A Nyolcak külügyminiszterei tervet dolgoztak ki a koszovói válság rendezésére

A "nyolcak" külügyminiszterei csütörtöki bonni tanácskozásukon elvi megállapodást kötöttek a koszovói válság rendezése során követendő lépésekről.


1. A nyolcak az alábbi általános elveket fogadták el a koszovói válság megoldására:
Haladéktalanul és ellenőrizhető módon véget kell vetni az erőszaknak és az elnyomásnak Koszovóban;
- Ki kell vonni Koszovóból a katonai, rendőri és félkatonai erőket;
- Az ENSZ által támogatott és jóváhagyott hatékony nemzetközi polgári és biztonsági jelenlétet kell megteremteni Koszovóban, amely jelenlét képes szavatolni a közös célok elérését;
- Az ENSZ Biztonsági Tanácsának döntése alapján ideiglenes közigazgatást kell létrehozni Koszovóban, biztosítandó a békés és normális életkörülményeket Koszovó minden lakója számára;
- Szabadon és biztonságban térhessen haza minden menekült és otthonából elüldözött személy, s a humanitárius segélyszervezetek akadálytalanul eljuthassanak Koszovóba;
- Politikai folyamat szükséges egy ideiglenes politikai keretegyezmény megteremtéséhez, amely érdemi autonómiát irányoz elő Koszovó számára, teljes mértékben tekintetbe véve a rambouillet-i egyezményeket, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság és a többi térségbeli ország szuverenitásának és területi épségének elveit, valamint az UCK lefegyverzését;
- A válságban lévő térség gazdasági fejlődésének és stabilizációjának átfogó megközelítése szükséges.
2. Ezeknek az elveknek a valóra váltása érdekében a nyolcak külügyminiszterei utasították politikai igazgatóikat, hogy készítsék elő egy ENSZ BT-határozat elemeit.
3. A politikai igazgatók felvázolják a koszovói válság politikai megoldása felé vezető további konkrét lépéseket.
4. A nyolcak elnöksége tájékoztatja a kínai kormányt a mai találkozó eredményeiről.
5. A külügyminiszterek megfelelő időben újra összeülnek, hogy áttekintsék az addig elért haladást.