Ókovács Szilveszter írása az Origónak.

Drága Néném,

Kedves, hogy emlékeztet arra, Kölcsey Ferenc épp 200 esztendeje fejezte be "szatmárcsekei magányában" nagy költeményét. Biztosan tudjuk, hogy nem tudhatta, miféle karriert jár majd be ez a mű, ahogy Vörösmarty Mihály sem sejthette, egyébként azt sem, hogy bő tíz évvel később lejegyzett nagy verse, a Szózat valami igen hasonló úton indul majd el. (Sőt: igaz, csak egy esztendővel, de mégiscsak előbb írták ki eleink a reformkor fináléjában a Szózat megzenésítésének pályázatát, mint a Kölcsey-versét.)

Azon nincs mit csodálkozni, hogy a törökök okozta visszavetettség és stagnálás miatt nemcsak operajátszásunk, de himnuszunk is két évszázaddal később "lett" például a németalföldi, első "modernnek" tartott himnuszhoz képest. De mint minden, ami nem pénzügyeken, nyersanyagon és geopolitikán megy el, hanem szellemiekre és művészetre épül, a himnuszterületen is behoztuk a hátrányt. Ha a középkortól szokásban lévő katolikus népéneket, a Boldogasszony, Anyánkat is ideveszem, és a Trianon-sokk után keletkezett Székely Himnuszt is, legalább négy olyan himnikus tartalmú énekünk létezik, amely ünnepélyeken, fontos eseményeken összefog bennünket, magyarokat. (És milyen érdekes szemlélni az elmúlt két évtizedben a "Kell még egy szó" c. opusz jogos felmagasztosulását és mára - sajnos - lassú kiveszését is a kultúrházakból, valamint az Ismerős Arcok "Nélküled" című balladájának a Koltay Gergely-filmdal helyére emelkedését, viszont talán eggyel kijjebb, tömegrendezvényeken, sportpályák lelátóin.)

Drága Néném, megérdemeljük, hogy mindenféle mellékhimnuszaink is lehessenek, és egyáltalán nem bánom, hogy a Kölcsey-himnusz (most mint műfajra hivatkozom) bicentenáriumának apropóján és említés szinten, de számba vehettük ezeket is. Ugyanis a lényegre mutatnak rá e kísérő-opuszok is. A himnuszok ugyanis lehetnek versalapúak - bár nem ez a gyakori, inkább eleve dalként születnek, netán a dallamra utóbb készül a szöveg -, de mindet a tömeges énekhang teszi egy nemzet himnuszává.

Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója 2021. október 25-énForrás: MTI/Mohai Balázs

Az OPERA különleges hozzáférése a magyar Himnuszhoz tagadhatatlan. 1844-ben nem létezett más magyar profán zenekar és énekkar, csak a Nemzeti Színházé, amely egyaránt jogelődje saját magának és a Magyar Királyi/Állami Operaháznak is. Ezt a két zenei együttest igazgatóként maga az ifjú, még ekkor is csak 34 esztendős Erkel Ferenc vezette, könnyen kizárható tehát, hogy bárki más előbb megszólaltathatta volna a szimfonikus zenekari vagy a professzionális énekkari letétet. A Himnusz minden magyaré, de mi, operások ezért érezzük úgy, hogy nekünk még annál is kicsit többet jelent, többet mond. És kötelességet is ró ránk: alapító főzeneigazgatónk művét mégiscsak nekünk illik legszebben előadni. Viszont mégsem a szép előadástól lesz Himnusz a himnuszból.

És itt érkeztünk el a lényeghez. A Himnusz mélysége az Istenhez fordulásban és annak önreflexív alázatában van, szépsége Kölcsey művészetében gyökerezik, szelídsége Erkel nyolcütemes elő- és utójátékában hat meg a könnyekig. Ahhoz pedig, hogy valamennyiünket egyesítsen és magnetizáljon, energiával töltsön fel, mégis a zenekar szövet elhagyása szükséges. És az énekkaré is. Ahhoz ugyanis aktív magyarokra van szükség, hogy elementáris hatása megmutatkozzék, és nem a harsányság kell, ide az nem is illene. Ám ha ketten ajkukba harapnak, már veszít az erejéből.

Miért? A Himnusz nem koncertszám. Nem meghallgatni kell, azután visszaülni. Nem az aktuális popsztár gégetekergéseit rajongani, azután visszaülni. És tévedés ne essék: nem is operaénekes hangjában kell gyönyörködni, mert az is passzívvá tesz, és még el is vonja a figyelmet az alaphelyzetről és a mondanivalóról. A szakrális fókuszról.

Pedagógus Kollégák, ha netán olvastok: törjétek össze a lemezeket - persze, képletesen értem. Ne hangozzon el többé a mondat, amelytől feláll a szőr a hátamon, és amely lecsavar minden becsatornázható nemzeti lelkesedést: "akkor most hallgassuk meg együtt a Himnuszt!". Ne kínlódjatok lefagyó fájlokkal, ne az iskola pacsirtája énekelje a Himnuszt, és ne is a lelkes tanárnő. Majd máshol, mást elvokalizálnak, a Himnusz-éneklésnek egyetlen hangszere lehet csak: a tömeg hangja. Hiába: tegnap és ma, tehát holnap is az énekelt szöveg lett és lesz a nemzetek Himnusza, nem a szavalat.

A növendék pacsirta vagy a tanárnő viszont kezdje el a Himnuszt, mert olyan nincs, hogy "együtt elkezdjük". A cappella, vagyis kíséret nélkül, mert úgy nagyobb és direktebb a többiek késztetése a bekapcsolódásra. És nehogy Esz-dúrban indítsa (tehát hangzó G-n), mert az a profik számára íratott! Maga Erkel készített B-dúr letétet is élete alkonyához közeledve - számos más, addigra már a nép ajkán, tehát több évtizedes praxisban kialakult ritmikai kiigazítást, egyszerűsítést is megjelenítve. Ekkor már elég jóval lejjebb, egy tiszta kvarttal mélyebbre, hangzó D-n gondolta kezdeni magát az énekszólamot.

De mondok mást, ugyancsak tapasztalatból, hisz magam is azt vettem észre itt, az OPERÁ-ban, hogy ha a zenekar játszik, csökken a közönség éneklési kedve, kvázi "helyettük" nyomják a művészek. Úgyhogy legtöbbször azt kérem, a hangszeres kollégák is álljanak fel, ők is inkább énekeljenek: mind énekeljünk. És ez beválik, ahogy az is, hogy nem D-n indítom, hanem még lejjebb, C-n. Mert lehet (hangilag) reggel is, és a közönség vocéja - akárcsak templomban - leginkább a mezzoszoprán és a basszbariton lágéban szól, vagy ott hangzik kényelmesen.

Drága Néném, kegyed is pedagógus volt aktív korában, remélem, egyetért a fenti meglátásokkal. Kívánjuk együtt a kétszáz éves Himnusznak, amely minálunk, magyaroknál ekvivalens értékű vers és dallam összekapaszkodása, hogy csak az öröklét kezdetét jelző harsonák szakítsák majd meg egyszer, sokára a magyar Himnusz kórusának éneklését!

Zsdú átvétá, kák szálávej létá!

Szilveszter

2023. január 16.