Első ütemben a KKM/44179-3/2020/Adm támogatási szerződés keretében bruttó 140 millió forintos támogatás felhasználásával mentik meg a cekeházi kastélyt. A támogatási szerződés részét képezi Abaújszántó testvérvárosának, a szlovákiai Kassának egy turisztikai vonzerőfejlesztési projektje is. Ott a főtéren álló egykori Alsókapu földfelszín alatt megmaradt, korábban már korszerű látogatóközponttá alakított részének a további élményturisztikai fejlesztése szerepel a megvalósításra kerülő tevékenységek között. A projektek a határ mindkét oldalán a ViaCarpatia EGTC / JövőÚtja Nonprofit Kft. segítségével valósulnak meg.

A Patay-kastély 1820 körül épült:

A projektindító sajtótájékoztatóra a kastély előtt került sor 2021. május 14-én.

Beszédében Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese a szlovák-magyar határon átnyúló együttműködésről, annak a turizmusra és a gazdaság fejlődésére gyakorolt pozitív hatásairól beszélt.

Dr. Virág Zsolt a Magyar Kastélyprogram Nkft. ügyvezető igazgatója, művészettörténész az abaújszántói Patay-kastély történetét, valamint a kastély fejlesztésében lévő lehetőségeket mutatta be.

Dr. Hörcsik Richárd, Zemplén és Abaúj országgyűlési képviselője a cekeházai kastély fejlesztésének, valamint a térség turisztikai fejlesztési projektjeinek jelentőségéről ismertette gondolatait.

Safián Ádám, Abaújszántó város polgármestere pedig a kastély felújításának Abaújszántó turizmusára gyakorolt hatásával, valamint a város egyéb fejlesztési projektjeinek bemutatásával zárta a sort.

A Patay-kastély egy archív felvételenForrás: Magyar Kastélyprogram Kft.

A leromlott állapotú Abaújszántó–Cekeházi Patay-kastély az ország egyik legszebb fekvésű kastélya, a Zempléni-hegység lankáin terül el. Cekeháza első okleveles említése 1427-ben történt, ekkor a névadó Czeke család birtokát képezte. A mai kastély első, késő reneszánsz stílusú épületrészét a Széky család emeltette, amely három generáción át lakta Cekeházát.

A 17. század végén házasság révén a Patay család tulajdonába került a folytonos harcok miatt elnéptelenedett birtok. 1726-ban Patay Sámuel végrendeletében Cekeházán „örökös kastélyhelyen épített udvarház" került említésre. A második, barokk építési periódus az 1780-as és az 1810-es évek közé tehető, ekkor alakították ki a teknőboltozatos helyiségeket is.

Az épület következő, jelentős átépítésére a 19. század második felében került sor, ez a kastély építésének harmadik periódusa. Ekkor kapta ma is látható historizáló, neoklasszicista stílusát az épület. Ezen nagyobb arányú bővítés idején sok helyiség az ókori és a reneszánsz művészet formavilágát ötvöző díszítőfestést kapott. Az archív képeken látható svájci stílusú fafaragásokkal díszített veranda is ekkor épült, ennek lenyomata ma is jól látható a főhomlokzaton.

Patay-kastélyForrás: Origo

1911-ben Patay Sámuel birtokába került a kastély, aki egészen 1945-ig, az államosításig lakta. Ekkor az épületben kollégium, majd termelőszövetkezeti irodák kaptak helyet.

A rendszerváltozás után magántulajdonba került a kastély, állapota folyamatosan romlott. 2003-ban Abaújszántó önkormányzata – amelyhez ma Cekeháza közigazgatásilag tartozik – visszavásárolta a kastélyt, hogy megmenthesse a végső pusztulástól.

Jelen projekt keretében a kastély felújításának első üteme történik meg, amely magában foglalja a romos kastély alapjainak statikai megerősítését, az elvált és széttöredezett falak összekötését, szakszóval „összevarrását". Elkészül az új vasbeton koszorú és a födémek, újjáépülnek a beomlott boltozatok, valamint új tetőzetet kap az épület, amely biztosítja hosszú távú fennmaradását.

Jelen első ütem keretében – a teljes felújítás megkezdéséig – biztosította válik az épület biztonságos bejárása, lehetőség nyílik történelmi környezetben különleges rendezvények, filmforgatások, valamint a nyári turisztikai szezonban kultúrtörténeti séták megtartására az egykori nemesi rezidenciában.

Az épület teljes felújításának, valamint turisztikai vonzerővé fejlesztésének a részletes terve szintén elkészült, ez egy következő, második ütemben kerülhet majd megvalósításra.