Pécsi Sándor a Sárospataki Református Gimnáziumba kerül, amiben közrejátszik egy anyai nagynéni közbenjárása, és némi anyagi segítsége. Pécsi Sándor szülei ugyanis – részben a folyamatos szűkölködésbe belekeseredve – különválnak.

Pécsi Sándor levele a nagymamáhozForrás: Cserje Zsuzsa tulajdonából és engedélyével

Pécsi Sándor maturandusként még prédikálhat is a templomban – a szószékről előadva Bibliamagyarázatait. Az emelvény főként színpadszerűsége miatt van kedvére. Az atyák közt ismét a teátrum világa vonzza magához. Az iskola színjátszókörében – egyebek közt – Gyalu asztalost adja a Szentivánéji álomban, megformálja Flambeau szerepét is Rostand Sasfiókjában.

Amikor esténként kiszökik mozizni a kollégiumból, Patak híres fodrásza, Dobozi bácsi ragaszt neki bajuszt és álszakállat, hogy ugyancsak filmkedvelő tanárai fel ne ismerjék a zsöllyesorban.Érettségi után mégis enged a családi akaratnak, és a biztos jövőt kínáló jogi karra jelentkezik. Két szemesztert bír ki, majd segédjegyzőnek áll előbb Monoron, aztán Csepelen. De ez sem ízlik.

Pécsi Sándor, Levél édesanyjához a középiskolábólForrás: Cserje Zsuzsa tulajdonából és engedélyével

Ismerősi segítséggel lesz fizetés nélküli rendezőgyakornok a filmgyárban. A Beszélő köntöst forgatják éppen. Egy jelenet előtt azt tanácsolja a szabó szerepét formáló Kiss Ferencnek: szövegében ne azt mondja, hogy „lejtős váll", hanem inkább „suta váll". Dicsérik akkor Pécsi Sándor részletekre érzékeny alaposságát. Javasolják: jelentkezzen hivatalos rendezőképzésre. Pécsi Sándor úgy véli: a részletekre figyelő alaposság a színésznek is sajátja. Dönt: irány a Színiakadémia színésztagozata. Zenthe Ferenccel, Horváth Jenővel, Pongrácz Imrével jár egy évfolyamra. Kétéves képzés után, 1944-ben végez.

Záróvizsgáján Szemere György A siralomházban című darabjában Karácsony Jóskát alakítja. Emberölésért elítélt, kivégzését váró parasztembert. Látja a vizsgán Dalos László is, már életében legendás színházi szakíró. Későbbi emlékezésében írta: A kopaszodó, zömök fiatalember minden gesztusa hiteles volt a halállal megbékélt parasztember figurájában. Dalos elgondolkodott: Kit utánoz? Kihez hasonlít? Az ítész maga adta meg rá a választ: Nem utánzott senkit. Nem hasonlított senkihez.

Pécsi Sándor, Brecht: Kaukázusi krétakör - Azdak bíró - Bodor Tiborral - Madách Színház 1961Forrás: Cserje Zsuzsa tulajdonából és engedélyével

Az akadémia után Pécsi Sándor nyárra sátoraljaújhelyi, majd ősszel szombathelyi truppnál kap szerződést. Mindenütt heti egy bemutató, operettek, vígjátékok, drámák. Strauss Cigánybárójától Az ember tragédiájáig. Darálónak érzi, de hamarosan kiderül: az élethez képest könnyű tréning.
Pécsi Sándort 1944 novemberében hívják be katonának. A visszavonulásnak lesz kényszerű részese, egy ideig naplót vezet.
1945. január 5. Bécsből sajnos keveset láttunk. Éjjel mentünk át. Egy külvárosi üzemben lévő kohó a Tragédia Falanszter-képe díszletére emlékeztet.
Sorai rögzítik a bakákat alázó tisztek állatias ostobaságát, aggodalmait az otthoni helyzet miatt. Utóbbiról annyit tud: rombolják Budapestet, sebet kapnak a színházak, az Opera is.
Háborús feljegyzései nem feszegetik az élet értelmét, annak hiábavalóságát. Azt mutatják: a végzet közelében inkább élni akart.
1945. április 2. Egy csajkáért megvettem a Nemzeti Színház kivágott képét.Amikor századával elérnek Németországba, Pécsi Sándor egy barátjával együtt megszökik. A háború maradékát Csehországban bujkálják végig.

Műhelyek

Pécsi Sándor hazatérve az 1945-46-os színházi évadra szerződést kapott a Miskolci Nemzeti Színháztól. A fűtetlen teátrumban egy évad alatt negyvennégy szerepet játszik el. Molnár Liliomában Ficsúrt adja, Az ördögben ő a festő; Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálijában Nagy úr és egy diák is. A Mágnás Miskában Mixi, a Csárdáskirálynőben Kerekes Ferkó, Gorkij Éjjeli menedékhelyében a Báró. Hetente átlagban két premiert tartanak.
Szállása apró, bérelt szoba. Ott húzza meg magát az anyja is, aki takarítani jár. Szomszédjuk egy fiatalasszony az újszülött gyerekével. Pécsi Sándor állandó gyereksírás mellett tanulja tucatnyi szerepét. Tréning, de kemény.
Fizetése ételre is alig elég. Színházbarát kereskedők, vendéglősök hívják meg olykor. Esténként papírt, ceruzát készít az ágya mellé, reggel felskicceli az új szerep éjjel megálmodott maszkját. Kis öröm: egy Ady-verseket kedvelő csinos leány várja rendre a színészbejárónál, akit olykor hazáig kísér.Egy év után anyjával együtt úgy érzik: életnek ez kevés.

1946. augusztus 19-én aztán szülőjével együtt felkerekedik, és „rányit" a Művész Színház vezetőire. Teátrumukban töltött két évada alatt szinte minden előadásban részt vesz. A Művész Színház repertoárja: a polgári kultúra mozaik darabjai. Sartre, Dosztojevszkij, Gádor Béla vagy éppen Agatha Christie, Zerkovitz Béla.
Ugyanakkor a józan életű Pécsi Sándor a Művész Színház tagjaként ismerte meg a részegség állapotát is. Próba előtt rúgott be egyszer, amikor a Bűn és bűnhődésben készült a részeges Marmeladov szerepére, s gondolta, kipróbálja a dolgot a hitelesség kedvéért. A rendező Várkonyi azonban közölte, olyan rossznak még sosem látta. Ezzel meg is határozta a későbbiekben a színész alkoholhoz való viszonyát. (Amikor Pécsi Sándor évekkel később a Kispolgárokban alakította Tyetyerevet, a tintás templomi énekest, a felkészülés részeként azért járta sorra a kiskocsmákat, hogy a törzsközönséget vendégelve és beszélgetve leshessen el minél többet a karakterükből. Recenziók szerint Pécsi Tyetyerevként tökéletesen hozta az alkoholisták „humoritását", valamint a „dehumorizált" alkoholisták részegségi tüneteit.)

Pécsi Sándort 1948 nyarán „átvezénylik" a Madách Színházhoz.

Pécsi Sándor, Shakespeare: Hamlet - Polonius Madách Színház 1962Forrás: Cserje Zsuzsa tulajdonából és engedélyével

A kommunisták totális térnyerése a színházi életben is változást hoz: beköszönt a sematizmus korszaka. A Madách Színházban a teátrumot 1946 és 1947 között igazgató Hont Ferenc irányítja a „profilváltást", hasonlóan a Nemzetit vezető Major Tamáshoz. A Hont által jelölt irányt kell tartania a Madáchnak azt követően is, hogy az egy évig regnáló direktor távozása után több hivatott színházművész is megfordult a teátrum élén. (Köztük Horvai István, Ladányi Ferenc.)

Pécsi Sándor politikai nézeteiről nem maradtak fent „perdöntő" dokumentumok, leszámítva a Habsburgoknak behódoló hajdani felmenőjét elítélő megszólalásait némelyik interjújában. A szakmában ugyanakkor tudni vélik: 1956-ban írt néhány levelet, amelyben kritikusan szólt Rákosi rendszeréről. Lehet, hogy Pécsi Sándor fellobbanó politikai bátorsága csupán legenda. Pályaíve az 1956-os forradalom után is töretlen maradt, miközben a vele egy időben, s ugyancsak a Művész Színházban pályára került Darvas Iván számára a börtön következett. Mindez persze függvénye lehet a privátélet történéseinek is, neveltetésnek, egyébnek.

Ami a korabeli recenziók alapján tény: Pécsi a sematizmus paneldarabjainak vázlatos szerepeit is igyekezett többrétegűen megformálni.
Madáchba való átvezénylését is alighanem az magyarázza, hogy a diktatúra kultúrkomisszárjainak szükségük volt unikális tehetségére.

Nincs még vége, a folytatáshoz lapozzon!