Belfastban az északír nemzetgyűlés képviselői kedden hatalmas többséggel megszavazták a tartományi kormány megalakításáról kidolgozott egyezséget. A képviselők 77:29 arányban mondtak igent a tartomány új kormánya és az ír-északír együttműködési tanács szerkezetéről létrejött pártok közötti megállapodásra.

Ez alapján tíz miniszteri tárcát hoznak létre a végrehajtó testületben, Írország és a tartomány között hat fő területen állítanak fel együttműködési tanácsot. Ezekben helyet kapnak majd a katolikus közösség, köztük az Ír Köztársasági Hadsereg politikai szárnyának tartott, Sinn Fein képviselői is, ha az IRA jelét adja, hogy hajlandó fegyverei beszolgáltatására. Az északír parlamenti képviselők keddi szavazásukkal megnyitották az utat az előtt, hogy márciusban a brit kormány átadja a meghatározott hatalmi jogköröket a tartománynak. Az északír kormány megalakítása a katolikus közösség képviselőinek minisztereivel megtörheti az IRA hajthatatlanságát a fegyverbeszolgáltatás terén. A legjelentősebb republikánus fegyveres csoport addig nem hajlandó semmiféle önkéntes leszerelésre, amíg az északír alkotmányozási folyamatban, a kormány és a határokon átnyúló együttműködési testületek létrehozásában nem születik kézzelfogható eredmény a nagypénteki egyezségben megfogalmazott alapelvek szerint.
Gerry Adams, a Sinn Fein vezetője aki Tony Blair brit kormányfővel tanácskozott a szavazás idején Londonban, kijelentette: a szavazás ledöntötte az utolsó akadályt, ami a nagypénteki megállapodás maradéktalan végrehajtásának útjában állt. A fegyverbeszolgáltatás várható megkezdéséről, óvatosan csak annyit mondott, hogy a nagypénteki egyezség kijelölte az utat a leszerelés megvalósításához, és a felek képesek megoldani a félkatonai csoportok leszerelésének problémáját is. A hatalomátadás a kulcs a leszerelés kapujához - hangoztatta.
(MTI)