A köztársasági elnök és a miniszterelnök elmozdításának magyar szabályai

Magyarországon – szemben Oroszországgal és az Egyesült Államokkal - élesen különbözik az államfő és a miniszterelnök intézménye, az államfőnek gyakorlatilag nincs végrehajtó hatalma.
A köztársasági elnököt a magyar alkotmány szerint akkor lehet, illetve kell elmozdítani tisztségéből, ha
a) egészségügyi vagy egyéb okokból kilencven napon túl képtelen ellátni hivatalát
b) összeférhetetlenség áll fenn
c) az államfő szándékosan megsérti az alkotmányt vagy bármely törvényt.
Az első eset egyértelmű. A b) pontban említett összeférhetetlenség a köztársasági elnök esetében teljes körű, azaz az államfői poszt minden egyéb megbízással összeegyeztethetetlen. „A köztársasági elnöki tisztség összeegyeztethetetlen minden más állami, társadalmi és politikai tisztséggel vagy megbízatással. A köztársasági elnök más kereső foglalkozást nem folytathat, és egyéb tevékenységéért – a szerzői jogi védelem alá eső tevékenységet kivéve – díjazást nem fogadhat el", mondja a magyar alkotmány 30. paragrafusa. Az összeférhetetlenség kimondásáról és így az államfő leváltásáról a parlament dönt, kétharmados, titkos szavazással. A szavazást bármely országgyűlési képviselő kezdeményezheti.
A szándékos törvénysértés miatti felelősségre vonás esete a legbonyolultabb, ez emlékeztet leginkább az amerikai impeachment eljárásra. Ebben az esetben az eljárás a következő: az országgyűlési képviselők egyötödének (azaz legalább 78 képviselőnek) kell indítványoznia a vizsgálat megindítását, amelyről a parlament kétharmados, titkos szavazással dönt. A döntés után, a vizsgálat befejeztéig az elnök nem gyakorolhatja hivatalát. A vizsgálatot az Alkotmánybíróság folytatja le, és ő foszthatja meg tisztségétől az államfőt. Ha az elnök bűncselekményt követett el, akkor az eljárás egyben bírósági tárgyalás is, amelyben a vádat egy a parlament által a képviselők közül választott vádló képviseli.
A miniszterelnököt ezzel szemben nem csak törvénysértés miatt, hanem bármilyen okból le lehet váltani, akkor is, ha a képviselők egyszerűen csak úgy gondolják, hogy rosszul végzi a munkáját. A képviselők egyötöde javasolhatja a miniszterelnök – és egyben a kormány – leváltását, de indítványuknak tartalmaznia kell miniszterelnök-jelöltjük nevét is. Így a miniszterelnök és kormánya leváltásáról való szavazás egyben az új kormányfőről való szavazás is. Így erről értelemszerűen egyszerű többséggel dönt az országgyűlés.