai döntéshozatalban. Csató úgy érvelt: a tagsági díj évi 150 ezer forintjába kerül a Kulturális Központnak, ám ennek ellenére az MTT érdemben semmivel nem támogatja a működésüket. (Összehasonlításul: a Magyar Színházi Társaságban egy szabadtéri színház éves tagsági díja 50 ezer forint.)

Csató a kilépésről elmondta: egyrészt hiába voltak tagjai az MTT-nek, a Központ az NKA-tól a legutolsó pályázati időszakban egyetlen forint támogatást sem kapott. Másrészt megítélése szerint az MTT szinte kizárólag a kőszínházak érdekeit képviseli. Csató ugyanakkor kifejtette azt is: noha érdekképviseleti szervezetről van szó, „az MTT kommunikációja roppant problematikus, és nem az érdekvédelmet helyezi előtérbe. Nem éreztem szükségét, hogy egy ilyen platformhoz tartozzon a színház”. Csató májusban mindezzel felkereste Gyürk Dorottyát, Szentendre kulturális alpolgármesterét, aki az érveket elfogadta és a döntést jóváhagyta.

Pénzügyi forrásoktól fognak elesni

„2015. július 19-én a kilépésről szóló hivatalos levelet elküldtem a Teátrumi Társaságnak. A levél elküldése óta eltelt időben a Teátrumi Társaság részéről semmilyen megkeresés nem érkezett sem felém, sem az SZKK felé. Ellenben Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester asszony a nyár folyamán szóban arról tájékoztatott, hogy írásos megkeresés érkezett a Teátrumi Társaságtól, amelyben jelezték, hogy nehezményezik a kilépést, és emiatt esetleg pénzügyi forrásoktól fog elesni a Kulturális Központ. Kérésem ellenére a szóban forgó levelet azóta sem kaptam meg” – mondja Csató.

A 2015. szeptember 10-ére kiírt önkormányzati testületi ülés egyik témájáról az igazgató e-mailben értesült. Az egyik napirendi pont ez volt: „Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft-nek a Magyar Teátrumi Táraság Egyesületbeli Tagságáról”. Csató akkor éppen külföldön dolgozott, így kérte a városvezetést, halasszák el az ülést, hogy jelen lehessen az általa vezetett intézményről szóló vitán, de kérését nem hallgatták meg.

Így aztán a városvezetés olyan határozatot hozott, amely a Magyar Színházi Társaság (a Magyar Teátrumi Társaság létrejötte előtt már régóta létező, a szakma egészét hovatartozástól függetlenül lefedni kívánó ernyőszervezet) akkor kiadott közleménye szerint ellentétes az Előadó-művészeti törvénnyel, amely kimondja, hogy „az előadó-művészeti szervezet művészeti tevékenysége (…) nem korlátozható”. A határozat ennek ellenére felszólította Csató Katát a Magyar Teátrumi Társaság „tagsági viszonyának helyreállítására”.

Csató Kata: Egy intézmény vagy tag, vagy nem tag, visszalépni nem lehet, legfeljebb újra kérvényezni a tagfelvételtFotó: M. Schmidt János - Origo

„Jeleztem, hogy ez még az MTT szabályainak sem felel meg, hiszen a szervezet nem ismer visszalépést vagy tagsági viszony visszaállítását. Egy intézmény vagy tag, vagy nem tag, visszalépni nem lehet, legfeljebb újra kérvényezni a tagfelvételt” – mondja Csató.

Zárt ülés

Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre város polgármestere írásban tájékoztatta Csató Katát, hogy az október 8-i testületi ülésen lesz lehetősége döntését indokolni. Azonban amikor megérkezett a meghívó a testületi ülésről, abban a 25. napirendi pont már így szólt: „A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője ügyvezetői jogviszonyának felmondásáról, új ideiglenes ügyvezető és új felügyelőbizottsági tag kijelöléséről valamint új ügyvezető kiválasztását célzó pályázat megindításáról.”

Kiküldték az újságírókatFotó: M. Schmidt János - Origo

Csató Kata nyílt ülést kért az önkormányzattól, amit az Origo információi szerint megígértek neki. Az ülésen azonban Verseghi-Nagy Miklós közölte, hogy „az ügy másik két érintettje” – feltehetően Csató utódja, és a felügyelő bizottság új elnöke – zárt ülést kérvényezett. A Társaság az Élhető Szentendréért képviselője ugyanakkor azt javasolta, bontsák ketté a napirendi pontot, hogy a helyszínen megjelent újságírók követhessék a vitát. Verseghi-Nagy szavazásra bocsátotta a kérdést, de előtte közölte: „Én azt javaslom, a nemre szavazzanak”. A zárt ülést megszavazták, az újságírókat pedig kiküldték.

Megszavazták a menesztését

A napirendi pont megtárgyalása után Csató Kata arról számolt be: 9 igen és 5 nem szavazattal megszavazták az igazgatói posztról való visszahívását. Utódjának ideiglenesen (maximum hat hónapra) Solymosi Helénát, Szentendre város Polgármesteri Kabinetjének vezetőjét nevezték ki. Solymosi a Budapesti Corvinus Egyetem marketing-kommunikáció szakán végzett. Csató beszámolt arról is, hogy az önkormányzat döntött új igazgatói pályázat kiírásáról is, ebben azonban már nem lesz kritérium, hogy a pályázónak előadó-művészeti végzettséggel kell rendelkeznie.

Megszavazták a menesztésétFotó: M. Schmidt János - Origo

Csató elmondta: az ülésen nem merült fel, hogy akár szakmai, akár gazdasági probléma lett volna az igazgatói tevékenységével, azonban „Mivel nem tettem eleget az MTT-be való visszalépésről szóló határozatnak, a városvezetés bizalma megrendült bennem”. Csató beszámolt arról is, hogy az ülésen elhangzott: a Magyar Teátrumi Társaság tagsága „garantálja azt a biztonságot”, ami egy hasonló intézmény működéséhez kell.

Az igazgató ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiumának legutóbbi pályázatán a megítélt támogatásokat 162 pályázó között osztották szét, de ezek közül csak 12 tagja a Teátrumi Társaságnak.

Csató az ülésről elmondta: többször szeretett volna felszólalni, azonban készülékét, amellyel a hozzászólás szándékát lehetett jelezni, kikapcsolták, és csak a testület vitája után közölték vele: „az utolsó szó jogán” megszólalhat.

Vajda Márta, a Magyar Színházi Társaság titkára az Origónak elmondta: tudomása szerint a magyar történelemben a háború óta máig még soha nem mondtak fel azért színházigazgatónak, mert nem volt tagja valamilyen szakmai szervezetnek.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK