Hazudik az ellenzéki sajtó, nem szűnik meg az NKA - A törvényjavaslat az önkormányzati színházaknak ajánl közös finanszírozást

2019.12.09. 09:33

A kormány benyújtotta az Országgyűlésnek a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Miről szól a javaslat?

A kultúra növekvő költségvetési támogatása lehetővé teszi az ágazat legfontosabb intézményei számára a hosszú távú, kiegyensúlyozott tervezést, ezért a törvény értelmében a Kormány a kultúrstratégiai intézményekkel öt évre szóló pénzügyi megállapodást köt. Az intézmények vezetőiből és a Magyar Művészeti Akadémia elnökéből álló Nemzeti Kulturális Tanács feladata a hosszú távú kultúrstratégia kidolgozása, a kultúrát érintő koncepcionális elképzelések és törvényjavaslatok véleményezése.

A korábban a balliberális sajtóban megjelent, jól értesült kormányzati forrásokból szerzett információk ismét álhíreknek bizonyultak, mivel a törvényjavaslat semmilyen formában nem érinti a Nemzeti Kulturális Alap működését.

A javaslat a színházakkal kapcsolatos állami és önkormányzati felelősség és finanszírozás tekintetében a múlt héten elhangzott kormányzati szándéknak megfelelő világos szabályokat állít fel, egyértelműen rögzítve a művészeti szabadság sérthetetlenségét.

A törvény célja világos felelősségi viszonyok mellett a színházak működéséhez szükséges források biztosítása, az aránytalanságok orvoslása, valamint a közpénzből történő finanszírozás átlátható, világos és igazságos helyzetet teremtő szabályozása. Ezért a javaslat tisztázza az intézmények fenntartásával kapcsolatos részletkérdéseket, megteremti a közös működtetés lehetőségét.

A szabályozást az is indokolttá teszi, hogy az elmúlt időszakban köztörvényes nem pénzügyi jellegű visszaélések gyanúja merült fel állami és önkormányzati forrásokból is működő színházakban, amely önmagában is indokolttá teszi a felelősségi viszonyok tisztázását.

A színház működéséért a fenntartó a felelős. Az állam által fenntartott színházak működtetéséhez szükséges forrásokat a központi költségvetés biztosítja. Az önkormányzati fenntartású színház működtetéséhez szükséges forrásokat az önkormányzat a saját költségvetéséből biztosítja.

Amennyiben az önkormányzat az önkormányzati fenntartású színház részére a működéséhez szükséges forrásokat teljes körűen nem biztosítja, úgy az önkormányzat a Kormányhoz közös működtetésre vonatkozó kérelmet terjeszthet elő. Ebben az esetben a közös működtetésről 30 napon belül a miniszter és az önkormányzat megállapodást köt.

Garanciális törvényi rendelkezés, hogy a megállapodásnak biztosítania kell a közös működtetésben működő színház művészeti szabadságát.

Korábban a Magyar Teátrumi Társaság, a Vidéki Színházak Igazgatóinak Egyesülete, a Magyarországi Nemzetiségi Színházak Szövetsége, a Mozaik Művészegyesület, a Szabadtéri Színházak Szövetsége, a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége adott ki sajtóközleményt, amelyben a magyar kulturális élet működése szabályozásának egyes területeit érintő jogszabály-módosításokkal kapcsolatban nyugalomra kéri a politika és a kultúra minden szereplőjét.