A Színház- és Filmművészeti Egyetem és a Fiatal Alkotók a Művészetért Egyesület egy interaktív pilot tananyagot fejlesztett Arany János Ágnes asszony című balladája alapján. A közszféra és a magánszféra együttes közös terméke az innovatív oktatási módszer koncepcióvázlata és óravázlata a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00024 kódszámú „Egyetemi tudás- és szellemi tulajdon menedzsment központ létrehozása az SZFE-n" című projekt keretében valósult meg.

A dráma oktatása és a színházi nevelés fontos szerepet játszik a magyar oktatási rendszerben. Arany János Ágnes asszony című balladája alapján készült interaktív pilot tananyag új lehetőségeket kínál az általános és középiskolai drámatanítás gyakorlati megvalósításához.
A projekt keretében elkészült egy tankönyv koncepcióvázlata is, amely a Nemzeti Alaptanterv dráma és színház tárgyának tanmenetéhez igazodva tematikusan bontott elméleti és gyakorlati anyagokat kínál az oktatóknak. A drámaoktatásnak, a színházi nevelésnek - ami a művészetpedagógiának több ágát integrálja -, valamint a kortárs médiának az eszközeit is felhasználja. A tananyag elméleti alapokat és kidolgozott óravázlatokat nyújt, amelyek segítségével az oktatók könnyen felkészülhetnek az órákra.

Interaktív drámaóraForrás: SZFE

A dráma és színház tevékenységei kulcsfontosságúak a Nemzeti Alaptantervben meghatározott kompetenciák fejlesztésében. A tankönyv tematikája és óravázlatai szorosan illeszkednek az Alaptantervben felvázolt célokhoz és kompetenciákhoz. A tankönyv lehetőséget ad a tanároknak a fejlesztő, tanulást támogató és az összegző-minősítő eszközök közötti választásra, amely a NAT irányelveivel összhangban áll.
A tankönyv elsődleges célközönsége az általános iskola 7. és 8. osztályában, valamint a középiskolák alsó tagozataiban dráma és színház tantárgyat tanító pedagógusok. A kidolgozott órák és segédletek segítségével jelentősen csökkenthető az órákra való felkészülési idő. A tankönyv másodlagos célközönsége a dráma tanári szakképzésben résztvevő hallgatók. Az elméleti háttér kidolgozottsági szintje és kapcsolódása a tematikus óravázlatokhoz kiváló lehetőség a szakmát elsajátítani kívánók számára, hogy a könyv adottságait kihasználva az egyetemről kilépve magabiztosan kezdhessék el a tantárgy tanítását.

Interaktív drámaóraForrás: SZFE


Harmadlagos célközönség maguk a diákok. A szakirányok integráltságnak köszönhetően a diákok rendkívül komplex és átfogó tapasztalattal és tudással gazdagodnak. A tananyag és az órai információk, elsajátításával, nyomtatott, digitális, valamint vizuális segédanyagok segítségével, a frontális oktatáson túlmutató, interaktív, közösségi élményekben lesz részük a gyerekeknek.
A tankönyv ambiciózus vállalása, hogy a drámapedagógia és a színházi nevelés több ágát integráltan, tematikusan alkalmazza. Ezek az ágak habár elkülöníthetőek egymástól, közös vonásuk, hogy a gondolatokat és az ebből eredő viselkedésmintákat nem tényként, hanem alapanyagként kezeli. Nem tesz állításokat, hanem keretet ad, amiben egymáshoz képest - úgymond egy közösségi vákuumban - kísérletezhet az egyén. A játékok és gyakorlatok által biztosított határokon belül akár szerepből, akár saját magunk perspektívájából, de a közösség tükrén keresztül reflektálhatunk magunkra és a környezetünkre.

Részlet az Ágnes asszony interaktív tananyagbólForrás: SZFE

Az interaktív tananyagfejlesztés fontossága a Z generáció oktatásában - új megközelítések a digitális tanulásra való felkészítésben

A digitális korban a tanulás és az oktatás új kihívások elé néz. A Z generáció tagjai, akiket gyakran "digitális bennszülötteknek" neveznek, már fiatal koruktól kezdve szinte minden területen érintkeznek a technológiával. Ezért kiemelkedően fontos, hogy az oktatási rendszer is alkalmazkodjon ehhez a változó környezethez. Az interaktív tananyagfejlesztés - mint új megközelítés - lehetőséget kínál a Z generáció oktatásában való hatékonyabb részvételre és motivációra.

Részlet az Ágnes asszony interaktív tananyagbólForrás: SZFE

Az interaktív tananyagfejlesztés olyan módszert jelent, amely a digitális technológiák és eszközök segítségével interaktív és dinamikus tanulási élményt nyújt. Ennek számos előnye van a Z generáció számára. Először is a digitális platformok és eszközök a Z generáció tagjainak természetes környezetét tükrözik, ami hozzájárul a motiváció növeléséhez és az érdeklődés fenntartásához. Másodszor, az interaktív tananyagok lehetővé teszik az egyéni tempóban való tanulást és a differenciált oktatást, ami segít az egyéni szükségletek kielégítésében. Harmadszor, az interaktív elemek - például játékos feladatok, virtuális szimulációk és kérdőívek - aktív részvételt biztosítanak a tanulók számára, ami mélyebb megértést és megtartást eredményezhet.A Z generáció tagjai olyan digitális környezetben nőttek fel, ahol az információhoz való hozzáférés könnyű és gyors. Ezért a hagyományos, lineáris tananyagok és passzív ismeretszerzési módszerek gyakran nem elégítik ki az igényeiket. A Z generáció tagjai aktív részvételt, vizuális elemeket és interaktív tartalmakat várnak el a tanulási folyamatban. Az interaktív tananyagfejlesztés lehetővé teszi a tananyag személyre szabását, a vizuális és auditív elemek gazdagítását, valamint az egyedi tanulási utak kialakítását, ezáltal megfelelve a Z generáció tanulási preferenciáinak.

Részlet az Ágnes asszony interaktív tananyagbólForrás: SZFE

Az oktatásban a motiváció rendkívül fontos tényező a tanulási eredményesség szempontjából. A Z generáció tagjai gyakran elterelhetők és gyorsan elveszítik érdeklődésüket a hagyományos tananyagokkal szemben. Az interaktív tananyagfejlesztés lehetővé teszi az interaktív és izgalmas tanulási élmények nyújtását, amelyek fokozzák a tanulók motivációját és elkötelezettségét. A motivált tanulók nagyobb valószínűséggel érik el a jobb eredményeket, és nagyobb valószínűséggel fejlesztik tovább ezáltal a megszerzett tudásukat.
A Z generáció tagjai a jövő társadalmának és munkaerőpiacának lesznek meghatározó részei. Az ő felkészítésük a digitális környezetre és a kritikai gondolkodásra létfontosságú a társadalmi és gazdasági fejlődés szempontjából. Az interaktív tananyagfejlesztés lehetővé teszi az olyan kulcsfontosságú készségek, mint a problémamegoldás, a kreativitás, a kommunikáció és a technológiahasználat fejlesztését. Ezen készségek birtokában a generáció tagjai jobb esélyekkel indulnak majd a munkaerőpiacon, és hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez és innovációhoz. A klasszikus műveltség és értékrend átadásának is egyre inkább terepe kell legyen a digitális és interaktív környezet, eszköze pedig az élmény- és drámapedagógia.

Részlet az Ágnes Asszony interaktív tananyagbólForrás: www.schfoto.cominfo@schfoto.com+36303134949/Schwarczenberger-Ludvan Gyongyi

A Színház- és Filmművészeti Egyetem küldetése, hogy sokak számára könnyen elérhetővé tegye a színházművészeti és filmművészeti felsőoktatási képzésbe való becsatlakozás lehetőségét. Az interaktív pilot tananyagfejlesztés kezdeményezése is ennek a küldetésnek a megvalósítására törekszik, hiszen a tananyagok segítségével a diákokhoz közelebb kerülnek a művészetek.

Részlet az Ágnes asszony interaktív tananyagbólForrás: SZFE

Az interaktív pilot tananyagfejlesztés révén a Színház- és Filmművészeti Egyetem és a Fiatal Alkotók a Művészetért Egyesület közösen olyan innovatív megoldásokat kínálnak, amelyek a dráma oktatásának új lehetőségeit nyitják meg. Ez a kezdeményezés hozzájárul az oktatási módszerek és eszközök fejlődéséhez, inspirációt adhat más intézményeknek és szakembereknek is a pedagógiai innováció terén.

A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00024 kódszámú Egyetemi tudás- és szellemi tulajdon menedzsment központ létrehozása az SZFE-n című projekt keretében valósult meg.