Az Osztrák Néppárt

A valójában kereszténydemokrata Osztrák Néppárt (ÖVP) nehezen kiismerhető: eleve hat szervezetből alakult 1945-ben, és a párton belül nagy önállóságot élveznek a tartományi szervezetek.

A belső kompromisszumok örökös keresése miatt körvonalai kissé elmosódottak, abban azonban mindenki egyetért, hogy a párt jó rálátással bír és helyes irányba tart a gazdasági kérdésekben.
Soraiban a magángazdaság sok jelentős személyisége tömörült, ezért a határozott és jól kimunkált gazdaságpolitika a fő erénye.

(MTI)