Többek között Nemes Nagy Ágnes tanulmánykézirataival, Mándy Iván karosszékével és Kassák Lajos személyes dokumentumaival bővült idén a Petőfi Irodalmi Múzeum tárainak gyűjteménye.

Új szerzeményekkel, köztük Nemes Nagy Ágnes tanulmánykézirataival, Mándy Iván karosszékével és Kassák Lajos személyes dokumentumaival bővült idén a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteménye. A múzeum és tagintézményeinek gyűjteményezési stratégiája két elv mentén alakul, egyrészt a már meglévő gyűjtemények kiegészítésére törekszenek, másrészt ajándékozás, felajánlások révén – mondta Demeter Szilárd főigazgató az intézmény pénteki sajtótájékoztatóján. A Kézirattárban négy különgyűjtemény közül hármat – Ady, József Attila és Móricz – gazdagítottak, a Könyvtár és Digitális Tartalomszolgáltató Főosztályhoz került többek között Kabdebó Tamás emigráns magyar író hagyatéka, a Művészeti Relikvia- és Fotótár egyebek mellett Tolnai Ottó vajdasági író és költő rajzait szerezte be. A Múzeumi Dokumentációs Adattár az intézménytörténet szempontjából fontos iratanyagokkal, a Médiatár mintegy tízórányi hangfelvétellel és filmtekercsekkel bővült Nagy László és Szécsi Margit hagyatékából. Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (OSZMI) Koncz Zsuzsa fotóművész munkáival, a Kassák Múzeum Kassák Lajos személyes és családi dokumentumaival is bővíthette gyűjteményét.

A Kézirattár 20 darab hagyatékot gyarapított, szerzeményeztek Jókaitól, Gyulai Páltól, Mórától, Kodolányitól, számos a Nyugatban publikáló szerzőtől, Szabó Dezső hagyatékából, Juhász Ferenctől és Petri Györgytől is. A Könyvtár és Digitális Tartalomszolgáltató Főosztály összesítve a három gyűjteményegységet (könyv-, időszaki kiadvány-, kisnyomtatvány-gyűjtemény) 193 tételt és több ezer műtárgy értékű dokumentumot szerzeményezett,vásárlás és ajándék is során. Fontos eredménynek tekintik a Kabdebó Tamás-hagyaték hazahozatalát, a gyűjteménybe került a New Yorkban kiadott Előre című magyar emigrációs lap majdnem teljes sorozata, valamint Tóth László felvidéki magyar író, költő, lapszerkesztő és felesége, Ozsvald Zsuzsa gyűjteménye. Nagy László költő hagyatékából került a Művészeti Relikvia- és Fotótár gyűjteményébe az 1970-es években általa festett Szécsi Margit-portré és Ady Endre arcképe, valamint a saját kezűleg készített fa karosszéke, Nemes Nagy Ágnes hagyatékából a költőnő biedermeier íróasztalával és használati tárgyaival is bővült a Tár.

A Médiatár megvette a Nyitott Műhely rendezvényeiről készült hangfelvételeket, Balla Demeter fotóművész hagyatékából hangfelvételek kerültek elő Tandori Dezsővel kapcsolatban, és szintén Tandori versmondásával gyarapodott a gyűjtemény másik forrásból is. Vásároltak videóművészeti alkotást is, Hegedűs 2 László képzőművész Ady halálának 100. évfordulója alkalmából készült videóját.
A Múzeumi Dokumentációs Adattár az egykor a PIM-ben dolgozó Szilágyi János és Lencsó László intézménytörténet szempontjából fontos iratanyagaival is bővült. Az anyag intézményi tevékenységüket, kapcsolati hálójukat egyaránt dokumentálja. Az OSZMI gyűjteményezte mások mellett Avar István színművész, Pártos Géza rendező és Róna Viktor balettművész hagyatékát,

az intézményhez került Páger Antal színművész hagyatéka, Beck Judit festőművész 29 műve – köztük négy Radnóti Miklós-portré –, valamint Szeleczky Zita színművész emigrációs levelezése.

A Kassák Múzeum megvásárolta a Kiss Ferenc-avantgárdgyűjtemény egy részét, mintegy ezer darab egyedi dokumentummal, kézirattal, levéllel és fotográfiával gazdagodva ezáltal. Az anyagban többek között Kassák Lajos, Simon Jolán, Pán Imre, Bodri Ferenc és Uitz Béla kéziratai, levelei mellett megtalálhatók a magyar avantgárd más jelentős dokumentumai is. A múzeum számára talán egyik legértékesebb tételt jelentik Kassák Lajos személyes és családi dokumentumai, fotói, de hasonlóan kiemelkedő a Pán Imre kéziratait tartalmazó anyagrész is.