Az egyház maga a magyar nép, a különböző vallásokhoz tartozók egyformán az ország tagjai, és az egyházi közösségek vezetői az ország lakosságának érdekeit képviselik Brüsszelben - jelentette ki csütörtökön Seregély István egri érsek.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke és a kar más tagjai a református és az evangélikus egyház, valamint a zsidó hitközségek vezetőinek társaságában tesznek látogatást Brüsszelben, az Európai Unió intézményeinél. A református egyházat mások mellett Bölcskei Gusztáv püspök, a zsinat elnöke, az evangélikus egyházat Harmati Béla püspök-elnök, a zsidó hitközségeket Schweitzer József főrabbi képviseli. A látogatás első napján a küldöttség az Európai Bizottság illetékeseivel találkozott, köztük Jacques Santer elnökkel és Giorgio Bonaccival, a Magyarországgal folytatott csatlakozási tárgyalásokért felelős csoport vezetőjével. Mint Seregély István elmondta, megállapították, hogy az uniónak igen részletes ismeretei vannak Magyarországról. "Otthon az uniós csatlakozással kapcsolatban csak a nehézségekről és az akadályokról lehet hallani. Itt viszont mindenki, akivel eddig beszéltünk, egyértelműen amellett foglalt állást: Magyarország közel áll ahhoz, hogy teljesítse azokat a feltételeket, amelyek szükségesek egy effajta államszövetségbe való belépéshez. Ehhez hozzátartozik az is, hogy a szükséges segítséget megkapjuk" - mondta Seregély István. A magyar egyházi vezetők kifejezték a nép igényét az Európai Unióhoz való csatlakozásra. Ez nem politikai vagy gazdasági érdek csupán, hanem a nép történelméből következő, magától értetődő kívánság. A magyar hívek jól megbecsült tagjai kívánnak lenni a kontinensnek - szögezte le Seregély István. A küldöttség találkozott az Európai Közösség Püspökségeinek (COMECE) Bizottságával is. Seregély István az Európai Püspökkari Konferencia alelnökeként állandó kapcsolatban áll a kontinens valamennyi püspöki karával, benne a COMECE tagjaival is. Mint az érsek utóbb rámutatott, az EU-tagországok egyházainak információi szükség esetén a magyar katolikus egyház rendelkezésére állnak. A küldöttség pénteken az Európai Parlament elnökével és az EU soros elnökségét képviselő német nagykövettel találkozik.
(MTI)