Mindentudás Egyeteme
Jöjjön el!

English | Deutsch | Français | РусскийMindentudás Egyeteme
ELŐADÁSOK

MAGAZIN

NAPTÁR

KLUBNAPTÁR

TESZTEK

E-LEARNING

KÖZBESZERZÉS

INFO


[origo] hírek


Ősi kontinensek nyomára akadtak a Vénuszon


Drámai felvételek: eltűnt az Aral-tó nagyobbik fele


Megelőzhető a rák, késleltethető az öregedés - fölfedezték a hibás DNS-ű sejtek jelzéseit


Konferenciák, találkozók


ITA-AITES World Tunnel Congress

XXIII International Congress of History of Science and Technology


Pályázati határidők
Publikációk

 

Könyvek

Nádasdy Á., Kálmán L.: Hárompercesek a nyelvről, Osiris, Budapest, 1999.

Nádasdy Á.: "Huron" angol kiejtési kézikönyv, Texoft-Biográf, Budapest, 2000.

Nádasdy Á.: Ízlések és szabályok. Írások nyelvről, nyelvészetről, Magvető, Budapest, 2003.

Könyvfejezetek

Nádasdy Á.: Segmental Phonology and Morpho-phonology, In: Kenesei I. (szerk.): Approaches to Hungarian I. JATE, Szeged, 1985: 225-246.

Nádasdy Á.: A maradandó nyelv, In: Kenesei I. (szerk.): A nyelv és a nyelvek. 2. kiad., Gondolat, Budapest, 1989: 205-228.

Nádasdy Á - Siptár P.: A magánhangzók, In: Kiefer F. (szerk.) Strukturális magyar nyelvtan 2: Fonológia. Akadémiai, Budapest, 1994: 42-182.

Nádasdy Á - Kálmán L.: A hangsúly, In: Kiefer F. (szerk.) Strukturális magyar nyelvtan 2: Fonológia. Akadémiai, Budapest, 1994: 393-467.

Egyetemi jegyzetek, nyelvkönyvek

Nádasdy Á - Medgyes P.: Angol nyelvkönyv a gimnázium szakosított tantervű II. osztálya számára (haladó csoportok), Tankönyvkiadó, Budapest, 1974.

Nádasdy Á. (társszerzőkkel): T.I.T. Intensive English - angol középhaladó integrált tananyag. Student's Books I-IV, Teacher's Books I-III., TIT, Budapest, 1976.

Nádasdy Á.: Angol kiejtési gyakorlatok a gimnázium I-IV. osztálya számára, Tankönyvkiadó, Budapest, 1987.

Nádasdy Á.: Background to English Pronunciation: Phonetics, Phonology, Spelling. (Tanárképzési jegyzet, 1-10. fej.), 2. átdolg. kiad., ELTE Angol-Amerikai Intézet, Budapest, 2002.

Nádasdy Á.: Practice Book in English Phonetics and Phonology, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.

Tanulmányok

Nádasdy Á.:  A kérdőmondat a magyar és az angol nyelvben,  In: Horváth M., Temesi M. (szerk.): Összevető nyelvvizsgálat, nyelvoktatás. Tankönyvkiadó, Budapest, 1972: 242-247.

Nádasdy Á., Barabás A., Kálmán C. Gy.: Van-e a magyarban tulajdonnév?, Nyelvtudományi Közlemények, 1977/79: 138-157.

Nádasdy Á.: Relative Pronouns in English and Hungarian, In: Dezső L. (szerk.): Contrastive Studies, Hungarian-English, Akadémiai, Budapest, 1982, 75-88.

Nádasdy Á. (társszerzőkkel): Topic, Focus and Auxiliaries in Hungarian, Groninger Arbeiten zur germanistischen Linguistik, 1984/ 24: 162-177.

Nádasdy Á.: The exact domain of consonant degemination in Hungarian, In: Szende T. (szerk.), Proceedings of the Speech Research '89 Conference, Linguistics Institute of the Hung. Acad. of Sciences, MTA, Budapest, 1989: 104-107.

Nádasdy Á. (társszerzőkkel): A magyar segédigék rendszere,  In: Ált. Nyelvészeti Tanulmányok XVII. Akadémiai, Budapest, 1989, 49-103.

Nádasdy Á.: Consonant length in recent borrowings into Hungarian, Acta Linguistica Acad. Sci. Hung., Vol. 39 , No. 1-4, 1989: 195-213.

Nádasdy Á.: Tenseness in the Phonological System of British RP, Wien, Vienna English Working Papers, Vol 2, Nr. 1, 1993: 45-61.

Nádasdy Á.: Phonetics, Phonology, and Applied Linguistics, Annual Review of Applied Linguistics, XV, Cambridge University Press, 1995: 63-80.

Nádasdy Á.: Zur Sprachentwicklung nach der politischen Wende in Ungarn,  In: Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.) Die Sprache als Hort der Freiheit. Sprachwende und Sprachwandel nach,  Köln, Heinrich-Böll-Stiftung, 1989: 63-67.

Nádasdy Á.: A modern és a belőle képzett fogalmak jelentés- és használattörténete, Replika 30, 1998 június: 33-40.

Nádasdy Á.: Das Ursprüngliche ist das Eigentliche, avagy az eredeti és a tényleges, Nyelvtudományi Közlemények 95. ,1996-1997: 139-143.
 
Filológiai munkák

Nádasdy Á.: Perzsa irodalmi formák, In: Király I. (szerk.): Világirodalmi Lexikon. Akadémiai, Budapest,  Vol. X., 1986: 423-424.

Nádasdy Á.: Geoffrey Chaucer (utószó), In: Chaucer, Canterbury mesék, Európa, Budapest, 1987: 681-699.

Nádasdy Á., Bihari J., Rádai P.: Itschele és a világpolitika, In: Kriza Ildikó (szerk.): A hagyomány kötelékében, Tanulmányok a magyarországi zsidó folklór köréből, Akadémiai, Budapest, 1990: 43-57.

Nádasdy Á.: Tényleg, egy kis takarmány! Új Szentivánéji Álom-fordítás, 2000, 1994/8: 35-42.

Nádasdy Á.: A Walesi bárdok tréfás jiddis fordítása, [Kritikai szövegkiadás, bevezetővel és jegyzetekkel], 2000, 1998/10: 46-60.

Nádasdy Á.: Shakespeare: Drámák: Tévedések vígjátéka, A makrancos hölgy, Szentivánéji Álom, Hamlet, [Fordítás, előszó és jegyzetek], Magvető, Budapest, 2001.


Impresszum - Adatvédelem - Írjon a szerkesztőknek!