Fa Nándor magas kitüntetést kapott

2017.03.15. 16:30

Kitüntetéseket adott át a Parlamentben Áder János köztársasági elnök március 15. alkalmából. Díjat kapott Fa Nándor, Lenkovics Barnabás és Vető Miklós is.

A Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozata kitüntetést kapott:

Fa Nándor hajótervező és -építő, óceáni szólóvitorlázó a magyar vitorlázósportot egyedülálló teljesítményével és eredményeivel nemzetközi rangra emelő legendás pályafutása, saját tervezésű és építésű versenyhajóival elért világraszóló sikerei elismeréseként.

Ezt a kitüntetést kapta Lenkovics Barbabás, a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékének egyetemi tanára, az Alkotmánybíróság volt elnöke is több évtizedes rendkívül értékes, különösen a polgári jog területén kiemelkedő oktatói és tudományos pályája, valamint elkötelezett állampolgári biztosi és alkotmánybírói szakmai munkája elismeréseként.

A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetést kapott:

Halász Béla Széchenyi-díjas orvos, anatómus, neuroendokrinológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének professor emeritusa a magyar és nemzetközi neuroendokrinológia terén elért kimagasló tudományos eredményei, különösen a köztiagy-agyalapi mirigy rendszer morfológiai és endokrinológiai vonatkozásainak feltárását célzó kutatásai, valamint példaadó oktatói munkája elismeréseként.

Jávor András, a Magyar Kormánytisztviselői Kar nyugalmazott elnöke, a Népjóléti Minisztérium és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium volt közigazgatási államtitkára, a Népegészségügyi Programiroda volt igazgatója, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem volt igazgatója a közjó szolgálatában több évtizeden át példaértékű elkötelezettséggel végzett munkája, valamint a hazai egészségügyi képzést új szakok kidolgozásával segítő tevékenysége elismeréseként.

Nász István Széchenyi-díjas mikrobiológus, virológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Orvosi Mikrobiológiai Intézetének professor emeritusa közel hét évtizedes tudományos pályája során különösen a virológia területén kiemelkedő, nemzetközi szinten is nagyra értékelt kutatási eredményei, valamint oktatói és aktív tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként.

Vissi Ferenc, a Gazdasági Versenyhivatal nyugalmazott első elnöke, az egykori Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem címzetes egyetemi docense egyedülálló szakmai pályafutása során az első hazai versenyszabályozás megalkotójaként és a független versenyhivatal életre hívójaként végzett meghatározó munkája, valamint a piaci szereplők jogkövető működését segítő tanácsadói tevékenysége, továbbá több mint két évtizedes oktatói munkája elismeréseként.

A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapott:

Gróh János Gáspár irodalom- és művelődéstörténész, kritikus, szerkesztő, a Köztársasági Elnöki Hivatal Társadalmi Kapcsolatok Igazgatóságának igazgatója a magyar írók életművét az adott korszak történelmi és kulturális hátterével összefüggésben elemző írásai, valamint a közszolgálatban több évtizeden át elkötelezetten végzett, magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként;

Kieselbach Tamás művészettörténész, a Kieselbach Galéria tulajdonosa és ügyvezetője több művészeti és történelmi tárgyú, hiánypótló kötet és album megjelentetése, többek között a magyar festészet történetének egyik legátfogóbb összefoglalását nyújtó könyv szerkesztése és kiadása mellett számos rendkívül sikeres festészeti, fotó- és jótékonysági aukció megrendezése során végzett értékadó munkája elismeréseként;

Rókosfalvy Pál, a pszichológiai tudomány doktora, nyugalmazott egyetemi tanár a magyar pszichológiatudományt egyedülálló módon gazdagító, különösen a pedagógiai, illetve a munka- és sportpszichológia területén meghatározó tudományos és publikációs életműve, valamint jelentős oktatói és közéleti tevékenysége elismeréseként;

Szabó Dániel lelkipásztor, a Magyar Református Presbiteri Szövetség volt elnöke, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tiszteletbeli doktora a rendszerváltást követően az egyházi intézmények újraindítása érdekében végzett kiemelkedő munkája, valamint a hazai roma közösségek és a határon túli rászorulók körében kivételes elhivatottsággal végzett széles körű missziós tevékenysége elismeréseként;

Varga Koritár Pál, Magyarország volt mexikóvárosi és Buenos Aires-i nagykövete Magyarország nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében végzett több évtizedes, kimagasló színvonalú munkája elismeréseként;

Vető Miklós filozófiatörténész, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem díszdoktora, a melbourne-i Ausztrál Katolikus Egyetem tiszteletbeli professzora, a messinai Accademia Peloritana dei Pericolanti levelező tagja, a párizsi Jean-Marie Lustiger Intézet és a Francia Katolikus Akadémia tagja a kortárs keresztény filozófiai gondolkodás nemzetközileg is méltán nagyra becsült képviselőjeként végzett nagy hatású tudományos és oktatói munkája, maradandó értéket képviselő életműve elismeréseként.