Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, a magyar könyvszakma és irodalmi közgyűjtemények integrált fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Facebookon reagált Soros György kinyilatkoztatására, amelyről Nietzsche egyik legismertebb műve, az Imígyen szóla Zarathustra jutott eszébe (Zarathustra más néven Zoroaster, erre és Soros Györgyre utal a Soroaster név). 

Imígyen szóla Soroaster

Egy liberárja átiratai

A biológiailag meghatározott embert felülmúló embert tanítom nektek. Hirdetem néktek az emberfölötti embert. A biológiailag meghatározott ember olyas valami, a minek fölébe kell kerülni. Mit tettetek, hogy fölébe kerüljetek?

Eleddig minden progresszív lény teremtett valamit, őt fölülmulót: ti pedig ennek a nagy árnak apadása akartok lenni és inkább váltok megint állattá, semhogy 'a nőnek' és 'a férfinak' fölébe kerüljetek?

Mi a majom az embernek? Nevetség avagy fájdalmas szégyen. És kell, hogy ugyanez legyen 'a nő' és a 'férfi' az emberfölötti embernek: nevetség avagy fájdalmas szégyen.

Megtettétek az utat a féregtől az emberig és bennetek még sok van a féregből. Egykor majmok voltatok és még most is az ember majomabb akármelyik majomnál.

Ime, én az emberfölötti embert hirdetem néktek! Az emberfölötti ember a nyitott társadalom értelme. Mondja akaratotok: az emberfölötti ember legyen a nyitott társadalom értelme!

Kérve kérlek benneteket, véreim, maradjatok hívek a nyitott társadalomhoz és ne higgyetek azoknak, a kik hagyományos családmodellről fecsegnek előttetek. Méregkeverők ők tudván, tudatlan.

Egykoron istent mondának, ha távoli tengerekre tekintének; én azonban megtanítalak, hogy ezt mondjátok: „emberfölötti ember".

Isten: csak sejtelem; én pedig azt akarom, hogy sejtéstek csak addig érjen, valameddig teremtő akaratotok. Tudnátok istent teremteni? Hallgassatok hát minden istenről! De teremteni tudjátok az emberfölötti embert.

Isten előtt! - Ime azonban ez az isten halott! Fensőbbrendű emberek, ez az isten vala legnagyobb veszedelmetek.

Mióta sírban nyugszik, csak azóta támadtatok föl ujra. Csak most jő a Nagy Unió, csak most lesz a fennsőbbrendű ember - úr!

Megértétek ezt a szót, én véreim? Megriadtatok, szívetek szédül? Itt háborog előttetek a szakadék? Itt halljátok a pokol ebének ugatását?

Nosza! Rajta! Fennsőbbrendű emberek! Csak most vajudott az emberiség jövőjének hegye. Isten halott: íme azt akarjuk mi, - hogy az emberfölötti ember éljen.

Valamikor az isten ellen való vétek volt a legnagyobb vétek, ámde isten meghalt és ekkor kihalának ezek a vétkezők is. Most a legborzasztóbb: a nyitott társadalom ellen vétkezni és a nemzetet többre tartani, mint az emberfeletti ember jogait!

Mikoron Soroaster e szavakat mondotta volt, ismét végignézett a tömegen és hallgatott. Állonganak - monda szivének - röhögnek: nem értenek engem; nem vagyok száj, ezeknek a füleknek való.

Avagy előbb össze kell zúzni fülüket, hogy megtanuljanak szemükkel hallani? Hát miért fizetem én a függetlenobjektív sajtót? Miért tartok el nyájnyi politikust?

Van valamijük, a mire büszkék. Hogy is hívják azt, a mi fölfújja őket? Hazaszeretetnek hívják; ez tünteti ki őket a kecskepásztorok* előtt.

A ma urait győzzétek le, én véreim, - ezek a kis emberek: ők az emberfölötti ember legnagyobb veszedelme!

Győzzétek le, fensőbbrendű emberek, kis erényeiket, kis bölcseségeiket, a homokszemkiméletet, a hangyabolyt, a nyomorú kedvtelést, a „nemzet boldogságát"!

Csak, a hol a nemzet megszűnik, csak ott kezdődik az ember, a ki nem fölösleges: ott kezdődik a szükséges ember dala, ez az egyetlen, pótolhatatlan dallam. Ott, a hol a nemzet megszűnik, - nosza tekintsetek oda, én véreim! Nem látjátok, nem látjátok a szivárványt* és az emberfölötti emberhez vezető hidakat?

Im-ígyen szóla Soroaster.

*Becsszó, hogy Nietzsche eredeti szövegében is kecskepásztor és szivárvány szerepel.