Oláh Zsolt érdekes tanulmányát úgy gondoltuk, az Origón keresztül érdemes bemutatnunk. Mindenekelőtt a szerző rövid bevezetőjét olvassák el.

Első alkalommal nyílik lehetőség arra, hogy a Magyar Művészeti Akadémia által támogatott alkotók és művészek, a színházak és a szakmai szervezetek képviselői, a hároméves ösztöndíjprogram támogatottjai, valamint a Magyar Művészeti Akadémia tisztségviselői és több évtizedes, kiemelkedő művészi pályával, meghatározó intézményvezetői tapasztalattal bíró akadémikusai beszélgetéssorozat keretében megfogalmazzák gondolataikat az MMA színházművészeti területet érintő pályázatairól. Milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a színházi alkotók és munkatársak számára, hogy kapcsolódjanak az MMA pályázataihoz? Hogyan segítik az alkotói szándék megvalósulását, vagyis a színházművészeti önazonosság hiteles képviseletét az MMA színházművészeti területet érintő támogatásai? Miért érdemes pályázni az MMA-hoz? Milyen tanácsokkal látják el a pályázókat az MMA akadémikusai? A Színházművészeti önazonosság a Magyar Művészeti Akadémia Színházművészeti Tagozata támogatási lehetőségeinek tükrében című interjúsorozat az alkotókkal, rendezőkkel, koreográfusokkal, színművészekkel, táncművészekkel, fiatal ösztöndíjasokkal, a támogatott színházak és szervezetek képviselőivel, valamint az MMA tisztségviselőivel és akadémikusaival készült beszélgetéseken keresztül keresi a lehetséges válaszokat a fenti kérdésekre. Az interjúkon keresztül közérthető nyelven és lényegre törően megismerhetővé válik az MMA Színházművészeti Tagozatának felépítése, működése és tevékenysége, valamint a Tagozathoz is kapcsolódó pályázatok. A különböző támogatási lehetőségek bemutatásán túl az olvasó az MMA egyesületi korszakától kezdődően betekintést nyerhet a színházművészet megjelenésébe és kiteljesedésébe az Akadémia életében: 1992-től 2017-ig (az MMA megalakulásától kezdődően legutóbbi Évkönyvének megjelenéséig) a színházművészeti területet érintő, jelentősebb állomásokról olvasható áttekintés, az interjúk összefoglalását követően pedig ugyanezen időintervallumot tekintve felsorolásszerűen, kronológiailag szerepelnek a fontosabb színházművészeti területet érintő események és a Színházművészeti Tagozat akadémikusainak az MMA által is dokumentált szakmai tevékenysége, amelyből kirajzolódhat a köztestületté alakulást követően megalakult Színházművészeti Tagozat fejlődéstörténete is.

A tanulmányt itt olvashatják el.