Továbbra is Markó Béla vezeti az RMDSZ-t

A szombaton kezdett tanácskozás vasárnap kora reggelbe nyúló első munkanapjának végén a küldöttek az eddigi szövetségi elnököt, Markó Bélát választották meg ismét az RMDSZ vezetőjének 274 szavazattal. Az RMDSZ megújulásának programjával fellépő Kincses Elődre 157 küldött voksolt.

Fotó: RMDSZ
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség eddigi stratégiájának megerősítéséről a kormányzati szerepvállalás folytatásáról döntött az RMDSZ Csíkszeredában rendezett VI. kongresszusa.

A kongresszus első munkanapján hosszú, de a vártnál jóval kevésbé heves vita folyt az eddigi politika folytatását helyeslő és a kormányzati szerepet alapvetően kudarcnak, az RMDSZ eredeti programjától való eltávolodásnak ítélő két tábor között.
Az RMDSZ 1997 októberében összehívott V., rendkívüli kongresszusa óta eltelt időszak mérlegét a vezető tisztségviselők és testületek kilenc beszámolója, jelentése vonta meg. A 67 hozzászólásból kirajzolódott az, hogy a többség az összes nehézség és kudarc ellenére azt támogatja, hogy az RMDSZ továbbra is a döntéshozatalokban való részvétellel próbáljon érvényt szerezni a magyar nemzeti kisebbség jogainak.
A hozzászólók egyetértettek abban: a cél az, hogy a romániai magyarság magyarként maradhasson meg szülőföldjén a maga sorsáról saját maga dönthessen és ehhez nélkülözhetetlen eszköznek tartja az autonómiát.
Azzal is mindenki eygetértett, hogy Romániát nem lehet a nemzeti kisebbségi kérdés megoldására modellként emlegetni. Tőkés László püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke azt a véleményt fogalmazta meg, hogy vértelen formában ugyan, de az erdélyi magyarok, németek, szlávok és cigányok ugyanannak az etnikai tisztogatásnak és erőszakos asszimilációnak van kitéve, mint a koszovói albánok vagy a vajdasági magyarok.
Ezzel szemben Frunda György arra hívta fel a figyelmet, hogy míg Koszovóban 1998 óta a kisebbségi jogok módszeres felszámolása folyt, Romániában 1989 után a kisebbségi jogok bővülésének lassú, de visszafordíthatatlan folyamata indult el.

Az eddigi RMDSZ-politika folytonossága megőrzésének igénye mutatkozott meg abban is, hogy a küldöttek számos kisebb változtatást fogadtak el az RMDSZ programjában és alapszabályzatában, de alapvető módosítást egyik dokumentumban sem tartottak szükségesnek.

(MTI)

Ajánló:

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség honlapja friss kongresszusi információkkal

Korábban: