A Vajdasági Szociáldemokrata Liga elnöke köztársasági státuszt szán Vajdaságnak

Nenad Canak, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga elnöke a Vajdaság és Szerbia viszonyának rendezését célzó tervet kíván kidolgozni.

A tartomány önállóságának legradikálisabb vajdasági szerb híve újvidéki sajtóértekezletén emlékeztetett, hogy a Vajdaság Köztársaság terv nem a tartomány függetlenné válását, hanem az ország föderalizálását tűzte ki célul: köztársasági rangot a Vajdaságnak, Közép-Szerbiának és Koszovónak adna, és Belgrádot is szövetségi egység rangjára emelné. Ily módon ezen területeket - a tartományokkal ellentétben - nem foszthatnák meg önállóságuktól.

Canak a sajtóértekezleten közölte, hogy tervezetét más pártokkal együtt kívánja megalkotni és elsőként a Kasza József vezette Vajdasági Magyar Szövetséggel (VMSZ), valamint a Miodrag Isakov-féle Vajdasági Demokratikus Reformpárttal kíván tárgyalni. Józsa László annyiban igazoltnak látta Canak érvelését, hogy a köztársaság-autonóm tartomány viszony egy tollvonással felborítható.

A terv egybecseng más demokratikus politikai irányzatok azon véleményével is, hogy gazdasági és infrastrukturális szempontból ésszerű lenne legalább hat jugoszláviai régió nagyobb önállósága: Belgrádé, a Vajdaságé, a közép-szerbiai Sumadija tájegységé, a szerb-montenegrói határ két oldalán elterülő Szandzsák tájegységé, Koszovóé és Montenegróé - mondta többek között Józsa László.

(MTI)