Második mérföldkőnél a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek" projekt

Forrás: SZNM-MOKK

 A Széchenyi 2020 keretében 2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásból 36 hónapon keresztül zajló „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek" című EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú projekt 2019. január 31-én második mérföldkövéhez ért. A múzeumi és könyvtári komponensből álló projekt a tehetséggondozás mellett kiemelten támogatja a végzettség nélküli iskolaelhagyók számának csökkentését, ezáltal a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci helyzetének javítását. A projekt szakmai megvalósítói, a konzorciumvezető Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ és partnere, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár elkötelezettek az esélyegyenlőség szerepének növelése, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása és a kulturális javakhoz való egyenlő hozzáférés lehetőségének megteremtése mellett.
A projekt kutatásokkal, módszertani fejlesztésekkel, ingyenes továbbképzésekkel, országos szaktanácsadói és koordinátori hálózatok működtetésével, a szolgáltató szemlélet kulturális intézmények körében történő elterjesztésével a múzeumi és könyvtári terület intézményeit és munkatársait arra készíti fel, hogy intézményeik kompetencia-, készségfejlesztő, valamint a tanulást támogató, nem formális és formális oktatási szolgáltatásait megújítsák.

Esélyt a múzeummal 

A „Mi múzeumunk” című múzeumi komponens megvalósításához kapcsolódó kifejezett szándék a hazai muzeális intézmények, múzeumi szakemberek, és pedagógusok körében elindult szemléletváltás kiteljesítése, a múzeumi ismeretátadás módszertani megújítása, mely a kultúrához való lehető legszélesebb körű hozzáférést segíti elő. 

Tevékenységeinket alapvetően két fő célcsoport, a közoktatásban dolgozó pedagógusok és múzeumi szakemberek  számára alakítottuk ki. A múzeumpedagógiai programok elsődleges felhasználói a pedagógusok. A számukra valóban hasznos foglalkozások kialakításához elengedhetetlen a múzeumi szakemberek felkészítése a pedagógusok és a diákok elvárásaira, a „jövő múzeumának” kihívásaira.

Forrás: SZNM-MOKK

A „Mi múzeumunk” projekt e cél elérése érdekében folytatta munkáját 2018-ban is. Négy hiánypótló alapkutatást végeztünk (Múzeumpedagógia Magyarországon, Múzeumi szakemberek 2017, Szolgáltató múzeum és frontvonalmenedzsment, Minőségmenedzsment), melyekkel megalapoztunk nyolc módszertani fejlesztést (Digitalizált gyűjtemények oktatási hasznosítása; A múzeumok felkészítése a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok kompetenciáinak fejlesztésére; Múzeumpedagógiai módszerek fejlesztése a szakképzés támogatására; Miénk a múzeum?! Módszertani útmutató a múzeumok önkéntes és IKSZ menedzsmentjéhez; Új munkatársként a múzeumban; Együttműködés, hálózatosodás, kapcsolatépítés és kapcsolattartás; A modern múzeumi interpretáció módszertana; KultúrBónusz ajánlás). Ajánlás készült a múzeumi minőségirányítási rendszerre, amelynek tesztelése öt múzeumban zajlik.

A projekt első évében megkötött 150 együttműködési megállapodás értelmében muzeális, közoktatási és felsőoktatási intézményeket vontunk be a projekt megvalósításába.  Országszerte 19 múzeumi mintaprojekt valósult meg 2870 gyermek részvételével. A mintaprojekthez kidolgozott innovatív módszerek más muzeális intézmények számára is adaptálható modellként szolgálnak.

35 muzeális intézmény és 40 oktatási intézmény közreműködésével elindult a KultúrBónusz kísérleti program, amelynek keretében az Észak-Magyarország és az Észak-Alföld régiókban 2019. végéig 6000, többségében hátrányos helyzetű diák férhet hozzá múzeumi tudástartalmakhoz. 2019. január 31-ig már 675 tanuló vett részt ingyenesen múzeumpedagógiai foglalkozásokon, és további 1854 tanuló részére rendelték meg a múzeumi programcsomagot a résztvevő iskolák.

Forrás: SZNM-MOKK

http://mokk.skanzen.hu/amit-a-muzeumi-es-konyvtari-fejlesztesek-mindenkinek-cimu-projekt-mar-letett-az-asztalra.html

A szakmai párbeszéd és a projekt disszeminálása céljából eddig négy múzeumi konferenciát rendeztünk, melyek közül kettőn (A múzeumok, mint a társadalmi esélyteremtés helyszínei, illetve A múzeumok, mint a közösségi identitás alakítói) nemzetközi múzeumi szakemberek is előadtak. A Múzeumi iránytű kiadványsorozat 16. számaként megjelentettük az Esélyt a múzeummal. Hátrányos helyzetűek felzárkóztatása a múzeumpedagógia eszközeivel című módszertani kötetet.

A 41 fővel működő múzeumi koordinátori hálózat tagjai a projekt eredményeinek terjesztésére országszerte már 257 alkalommal szerveztek tájékoztatókat. A hazai és külföldi jó gyakorlatok megismerése és további disszeminálása céljából pedig két belföldi és két külföldi (Ausztria, Erdély) tanulmányúton, továbbá három külföldi konferencián (Spanyolország, Dánia, Észtország)  vettek részt.

A projektben tízféle múzeumi szakmai továbbképzést és egy újszerű modulos képzési módszertant dolgoztunk ki. Eddig már 29 múzeumi témájú tanfolyam valósult meg 130 pedagógus és 226 kulturális területen dolgozó szakember részvételével.

Eddig 11 videóhírlevélben számoltunk be a projekttel kapcsolatos hírekről, melyek a rendszeresen frissülő ernyőhonlapon, a www.muzeumeskonyvtar2020.hu-n és a projekthonlapon, a www.amimuzeumunk.hu-n, illetve Facebook, Instagram és Youtube csatornáinkon is követhetők.

 

Forrás: SZNM-MOKK