Megjelent a Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíj idei felhívása. A pályázatokat február 15-ig várja a Petőfi Irodalmi Múzeum.

Február 15-ig lehet pályázni a Petőfi Irodalmi Múzeum által kiírt Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíjra. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Petőfi Irodalmi Múzeum által meghirdetett Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíjban fiatal írók, irodalmárok részesülhetnek szépirodalmi, kritikai, szociográfiai vagy irodalomtörténeti művek létrehozásához.

Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, kedvező feltételeket teremtve a magas színvonalú alkotótevékenységhez. Az ösztöndíj időtartama 12 hónap: a 2021. január és 2021. december 31. közötti időszak. Az ösztöndíj, amelyben az idén legfeljebb tizenhárman részesülhetnek, egy éven át havi bruttó 200 ezer forint összegű támogatást jelent. A Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíj lebonyolítója a Petőfi Irodalmi Múzeum, amely a nyerteseknek az ösztöndíj időtartama alatt és azt követően megmutatkozási lehetőséget biztosít. Pályázat benyújtására jogosult az az 1981. január 1-jét követően született író, irodalmár, aki már publikált színvonalas szakmai orgánumokban, és a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem részesül központi költségvetési forrásból finanszírozott alkotói támogatásban. Publikált kötet megléte pedig előnyt jelent. Korábbi Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíjasok is pályázhatnak, amennyiben legfeljebb kétszer nyerték el az ösztöndíjat, és a korhatárnak még megfelelnek.

Fontos lehet tudni, hogy egy évnél hosszabb időszakra vonatkozó munkaterveket a kuratórium nem támogat. Ezen kívül PhD-témával vagy drámaírói tevékenység támogatására nem lehet pályázni. A pályázatokat február 15-ei beadási határidővel postai és elektronikus úton várja a Petőfi Irodalmi Múzeum. A pályázatokat a múzeum által felkért szakértői kuratórium bírálja el a beérkezési határidőtől számított 30 napon belül. A múzeum az eredményről a döntést követő 15 napon belül elektronikus úton valamennyi pályázót értesíti és a nyertes pályázók névsorát a saját honlapján teszi közzé. A részletes pályázati felhívás a Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) honlapján érhető el.