II. János Pál pápa szombaton találkozott Teoctist pátriárkával

A Romániában tartózkodó II. János Pál pápa szombaton késő délután találkozott Teoctist pátriárkával és a Román Ortodox Egyház (BOR) Szent Szinódusának tagjaival. A pátriárka bukaresti palotájában tartott találkozó előtt a két egyházvezető beszédet mondott a román államfő, a miniszterelnök, a román politikai és kulturális élet számos személyisége előtt.

A pápa és Teoctist pátriárka

Fotó: Laszlo Balogh
- Európa egységét először a szellemi egységben kell megvalósítani – mondta Teoctist pátriárka, emlékeztetve arra, hogy a két egyház között már a nyolcvanas években megindult a párbeszéd. Ezt kívánja támogatni a román ortodox egyház a belső felekezeti párbeszéd megkezdésével. A BOR igyekszik hozzájárulni a nemzeti tudat megőrzéséhez a Romániában élő minden nemzeti és felekezeti kisebbség sajátosságainak tiszteletben tartásával - mondta a pátriárka és azt a reményét fejezte ki, hogy II. János Pál romániai jelenléte kedvező hatással lesz a BOR és a romániai görög katolikus egyház között megindult párbeszédre, valamint arra, hogy véglegesen felekezeti béke szülessen Romániában. Teoctist pátriárka kijelentette, még nem gyógyult be minden seb, de létezik az a szándék, hogy megőrizzék a két egyházat összekötő elemeket. A BOR támogatja azt, hogy egy Nemzeti Ökumenikus Tanács jöjjön létre Romániában mindkét rítusú katolikus egyház, valamint a többi keresztény felekezet részvételével.
Beszédében II. János Pál kijelentette, a katolikus és a román ortodox egyház között számos lehetőség van az együttműködésre, a közös fellépésre egymás kölcsönös tiszteletével az emberiség javára. Örömét fogalmazta meg, hogy jelenlétével megkezdődhetett a testvéri párbeszéd azokról a problémákról, amelyek elválasztják egymástól a két egyházat. II. János Pál reményét fejezte ki, hogy ezek az ellentétek megoldhatók. Úgy fogalmazott: "az évezred végén az emberek azt szeretnék látni, hogy képesek vagyunk kijutni dölyfünk és félelmeink szövevényéből, s az úr kegyelmének évét hirdetjük". A világnak és Európának szüksége van a testvéri szeretet azon bizonyítékára, mely képes legyőzni a gyűlöletet és a meg nem értést, képes megnyitni a szíveket a megbékélés előtt.